<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

VSRS Sklep II DoR 146/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:II.DOR.146.2021

Evidenčna številka:VS00046864
Datum odločbe:19.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 2063/2020
Datum odločbe II.stopnje:06.01.2021
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:predlog za dopustitev revizije - varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - hipotekarni bančni kredit - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - ničnost pogodbe - dopustnost podlage - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - oderuška pogodba - znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank - zavrnitev predloga

Jedro

Ker niso izpolnjeni zakonski pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zaradi umika tožbe postopek deloma ustavilo, sicer pa zavrnilo primarni tožbeni zahtevek, s katerim sta tožnika zahteval ugotovitev ničnosti dveh kreditnih pogodb, s katerima sta pri toženki najela kredit v švicarskih frankih, ter posledično ugotovitev neveljavnosti vknjižbe hipotek, ustanovljenih v zavarovanje obeh kreditov. Zavrnilo je tudi podredni zahtevek, s katerim je bila zahtevana izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za izbris vknjiženih hipotek. Odločilo je še o pravdnih stroških.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo še o pritožbenih stroških.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje sta tožnika vložila predlog za dopustitev revizije, v katerem zatrjujeta bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotno uporabo materialnega prava. Zastavljata pet vprašanj, v katerih problematizirata dosedanjo sodno prakso, po kateri je mogoče presojo nedovoljenost pogodbenega pogoja oziroma znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank opraviti samo, če je sporni pogodbeni pogoj nejasen in nerazumljiv, opredeljujeta okoliščine, ki naj bi bile bistvene za presojo znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank ter zatrjujeta bistveno kršitev določb pravdnega postopka ter kršitev temeljnih ustavnih procesnih jamstev. Njihovo pomembnost utemeljujeta z zagotovitvijo pravne varnosti, enotne uporabe prava in njegovega razvoja preko sodne prakse. Zatrjujeta, da je sodna praksa Vrhovnega sodišča neenotna.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Ker niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), je Vrhovno sodišče zavrnilo predlog v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP.

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 86
Zakon o varstvu potrošnikov (1998) - ZVPot - člen 22, 23
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 155
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah - člen 4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.07.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4NTkx