<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I Kr 14/2016

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2016:I.KR.14.2016
Evidenčna številka:VS2007995
Datum odločbe:17.05.2016
Senat:Marko Šorli (preds.), Vesna Žalik (poroč.), Barbara Zobec
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:krajevna pristojnost - spor o pristojnosti

Jedro

Prekršek je storila pravna oseba E. G., d. o. o., s sedežem v Kranju, ki pa se je po storitvi prekrška, dne 1. 10. 2015, pripojila k pravni osebi E., d. o. o., in s tem prenehala obstajati. E., d. o. o., ki je v postopku pred prekrškovnim organom nastopala kot univerzalna pravna naslednica prevzete družbe, je bila z odločbo o prekršku z dne 9. 2. 2016 spoznana za odgovorno storitve prekrška.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je krajevno pristojno Okrajno sodišče v Celju.

Obrazložitev

A.

1. Prekrškovni organ, Tržni inšpektorat RS, območna enota v Kranju, je pravno osebo E., d. o. o., s sedežem v Celju, in odgovorno osebo pravne osebe, R. O., s prebivališčem v Preddvoru, z določbo o prekršku z dne 9. 2. 2016 spoznal za odgovorna storitve prekrškov po 4. točki prvega odstavka 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) oziroma po drugem odstavku v zvezi s 4. točko prvega odstavka 77. člena ZVPot. Storilca sta po svojih zagovornikih vložila zahtevi za sodno varstvo, ki ju je prekrškovni organ posredoval Okrajnemu sodišču v Kranju.

2. Okrajno sodišče v Kranju se je s sklepom ZSV 259/2016 z dne 1. 4. 2016 izreklo za krajevno nepristojno in zadevo odstopilo Okrajnemu sodišču v Celju z obrazložitvijo, da je sedež pravne osebe v Celju in da je prekršek storjen na območju celotne Slovenije.

3. Okrajno sodišče v Celju je pred Vrhovnim sodiščem sprožilo spor o pristojnosti. V predlogu navaja, da ima odgovorna oseba pravne osebe stalno prebivališče na območju Okrajnega sodišča v Kranju, na tem območju pa je bil v času storitve prekrška tudi sedež pravne osebe E. G., d. o. o., ki se je kasneje, po storitvi prekrška, pripojila k E., d. o. o., kar ne more biti razlog za pristojnost Okrajnega sodišča v Celju.

B.

4. Drugi odstavek 80. člena Zakona o prekrških (ZP-1) določa pristojnost za odločanje o prekrških, ki sta jih storili pravna oseba in odgovorna oseba te pravne osebe. Za obe osebi je pristojno sodišče, ki je pristojno za pravno osebo. V obravnavani zadevi je prekršek storila pravna oseba E. G., d. o. o., s sedežem v Kranju, ki pa se je po storitvi prekrška, dne 1. 10. 2015, pripojila k pravni osebi E., d. o. o., in s tem prenehala obstajati. E., d. o. o., ki je v postopku pred prekrškovnim organom nastopala kot univerzalna pravna naslednica prevzete družbe, je bila z odločbo o prekršku z dne 9. 2. 2016 spoznana za odgovorno storitve prekrška. Ker ima storilka E., d. o. o., sedež v Celju, je Vrhovno sodišče odločilo, da je za odločanje v tej zadevi krajevno pristojno Okrajno sodišče v Celju.


Zveza:

ZP-1 člen 80, 80/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3Njgy