<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 919/2003
ECLI:SI:VSRS:2006:I.UP.919.2003

Evidenčna številka:VS18751
Datum odločbe:19.10.2006
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 498/2001
Področje:INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
Institut:ukrep tržnega inšpektorja - zavajajoče oglaševanje - zdravilni učinek proizvoda

Jedro

Če gre za oglaševanje, ki reklamira zdravilne učinke proizvoda, ki ni registrirano kot zdravilo, gre za kršitev Zakona o varstvu potrošnikov, ker je tako oglaševanje artiklov, zavajajoče.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je Upravno sodišče Republike Slovenije kot sodišče prve stopnje na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožbo tožeče stranke zoper odločbo tožene stranke z dne 22.2.2001. Z navedeno odločbo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožeče stranke zoper odločbo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Enota Ljubljana z dne 25.7.2000, s katero je ta organ tožeči stranki začasno prepovedal zavajajoče oglaševanje kapsul A. preko tiskanih medijev, ker je to v nasprotju z zakonom in zavajajoče, saj se v reklamnih oglasih navaja njegove zdravilne ali zdravilske učinke (hujšanje, vezava maščob in zaviranje nadaljnjega kopičenja le-teh) ter se pri tem sklicuje na študijo, ki ni izvedena po predpisanih zdravstveno-medicinskih protokolih za dokaz učinkovitosti. Prvostopni organ je odločil, da je rok izvršitve odločbe z njenim prejemom ter da bo ob morebitnih stroških postopka izdan poseben sklep. Tožena stranka se v obrazložitvi svoje odločitve sklicuje na 1. odstavek 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov in 1. odstavek 73. člena istega zakona.

V razlogih izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje pritrjuje odločitvi in razlogom tožene stranke. Tudi po njegovi presoji je bilo oglaševanje tožeče stranke zavajajoče. Zavrača tožbene ugovore.

Tožeča stranka v pritožbi navaja, da je besedilo oglasov usklajevala z inšpektorji. Urad za zdravila ni strokovni organ. Njegove ugotovitve v zvezi z znanstveno raziskavo ARS medica iz F. so nepravilne. Potrebno je upoštevati celotno študijo. Tožeča stranka predlaga, da pritožbeno sodišče sodbo razveljavi.

Odgovori na pritožbo niso bili vloženi.

Pritožba ni utemeljena.

V konkretnem primeru je sporna odločitev prvostopnega organa o začasni prepovedi oglaševanja kapsul A. preko tiskanih medijev, saj naj bi bilo to oglaševanje zavajajoče v smislu 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Ključno vprašanje je, ali se je potrošnik za nakup izdelka A. odločil zaradi dejanskih lastnosti in kvalitete izdelka oziroma ga je kupil zaradi zavajajočih navedb, objavljenih v reklamah v medijih, v katerih je tožeča stranka obljubila drastično zmanjšanje telesne teže ob nespremenjenem načinu življenja oziroma prehranjevanju.

Pravna podlaga za izrek prvostopne odločbe je 73. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da pristojni organ tržne inšpekcije z odločbo začasno prepove oglaševanje blaga ali storitev, če ugotovi, da podjetje oglaša blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če se blago ali storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen). Po določbi 4. odstavka 12. člena navedenega zakona zavajajoče oglaševanje predstavlja kakršnokoli oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka ali storitve, zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, če zmerna pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo ali bi ga lahko zavajale. Tudi po presoji pritožbenega sodišča je oglas, ki ga je tožeča stranka v letu 2000 objavila v slovenskih tiskanih medijih, pritegnil zlasti zaradi navedbe, da je ob bistveno nespremenjenih prehrambenih navadah, odličnem počutju z obilo energije, mogoče drastično zmanjšati telesno težo z uporabo kapsul A. Te naj bi razgradile odvečno maščobo in jo v procesu prebave izločile iz telesa. Oglas je tudi navajal, da je moškemu z 80 kg v enem mesecu uspelo zmanjšati telesno težo. Po presoji pritožbenega sodišča se prvostopni organ in tožena stranka pravilno sklicujeta na mnenje Urada Republike Slovenije za zdravila, iz katerega izhaja, da brez zmanjšanega vnosa kalorij in povečane uporabe energije praviloma ni mogoče zmanjšati telesne teže. Izdelku A., ki ni registriran kot zdravilo, ni mogoče pripisovati lastnosti, ki jih imajo lahko le zdravila, saj so izdelki, ki dokazano zmanjšujejo absorbcijo maščob, tako v svetu, kot tudi v Republiki Sloveniji registrirani kot zdravilo, ki se lahko izdaja le na recept. Iz dopisa Urada Republike Slovenije za zdravila z dne 11.7.2000 izhaja tudi, da je urad dne 30.7.1999 tožeči stranki poslal obvestilo, da se pri promociji A. kapsul ne sme navajati, da so to kapsule za hujšanje, da vežejo nase maščobe in zavirajo kopičenje le-teh. Kot to pravilno navaja že sodišče prve stopnje, bi tožeča stranka morala, če je nameravala izdelku A. pripisovati navedene lastnosti, izdelek registrirati kot zdravilo, do pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom pa ga ne bi smela tržiti in oglaševati. Tudi pritožbeno sodišče meni, da je sklicevanje tožeče stranke na študijo o izdelku ARS medico F. neutemeljeno. Navedena študija po ugotovitvah Urada Republike Slovenije za zdravila ni bila izvedena po predpisanih znanstveno-medicinskih protokolih in zato ne dokazuje v reklami zatrjevanih učinkovitosti izdelka A. Tudi pritožbeno sodišče soglaša s presojo, da zavajajoče oglaševanje pomeni ustvarjanje napačnega vtisa o določenem proizvodu, kar pomeni tudi, da se pri povprečnem potrošniku ustvari napačna predstava o lastnostih izdelka, ki mu je predstavljen v reklami. Zato tudi pritožbeno sodišče ocenjuje, da je bilo takšno prav oglaševanje izdelka A.

Tudi pritožbeni ugovori ne morejo vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča. Tudi ni pomembno, če tožeča stranka pavšalno zatrjuje, da je besedilo oglasov usklajeval z dvema inšpektoricama. Pomembna je ocena, ali gre za zavajajoče ali pa ne gre za zavajajoče oglaševanje. Tudi ugovor, ki Uradu za zdravila odreka strokovno presojo, ni utemeljen. Urad za zdravila pa je (katerega naslednik je Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke) v času, ko je bila izdana inšpekcijska odločba, deloval kot strokovni organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, zato je njegova strokovna ocena lahko podlaga za inšpekcijsko ukrepanje.

Glede na navedeno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije kot pritožbeno sodišče na podlagi določbe 73. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS člen 73.ZVPot člen 12, 73.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMTM3Ng==