<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 368/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:II.DOR.368.2020

Evidenčna številka:VS00039388
Datum odločbe:02.10.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 1939/2019
Datum odločbe II.stopnje:12.05.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:predlog za dopustitev revizije - potrošniška kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - ničnost pogodbe - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - ekonomske posledice pogodbenega pogoja - informacijska dolžnost banke - pojasnilna dolžnost - načelo vestnosti in poštenja - dobra vera - slaba vera banke - monetarna politika - tuja sodna praksa - pravni interes za dajatveno tožbo - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Predmet tožnikovega napada v tožbenem zahtevku je sporna pogodba o kreditu, sklenjena v švicarskih frankih, dne 15. 7. 2008. Anuiteta je bila določena v CHF. Tožnica je podpisala izjavo, ki jo je opozorila na valutno tveganje in sprejela tveganje. Bančna uslužbenka toženke je tožnici hkrati predstavila kredit v EUR in kredit v CHF ter predstavila prednosti in slabosti obeh. Seznanila jo je z obrestnim in valutnim tveganjem; ni ji zagotavljala stabilnosti valutnih razmerij ali omejevala možnosti negativne spremembe tečaja.

2. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo v delu, s katerim je tožnica zahtevala, da se ji naloži obveznost plačila. Tožbeni zahtevek na ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe in izbrisno tožbo pa je zavrnilo.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo ter delno sodbo in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem zavrnilnem delu sodbe potrdilo.

4. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožnica vlaga predlog za dopustitev revizije in postavlja naslednja vprašanja: (1) ali se presoja o nedovoljenosti pogodbenega pogoja na podlagi člena 3(1) Direktive Sveta 93/13/EGS, ki se nanaša na določilo potrošniške kreditne pogodbe, da je treba kredit vrniti v isti tuji valuti, v kateri je bil dan, opravi ob upoštevanju vseh pogodbenih pogojev; (2) katere so tiste okoliščine, ki so pomembne pri presoji znatnega neravnotežja v pogodbenih pravicah in obveznostih strank pri potrošniški kreditni pogodbi v tuji valuti; in (3) ali je sodišče druge stopnje storilo kršitve iz 8. in 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ter temeljnih procesnih jamstev iz 14., 22. in 25. člena Ustave RS, ker ni upoštevalo v predhodnem vprašanju navedenih okoliščin, ki jih je tožnica zatrjevala.

5. Predlog ni utemeljen.

6. Ker niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena ZPP, je Vrhovno sodišče zavrnilo predlog v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu vrhovnih sodnikov, ki so navedeni v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 86
Zakon o varstvu potrošnikov (1998) - ZVPot - člen 22, 23
Zakon o potrošniških kreditih (2000) - ZPotK - člen 1
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.11.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxMjgx