<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sodba II Cpg 976/2013

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2014:II.CPG.976.2013
Evidenčna številka:VSL0073320
Datum odločbe:26.05.2014
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović
Področje:POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - naročniško razmerje - pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja - odpoved naročniškega razmerja - splošni pogoji poslovanja - enostranska prekinitev pogodbenega razmerja - zavrnitev dokaznega predloga - pomanjkljiva trditvena podlaga - nedopusten pritožbeni razlog

Jedro

Prejem računov ni pogoj za nastanek obveznosti. Bistveno je, da obstoji temelj terjatve, ki pa jo je tožeča stranka v obsegu, ki je predmet izpodbijanja s to pritožbo, izkazala.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v I. in III. točki izreka potrdi.

II. Tožena stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo:

- vzdržalo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 195166/2009 z dne 23. 12. 2009 v 1. odstavku izreka za plačilo 842,40 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 85,80 EUR od 21. 11. 2008 dalje do plačila, od zneska 85,80 EUR od 16. 12. 2008 dalje do plačila ter od zneska 670,80 EUR od 18. 1. 2009 dalje do plačila (I. točka izreka);

- v preostalem delu sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 195166/2009 z dne 23. 12. 2009 razveljavilo v 1. in 3. odstavku izreka in tožbeni zahtevek v tem delu zavrnilo (II. točka izreka);

- odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka (III. točka izreka).

2. Proti I. in III. točki izreka sodbe se je pravočasno pritožila tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi ter sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijani I. točki izreka spremeni oziroma razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. Priglasila je pritožbene stroške.

3. Tožeča stranka je v pravočasnem odgovoru na pritožbo predlagala zavrnitev pritožbe kot neutemeljene.

4. Pritožbeno sodišče ni upoštevalo odgovora tožene stranke na odgovor na pritožbo, saj takšne vloge Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v pritožbenem postopku ne predvideva.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi gre za spor majhne vrednosti (prvi odstavek 443. člena v zvezi s prvim odstavkom 495. člena ZPP). Zato je mogoče skladno z določbo prvega odstavka 458. člena ZPP sodbo izpodbijati samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ter bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP nista dovoljena pritožbena razloga.

7. Sodišče prve stopnje je v obravnavani zadevi presodilo, da je naročniško razmerje med pravdnima strankama po pogodbi št. M 08-037574 in Aneksu k tej pogodbi veljalo v obdobju, na katerega se nanašajo vtoževani računi, to je v mesecih oktober do december 2008. Izrecno je ugotovilo, da tožena stranka v mesecu avgustu 2008 naročniškega razmerja ni veljavno odpovedala (glej 7. točko obrazložitve izpodbijane sodbe). Pojasnilo je, da je tožena stranka glede odstopa od pogodbe podala preveč pavšalne trditve, poleg tega pa bi morala glede na vsebino Splošnih pogojev poslovanja odpoved podati pisno, tega pa ni niti zatrjevala. Ker je bila torej pisnost pogoj za veljavnost odpovedi, pritožnik s ponavljanjem (tudi sicer premalo konkretiziranih) navedb o veljavnosti ustne prekinitve naročniškega razmerja ne more uspeti. Ker pa glede na opisano že trditve tožene stranke niso bile zadostne, je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je zavrnilo dokaz z zaslišanjem takratnega direktorja tožene stranke H. P. ter zakonitega zastopnika R. R. Pomanjkljivih trditev se namreč z izvajanjem dokazov ne more nadomestiti (prim. 7. in 212. člen ZPP). Pritožbene trditve o vsebini pogodb ter pomanjkljivosti listin, ki predstavljajo splošne pogoje poslovanja, pa predstavljajo izpodbijanje dokazne ocene in s tem uveljavljanje v sporu majhne vrednosti nedopustnega pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz opisanega sledi, da je odločitev sodišča prve stopnje o dolžnosti plačila naročnine za sporno obdobje pravilna (prim. 9. člen Obligacijskega zakonika).

8. Tožeča stranka je zaradi predčasnega prenehanja pogodbenega razmerja vtoževala tudi sorazmerni znesek ugodnosti po Aneksu k pogodbi št. M 08-037574. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da to ugodnost v višini stroškov tožeče stranke predstavlja telefon NOKIA E90 s popustom. Ker iz Aneksa izhaja zaveza tožene stranke, da bo v primeru enostranske prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom 24 mesečnega pogodbenega roka plačala sorazmeren delež do polnega zneska višine ugodnosti, je na podlagi predpisanega izračuna zahtevku tožeče stranke v tem delu utemeljeno ugodilo. Pritožnik z izpodbijanjem vsebine Aneksa ne more doseči drugačne odločitve, saj le-ta predstavlja dejansko stanje, katerega izpodbijanje v tem sporu ni dovoljeno. Pritožbena trditev, da je sodišče prve stopnje preseglo obseg navajanj tožeče stranke, češ da navedb o ugodnosti v obliki NOKIE E90 s popustom ni mogoče zaslediti niti v prvi niti v drugi pripravljalni vlogi tožeče stranke, pa prav tako predstavlja v sporih majhne vrednosti nedopusten pritožbeni razlog, in sicer relativno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po prvem odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 7. členom ZPP. Enako velja za pritožbeni očitek o upoštevanju prepozno predloženih dokazov, saj gre za uveljavljanje kršitve po prvem odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 286. členom ZPP. Zato se pritožbeno sodišče do teh pritožbenih navedb ni opredeljevalo.

9. Pravilno ni niti pritožbeno stališče o neutemeljenost tožbenega zahtevka, ker naj tožena stranka vtoževanih računov ne bi prejela. Sodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo, da prejem računov ni pogoj za nastanek obveznosti. Bistveno je, da obstoji temelj terjatve, ki pa jo je tožeča stranka v obsegu, ki je predmet izpodbijanja s to pritožbo, izkazala.

10. Glede na navedeno pritožba ni utemeljena. Ker pritožbeno sodišče niti ob uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ni zasledilo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo tožene stranke zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje v I. in III. točki izreka potrdilo (353. člen ZPP).

11. Ker tožena stranka s pritožbo ni uspela, sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 7, 212, 339, 339/1.
OZ člen 9.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.11.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcyMTgw