<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sodba in sklep I Cp 118/2020

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2020:I.CP.118.2020
Evidenčna številka:VSL00033659
Datum odločbe:23.04.2020
Senat, sodnik posameznik:Suzana Ivanič Lovrin
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:spor majhne vrednosti - naročniška pogodba - naročniška pogodba za mobilni telefon - naročniška pogodba za uporabo gsm omrežja - splošni pogoji - seznanjenost s splošnimi pogoji

Jedro

Ker je toženec obe pogodbi podpisal, je s tem potrdil prejem splošnih pogojev kot prilogo k pogodbama.

Izrek

I. Pritožbi se zavrneta in se potrdita sodba sodišča prve stopnje z dne 11.2.2019 in dopolnilni sklep z dne 8.3.2019.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje razsodilo, da sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 46944/2018, z dne 6.6.2018, ostane v veljavi v 1. odst. izreka zaradi plačila 1.039,82 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 22.12.2017 dalje do plačila ter v 3. odst. izreka zaradi plačila izvršilnih stroškov v znesku 130,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25.7.2018 dalje do plačila. Odločilo je tudi, da je toženec dolžan tožeči stranki povrniti nadaljnje stroške tega postopka v znesku 597,69 EUR, v roku 8 dni, po preteku paricijskega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Z dopolnilnim sklepom pa je sodišče prve stopnje odločilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti še nadaljnje stroške tega postopka v znesku 356,33 EUR, v roku 8 dni, po preteku paricijskega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper to sodbo se je pritožil toženec zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, podrejeno pa sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da je tožnik tekom postopka po eni strani navajal, da so splošni posebni pogoji priloga naročniškim pogojem, po drugi strani pa (v 9. točki istih pogodb) navaja, da je bil toženec opozorjen na pogoje poslovanja, da so mu dostopni ter da je z njimi izrecno seznanjen. Navedeno protislovje kaže zgolj in samo na to, da splošni in posebni pogoji tožencu očitno niso bili izročeni. Če bi držalo, da je tožnik izročil pogoje poslovanja tožencu, bi zadoščal le zapis v točki 2 pogodb, ne pa da je tožnik v 9. točki še navedel, da je toženec z vsebino seznanjen in da mu je vsebina pogojev dostopna. Dokazno breme o tem je na tožniku, ki pa izročitve pogojev poslovanja ni uspel dokazati. V 22. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) je namreč določeno, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Tožnik bi moral tožencu kot potrošniku navesti, kje so splošni posebni pogoji dostopni (npr. z navedbo spletne strani), ne pa da je tožnik zgolj navedel, da so pogoji poslovanja tožencu kot potrošniku „brez težav“ dostopni. Toženec niti ne ve, kaj ta besedna zveza „brez težav“ sploh pravno pomeni. Sodišče je napačno uporabilo določbo 22. člena ZVPot in zaključilo, da je toženec splošne pogoje prejel oziroma bil z njihovo vsebino seznanjen. Sodišče prve stopnje je storilo tudi bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 15. točki 2. odst. 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), saj je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se navaja v razlogih sodbe in listinami, ki so bile vzete kot podlaga za zmotno dokazno oceno, še zlasti glede vprašanja, ali so bili splošni pogoji tožencu dejansko izročeni oziroma da je bil z njihovo vsebino pred podpisom pogodb seznanjen.

3. Toženec je vložil tudi pritožbo zoper dopolnilni sklep o stroških iz razloga, ker je tožbeni zahtevek neutemeljen, posledično pa je nepravilna tudi odločitev o stroških postopka.

4. Tožeča stranka na pritožbi ni odgovorila.

5. Pritožbi nista utemeljeni.

6. V obravnavanem primeru gre za spor majhne vrednosti. Sodba, s katero je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (1. odst. 458. člena ZPP).

7. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so bili splošni in posebni pogoji priloga sklenjenima pogodbama za mobilne storitve, kar izhaja iz 2. strani pogodb v prilogah A2 in A4. Ker je toženec obe pogodbi podpisal, je s tem potrdil tudi prejem splošnih pogojev kot prilogo k pogodbama. Ugotovilo je torej, da so bili splošni pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev tožencu pred sklenitvijo pogodb izročeni. Poleg tega je ugotovilo, da je iz naročniških pogodb tudi razvidno, da je bil toženec seznanjen s tem, da so splošni, posebni in drugi pogoji objavljeni na www...si. Tudi iz pogodb o zagotovitvi posebne ugodnosti, kateri je toženec podpisal istega dne kot naročniški pogodbi za mobilne storitve, to je 5.8.2017, izhaja, da veljajo isti splošni pogoji za izvajanje elektronskih telekomunikacijskih storitev za potrošnika. Pritožba tožene stranke skuša nedopustno izpodbijati ugotovljeno dejansko stanje, ki ga je ugotovilo sodišče prve stopnje, s tem, ko navaja, da ji splošni pogoji niso bili izročeni. 2. in 9. točka naročniške pogodbe si ne nasprotujeta, temveč se dopolnjujeta. Sodišče prve stopnje je tudi pravilno uporabilo določbo 22. člena ZVPot. Prav tako ni storilo zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 15. točki 2. odst. 339. člena ZPP, saj v sodbi ni o odločilnih dejstvih nobenega nasprotja med tem, kar se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin in med samimi listinami, ki so bile vzete kot podlaga za dokazno oceno sodišča. Ker je tožeča stranka v sporu v celoti uspela, je upravičena do povrnitve stroškov, ki jih je sodišče prve stopnje odmerilo skupaj s sodbo in v dopolnilnem sklepu.

8. Ker pritožbeni razlogi nisi podani, prav tako pa tudi ne tisti, na katere je sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (2. odst. 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbi tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeni in potrdilo sodbo in dopolnilni sklep sodišča prve stopnje (353. člen ZPP in 2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZVPot člen 22. ZPP člen 458, 458/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.09.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQwMTAw