<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sklep II DoR 84/2010

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2010:II.DOR.84.2010
Evidenčna številka:VS0013316
Datum odločbe:19.08.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 841/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - obstoj sodne prakse - neenotna sodna praksa - pogodba o leasingu - ničnost pogodbe - fizična oseba kot leasingodajalec

Jedro

Zaradi neenotnosti sodne prakse višjih sodišč o tem, ali je treba ničnost v primeru, ko je leasingojemalec fizična oseba, presojati po določbah ZVPot ali po določbah OZ, sodne prakse Vrhovnega sodišča o tem pa ni, se predlogu za dopustitev revizije ugodi.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja ničnosti določbe splošnih pogojev o obveznosti leasingojemalca kot fizične osebe plačati vse nezapadle leasing obroke, če leasingodajalec odstopi od pogodbe iz razlogov na njegovi (leasingojemalčevi) strani.

V ostalem se predlog zavrže.

Obrazložitev

1. Pravdni stranki sta sklenili pogodbo o leasingu, od katere je leasingodajalka iz razlogov na strani leasingojemalca odstopila. Zahtevala je, da ji mora leasingojemalec plačati 13.259,21 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Sodišče prve stopnje je njenemu zahtevku ugodilo le v višini 1.579,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, v presežku pa ga je zavrnilo. Pritožbeno sodišče je sodbo prvostopenjskega sodišča spremenilo tako, da je leasingojemalca zavezalo k plačilu še nadaljnjih 10.745,33 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, glede zneska 934,68 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi pa je sodbo razveljavilo.

2. Zavrnilni del sodbe sodišča prve stopnje temelji na presoji o ničnosti določbe splošnih pogojev, ki so sestavni del pogodbe o leasingu, po kateri je dolžan leasingojemalec, ki je fizična oseba, v primeru leasingodajalčevega odstopa od pogodbe iz razlogov na leasingojemalčevi strani, plačati vse nezapadle leasing obroke. Oprlo se je določbe 50.a in drugega odstavka 54. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot). Sodišče druge stopnje je odločitev o spremembi sodbe prvostopenjskega sodišča z ugoditvijo tožbenemu zahtevku oprlo na presojo, da sporna določba splošnih pogojev ni nična, pri čemer je ničnost presojalo po določbah Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ).

3. Toženec je Vrhovnemu sodišču predlagal, naj dopusti revizijo glede vprašanja ničnosti določbe splošnih pogojev (17. točka) o obveznosti leasingojemalca v primeru leasingodajalčevega odstopa od pogodbe plačati tudi nezapadle anuitete leasinga. Ker je izkazal neenotnost sodne prakse višjih sodišč o tem, ali je treba ničnost v primeru, ko je leasingojemalec fizična oseba, presojati po določbah ZVPot ali po določbah OZ, sodne prakse Vrhovnega sodišča o tem pa ni (2. točka prvega odstavka 367.a člena ZPP) je Vrhovno sodišče predlogu za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

4. Toženec je predlagal dopustitev revizije tudi zaradi zatrjevane bistvene kršitve procesnih pravil iz prvega odstavka 339. člena ZPP v postopku pred sodiščem druge stopnje, ker naj bi njegova odločitev za to, ker je prvostopenjsko sodišče ugotavljalo le pravne posledice odstopa od pogodbe, drugostopenjsko sodišče pa je tožeči stranki prisodilo odškodnino, ne da bi bili ugotovljeni elementi odškodninske odgovornosti, pomeni sodbo presenečenja. Vendar navkljub takšni zahtevi iz četrtega odstavka 367.b člena ZPP toženec spornega pravnega vprašanja ni navedel natančno in konkretno; predlog v tem delu po svoji vsebini predstavlja nedovoljeno revizijo, zaradi česar ga je bilo treba zavreči (šesti odstavek 367.b člena ZPP).


Zveza:

ZVPot člen 50a, 54, 54/2. OZ člen 243, 243/2. ZPP člen 367a, 367a/1-2, 367c, 367c/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3ODMz