<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII Ips 143/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:VIII.IPS.143.2012

Evidenčna številka:VS3005556
Datum odločbe:19.11.2012
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 134/2012
Področje:DELOVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odpoved pogodbe o zaposlitvi - obnova postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nova dejstva in dokazi

Jedro

Zaradi kršitve določb pravdnega postopka iz 14. in 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP se lahko sklep sodišča druge stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka izpodbija le, če so bile te kršitve storjene pri odločanju v postopku za obnovo.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka sama krije svoje revizijske stroške.

Obrazložitev

1. S pravnomočno sodbo (Pdp 1423/2008 z dne 10. 9. 2009 v zvezi s sodbo I Pd 517/2008 z dne 4. 9. 2008) je bil zavrnjen tožbeni zahtevek tožnika M. Š. za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter reintegracijski in reparacijski zahtevki. Tožnik je zoper pravnomočno sodbo vložil tako revizijo kot predlog za obnovo postopka, v zvezi s katerim je sodišče sklenilo, da se postopek prekine do konca revizijskega postopka. Vrhovno sodišče je revizijo zavrnilo s sodbo VIII Ips 80/2010 z dne 7. 11. 2011, z izpodbijanim pravnomočnim sklepom pa je bil zavrnjen tudi predlog za obnovo postopka.

2. Sodišče prve stopnje je predlog za obnovo postopka zavrnilo, ker niso podani zatrjevani obnovitveni razlogi. Za uspešno uveljavljanje razloga po 5. točki 394. člena ZPP, bi morala tožeča stranka predložiti pravnomočno kazensko sodbo, poleg tega pa se prvostopna sodba ne opira na domnevno krivo izpovedbo priče. Dokaz „Revizorjevo poročilo“ je tožnik vložil v spis ob podaji odgovora na odgovor tožene stranke na pritožbo, vendar pa tudi, če bi sodišče ta dokaz uporabilo v prejšnjem postopku, to ne bi privedlo do za tožnika ugodnejšo odločitev. Varčevalni ukrepi, ki jih je sprejelo novo vodstvo, niso vplivali na podajo odpovedi. Šele naslednji ukrep, spremembe v organiziranosti družbe in sprememba sistemizacije delovnih mest, je povzročila prenehanje potrebe po tožnikovem delu. Glede neobjave akta o organiziranosti družbe pa sodišče ni soglašalo s tožnikom, da tega obnovitvenega razloga brez svoje krivde ni mogel že prej uveljavljati. Sporni akt je tožnik sam predložil v spis in izrecno navedel, da ga ne napada.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožeče stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravno presojo prvostopnega sodišča. Sodišče prve stopnje se res ni opredelilo do obnovitvenega razloga, ki naj bi ga predstavljal časopisni članek. Stranka mora predlagati nova dejstva in in nove dokaze, to pa niso časopisni članki sami po sebi.

4. Zoper pravnomočni sklep sodišča druge stopnje vlaga tožeča stranka revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 14. in 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi napačne uporabe materialnega prava. Navaja, da je bila neresnična izpoved zakonite zastopnice tožene stranke na zadnji glavni obravnavi o tem, da sta z direktorjem prevzela vodenje podjetja s pridržkom revizorja oziroma negativnim mnenjem finančnega poslovodstva. Tožnik za tako mnenje ni vedel, sodišče pa je na izpoved oprlo zaključek, da ni bilo diskriminacije. Tožnik je mnenje revizorja priložil pritožbi, vendar ga pritožbeno sodišče ni upoštevalo, ker je bil dan prepozno. Neresnična izjava kaže na neverodostojnost P. L. In bi morala „doprinesti“ k drugačni razsodbi v obnovljenem postopku. Ne strinja se s presojo sodišča druge stopnje, da se članek v Poslovnem dnevniku z dne 28. 5. 2009 ne nanaša na pravdni stranki. Po mnenju tožnika iz članka ne izhaja ekonomski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku, temveč kaže na to, da je bila sistemizacija izvedena izključno zaradi diskriminacije tožnika. Sodišče ni izvedlo dokaza z zaslišanjem priče, ki bi potrdila navedbe v članku in ni obrazložilo, zakaj ga ni. Iz izkaza poslovnega izida tožene stranke za leto 2008 izhaja, da nova sistemizacija ni prinesla manjšega stroška plač. Plače so se zvišale, znižale pa le tožniku in še enemu delavcu.

5. Tožena stranka je na revizijo odgovorila in predlaga, da jo revizijsko sodišče kot neutemeljeno zavrne.

6. Zaradi kršitve določb pravdnega postopka iz 14. in 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP se lahko sklep sodišča druge stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka izpodbija le, če so bile te kršitve storjene pri odločanju v postopku za obnovo. Uveljavljanje te bistvene kršitve določb pravdnega postopka tožeča stranka v reviziji ne utemeljuje s kršitvami postopka v zvezi z odločanjem o predlogu za obnovo, temveč navaja zgolj nestrinjanje z ravnanjem sodišča v prvem postopku, ko ni sledilo njegovim navedbam in dokaznim predlogom. Na tak način tožnik ne more izkazati v reviziji zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka niti drugega pravno upoštevanega revizijskega razloga v zvezi z izpodbijanim sklepom sodišča druge stopnje.

7. Tožeča stranka sicer ni izrecno uveljavljala obnovitvenega razloga po 5. točki 394. člena ZPP, vendar sta sodišči prve in druge stopnje njene navedbe o „neresnični izjavi“ priče utemeljeno lahko šteli kot smiselno uveljavljanje tega obnovitvenega razloga. Kot takega pa sta ga pravilno zavrnili.

8. Nestrinjanje z dokazno oceno sodišča v prvotnem postopku ni obnovitveni razlog, kar je tožeči stranki pojasnilo že sodišče druge stopnje (točka 10 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Zatrjevana napačna uporaba 395. člena ZPP tudi ne pomeni zmotne uporabe materialnega prava.

10. Na podlagi 10. točke 394. člena ZPP se postopek lahko obnovi, če zve stranka za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva oziroma, če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku. Navedbe tožnika v zvezi s časopisnim člankom se nanašajo na to, da naj bi iz članka izhajalo, da nova sistemizacija ni prinesla manjšega stroška plač, temveč so se te celo povečale (razen za tožnika in še enega delavca). Že iz dejstva, da je bila tožniku pogodba o zaposlitvi odpovedana 22. 1. 2008, navedbe v članku z dne 28. 5. 2009 pa se nanašajo na izid poslovanja tožene stranke za leto 2008, izhaja, da ne more iti za nova dejstva oziroma nov dokaz, ki bi lahko predstavljal obnovitveni razlog. Ali so ukrepi ekonomske in organizacijske narave, ki so pomenili podlago ugotovljenega poslovnega razloga, prinesli želene rezultate ali ne, na obstoj in utemeljenost poslovnega razloga ne vplivajo.

11. Ker glede na navedeno zatrjevani revizijski razlogi niso podani, je revizijsko sodišče revizijo kot neutemeljeno zavrnilo (378. člen v zvezi s prvim odstavkom 384. člena ZPP).

Izrek o stroških je v skladu s petim odstavkom 41. člena ZDSS-1.


Zveza:

ZPP člen 339, 339/2, 339/2-14, 339/2-15, 394, 395.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ5OTcw