<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS sodba II Ips 106/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:II.IPS.106.2016

Evidenčna številka:VS0018494
Datum odločbe:16.06.2016
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 16/2016
Senat:Anton Frantar (pred.), mag. Rudi Štravs (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel, Tomaž Pavčnik, Janez Vlaj
Področje:MEDIJSKO PRAVO
Institut:objava popravka - mediji - pravico do dostopa do medijev

Jedro

Pravica do popravka po svoji vsebini ne sme prerasti v pravno nezavarovano pravico dostopa do medija.

Izrek

I. Revizija se zavrne.

II. Tožeča stranka je dolžna v 15 dneh povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v znesku 793,00 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo ugodilo tožbenemu zahtevku z naslednjo vsebino:

Toženka A. A. mora kot odgovorna urednica informativnega programa TV B. objaviti popravek in prikaz nasprotnih dejstev tožnika Združenja SAZAS z dne 21. 8. 2015 na prispevek z naslovom „...“, ki je bil prikazan v oddaji „C.“, ki se je začela ob 19. uri na programu televizije B. dne 19. 8. 2015 z naslednjo vsebino:

„Popravljamo vsebino izjav novinarjev D. D., E. E. in F. F., ki so jih podali v oddaji „C., v prispevku z naslovom „...“ dne 19. 8. 2015 na programu TV B., in prikazujemo nasprotna dejstva s strani Združenja SAZAS:

Ni resnična izjava novinarke D. D., da se je Slovenija, zaradi zahtev Evrope, lotila nepreglednega poslovanja kolektivnih organizacij, torej tudi SAZAS-a, ki ga preiskuje policija.

Policija SAZAS-a ne preiskuje. SAZAS deluje pregledno. Preglednost njegovega delovanja je bila že doslej zagotovljena z veljavnim normativnih okvirom (162. člen ZASP) ter njegovo globalno vpetostjo. SAZAS kot mednarodno zastopstvo za glasbene avtorske pravice nenehno nadzirajo mednarodne avtorske organizacije. Država je več let aktivno sodelovala na 34 sejah organov upravljanja Združenja SAZAS in imenovala pooblaščenega finančnega revizorja, ki je v njenem imenu pregledoval zakonitost finančnega poslovanja Združenja SAZAS. Nobena finančna revizija do sedaj ni ugotovila nobenih nepravilnosti v njegovem poslovanju.

Ni resnična izjava novinarja E. E., da bodo morale te organizacije, ki na leto zberejo več kot 14 milijonov evrov (torej tudi SAZAS - op. prizadete osebe), če bo nov zakon sprejet, med drugim razkriti pravila o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev.

Ta pravila so že razkrita. Oblikovana jasna pravila o delitvi avtorskih honorarjev so bila namreč eden od razpisanih pogojev URSIL za dodelitev dovoljenja za SAZAS-ovo delovanje (Ur. l. RS, št. 62, 30. 10. 1995, str. 3197 - Javni razpis za zbiranje prijav za kolektivno uveljavljanje ASP,tč5), SAZAS ima pravila delitve objavljena na spletni strani: http//www.sazas.org/LingClick.aspx?fileticket=2YJ18iOdt4%3d&tabid=69. Enako velja tudi za vse sklepe, splošni obračun ter izplačila avtorskih honorarjev: http//www.sazas.org/glasbeni-avtorji/obračuni-in-izplačila.aspx..

Ni resnična izjava novinarja F. F., da SAZAS prikriva podatke o tem, kako med avtorje razdelijo izbrani denar.

Vsak avtor/imetnik pravice ima možnost vpogleda v celovito dokumentacijo svojega obračuna. Vsi podatki, ki se nanašajo na avtorja oz. imetnika pravice, so mu vedno na voljo na vpogled ter nekateri dostopni tudi na spletnem portalu za avtorje z individualnim geslom: http://www.sazas.org/moj-sazas.aspx. Objava letnih poročil in objava višine letno izplačanih avtorskih honorarjev sta dostopni na spletni strani http://www.sazas.org/o-sazasu-poslovanje.aspx.

Po pooblastilu Združenje SAZAS

Odvetniška pisarna ...

odvetnik ...

navedeno pa objaviti najkasneje v drugi oddaji „C.“ na TV B., oz. v roku 48 ur po prejemu pravnomočne sodbe, na način, da bo objava popravka prebrana in objavljena s sliko, pri tem pa navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe in citirati njen izrek, da ne bo izvršbe.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki njene pravdne stroške v višini 1.547,35 EUR, v roku 15 dni, potem pa prično teči zakonske zamudne obresti.

2. Pritožbeno sodišče je ugodilo pritožbi toženke in spremenilo prvostopenjsko sodbo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnjen.

3. Tožnik je vložil revizijo proti sodbi pritožbenega sodišča zaradi revizijskih razlogov „zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka.“ V zvezi s spornim obvestilom, „da se je Slovenija zaradi zahtev Evrope lotila nepreglednega poslovanja kolektivnih organizacij“, revident navaja, da se omemba kolektivnih organizacij neposredno nanaša na tožnika in je zato povsem jasno, da se tudi ta del spornega obvestila nanaša na tožnika in je zato tožnik utemeljeno (objektivno) prizadet. Ta prizadetost izvira iz očitka o nepreglednem poslovanju teh organizacij, torej tudi SAZAS-a. V zvezi s spornim obvestilom, da bodo morale organizacije, ki na leto zberejo več kot 14 milijonov evrov, če nov zakon ne bo sprejet, med drugim razkriti pravila o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev, pa naj bi drugostopenjsko sodišče preseglo svoja pooblastila, saj naj bi drugostopenjsko sodbo preizkušalo izven meja pritožbenih razlogov. Zmotno naj bi bilo tudi stališče pritožbenega sodišča o tem, da je bilo tožnikovo navajanje nasprotnih dejstev preobširno.

4. Toženka je odgovorila na revizijo in zahtevala povrnitev stroškov v zvezi z odgovorom.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Pravica do popravka po svoji vsebini ne sme prerasti v pravno nezavarovano pravico dostopa do medija. Zato so materialnopravno pravilna stališča pritožbenega sodišča, ki so nanizana v 10. in 11. točki obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje. Zanikanje objavljenega dejstva, „da se je Slovenija zaradi zahtev Evrope lotila nepreglednega poslovanja kolektivnih organizacij“ se nedvomno ne nanaša samo na tožnico. Objavljena trditev, da se je v preiskavi znašla tudi tožnica, za tožnico ne ustvarja zakonitega razloga, da bi lahko v predlaganem popravku zanikala tudi splošnejše objavljena dejstva, ki se nanašajo na vse kolektivne organizacije in ne le na tožnico. V tem kontekstu je treba razumeti tudi ostale razloge, ki jih je pritožbeno sodišče navedlo v zvezi z (vsebinsko) preobsežnostjo predlaganega popravka.

7. Predlagani popravek ob povedanem nedvomno ne izpolnjuje standarda popravka iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o medijih (v nadaljevanju ZMed). Zato je tudi pravilo stališče pritožbenega sodišča, da je treba zahtevo za objavo popravka zavrniti v celoti.

8. Odločitev o revizijskih stroških ima podlago v prvem odstavku 165. in prvem odstavku 154. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Stroški so odmerjeni v skladu z veljavno odvetniško tarifo.

---.---

Op. št. (1): Primerjaj določbo 27. člena ZMed.


Zveza:

ZMed člen 26, 27.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3Nzkw