<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sodba IV Cp 281/2011

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2011:IV.CP.281.2011
Evidenčna številka:VSL0062521
Datum odločbe:02.03.2011
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:preživnina za zakonca - predporočna pogodba

Jedro

Zakonska zveza je bila sklenjena z namenom skupnega bivanja, zaradi interesa tožnika, da si zagotovi vsakodnevno pomoč, ki jo je potreboval zaradi visoke starosti in bolezenskih težav ter ekonomskega interesa toženke. Glede na okoliščine, da je bila zakonska zveza sklenjena oktobra 2004, v aprilu 2008 pa toženka ni več živela skupaj s tožnikom, kar predstavlja sorazmerno kratko obdobje skupnega bivanja v zakonski zvezi, ker je toženka za nego tožnika prejemala plačilo in ker toženka ni izpolnila pričakovanj tožnika o pomoči, ki naj bi mu jo nudila v trajanju zakonske skupnosti in kot je bila opredeljena v predporočni pogodbi, niso izpolnjeni pogoji za preživninsko obveznost tožnika.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Vsaka stranka krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razvezalo zakonsko zvezo pravdnih strank in zavrnilo zahtevek toženke po nasprotni tožbi za plačilo preživnine. Odločilo je, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka.

2. Toženka vlaga pritožbo zoper sodbo v delu, v katerem je bil zavrnjen preživninski zahtevek po nasprotni tožbi. Sodbo izpodbija zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava in predlaga višjemu sodišču, da sodbo spremeni tako, da nasprotnemu tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Dohodki toženke ne zadoščajo za njeno preživljanje, saj prejema le pokojnino v višini 400,00 EUR. Po odbitju stroškov bivanja ji ostaja znesek 250,00 EUR za prehrano, obleko, obutev in druge osebne potrebščine, ki ne zadošča za preživetje. Tožnik razpolaga s pokojnino v višini 1.300,00 EUR mesečno, zato bi lahko plačeval preživninsko obveznost tožnice v višini 250,00 EUR mesečno. Če se toženka ne bi poročila s tožencem, bi kot negovalka veliko zaslužila in imela prihranke. Toženka sedaj ne more več opravljati dela negovalke. Tožnik ni dokazal, da toženka zanj ni skrbela, kot je bilo dogovorjeno. Toženka je za tožnika lepo skrbela in bila pripravljena z njim še naprej živeti v zakonski zvezi in mu nuditi potrebno pomoč in oskrbo. Zmotne so ugotovitve prvega sodišča o razlogih, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze. Plačilo preživnine ne bi bilo krivično do tožnika.

3. Tožnik je vložil odgovor na pritožbo, v katerem predlaga, da se pritožba zavrne in potrdi sodba sodišča prve stopnje.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev pravdnega postopka, na katere mora paziti pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, upoštevaje določbo drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (1), pravilno je ugotovilo dejansko stanje in pravilno uporabilo materialno pravo.

6. Na podlagi 13. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2) zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. Ob upoštevanju navedene zakonske določbe je pritožbeno sodišče presojalo utemeljenost preživninskega zahtevka toženke, kot ga opredeljuje 81. člen ZZZDR, ki določa, da ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, pravico od drugega zakonca zahtevati preživnino. Sodišče pa lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca (tretji odstavek 81.a člena ZZZDR).

7. Prav ima prvo sodišče, da je bila zakonska zveza sklenjena z namenom skupnega bivanja, zaradi interesa tožnika, da si zagotovi vsakodnevno pomoč, ki jo je potreboval zaradi visoke starosti in bolezenskih težav ter ekonomskega interesa toženke. Glede na listinsko dokumentacijo in izpovedbe pravdnih strank prvo sodišče pravilno ugotavlja, da je toženka v zakonski zvezi za svoje opravljeno delo prejemala plačilo v znesku, ki je bil določen v predporočni pogodbi. Glede na okoliščine, da je bila zakonska zveza sklenjena oktobra 2004, v aprilu 2008 pa toženka ni več živela skupaj s tožnikom, kar predstavlja sorazmerno kratko obdobje skupnega bivanja v zakonski zvezi in ker toženka ni izpolnila pričakovanj tožnika o pomoči, ki naj bi mu jo nudila v trajanju zakonske skupnosti in kot je bila opredeljena v predporočni pogodbi, kar je prvo sodišče pravilno ugotovilo na podlagi zaslišanja tožnika in priče M. P., niso izpolnjeni pogoji za preživninsko obveznost tožnika.

8. Pritožbeno sodišče pritrjuje tudi drugemu razlogu, zaradi katerega je prvo sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek toženke za priznanje preživnine, saj se njen socialnoekonomski položaj (tudi glede na čas trajanja zakonske zveze) ni odločilno spremenil. Toženka je za delo v trajanju zakonske zveze od tožnika prejemala plačilo in vseskozi razpolaga s pokojnino v višini nekaj manj kot 400 EUR. Bivalni pogoji pred sklenitvijo zakonske zveze so pri toženki enaki tudi po razvezi zakonske zveze. Po odbitju stroškov bivanja tožnici ostaja znesek 250,00 EUR za prehrano in oblačila ter posebne potrebe, ki omogoča tožnici preživetje ter vzpostavlja enak ekonomski položaj, kot ga je imela pred sklenitvijo zakonske zveze. Tožnica bo tudi lahko pridobila še dodatna sredstva v obliki varstvenega dodatka, ki ga je izgubila zaradi sklenjene zakonske zveze.

9. Toženka zatrjuje, da ni več sposobna delati kot negovalka starejših ljudi, kar očitno pomeni, da tudi ni več sposobna nuditi pomoči tožniku, kar je bil odločilni razlog za sklenitev zakonske zveze. Glede pritožbene trditve, da je tožnica zaradi zakonske zveze izgubila možnost pridobiti prihranke in da je zato njen preživninski zahtevek utemeljen, pritožbeno sodišče pojasnjuje, da je zakonska zveza trajala sorazmerno kratko obdobje, da je toženka med trajanjem zakonske zveze prejemala plačilo za nego in pomoč tožniku ter da se njen ekonomski položaj od smrti njenega prvega moža leta 1974 ni spremenil, toženka pa ne zatrjuje, da bi v navedenem obdobju do sklenitve zakonske zveze s tožnikom pridobila večje prihranke, če pa jih je, ima lastna sredstva za preživljanje. Tožnik bo tudi v bodoče potreboval osebo, ki bo morala zanj skrbeti glede na njegovo starost in zdravstveno stanje in zato potrebuje sredstva za kritje stroškov navedene pomoči, zato je glede na vse okoliščine primera preživninski zahtevek toženke neutemeljen.

10. Pritožbeni razlogi niso utemeljeni in ker sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

11. Toženka s pritožbo ni uspela, odgovor na pritožbo tožnika pa ni bil potreben, zato pravdni stranki krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

-------------------------------

(1)V nadaljevanju ZPP.

(2)V nadaljevanju ZZZDR.


Zveza:

ZZZDR člen 13, 81, 81a, 81a/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUzODEx