Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 2cT1vbmVzbmElQzUlQkVlbmplJTIwdm9kYSZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sodba II Ips 116/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.05.2017dovoljenost revizije - vmesna sodba - povrnitev premoženjske škode - škoda zaradi pogina rib - hidroelektrarna - znižanje pretoka vode - podlage odškodninske odgovornosti - nepogodbena odškodninska odgovornost - protipravnost - uporaba določb Obligacijskega zakonika (OZ) - načelo prepovedi povzročanja škode - predvidljivost škodnega dogodka - pogodbena odškodninska odgovornost - kršitev pogodbeSpreminjanje pretokov vode v stari strugi Drave na način, ki je bil glede na posledice (presušitev dela struge) v nasprotju z dogovorjenim (ki bi moral zagotavljati stabilno okolje za drstenje rib), pri čemer tožena stranka ni dokazala, da bi to narekovali naravni pogoji, ki bi terjali odstop od dogovora, ki ga je tožena stranka spoštovala dve desetletji, pomeni protipravno ravnanje tožene stranke.
Sodba II Ips 919/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009sprememba tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - imisije - odgovornost upravljalca odlagališča odpadkov - opravljanje splošno koristne dejavnosti - kršitev osebnostnih pravic - pravica do zdravega življenjskega okolja - solidarna odgovornost - pasivna legitimacija - povrnitev nepremoženjske škode - škoda, ki presega običajne meje - povrnitev škode zaradi prekomernega smradu - duševne bolečine zaradi kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja - renta - zastaranje odškodninske obveznostiDoločbi tretjega odstavka 133. člena OZ oziroma 156. člena ZOR predstavljata posebnost odškodninskega prava, ki določa obveznost povračila škode, čeprav ta izhaja iz opravljanja zakonite dejavnosti; gre za civilnopravno različico sodobnega načela varstva okolja "povzročitelj obremenitve plača". Denarni odškodninski zahtevek po tretjem odstavku 133. člena OZ oziroma 156. člena ZOR je tako odvisen od odgovora na vprašanje, ali je nastala oziroma ali nastaja škoda, ki presega običajne oziroma normalne meje . Gre za pravni standard škode, ki ga ni mogoče zamenjevati s pravnim standardom krajevno običajne mere iz 75. člena SP. Upravni predpisi o dovoljenih količinah emisij so lahko orientacija, vendar sodišče pri presoji omenjenega standarda nanje ni vezano. S spremembo tožbe tožniki niso uveljavljali kakšne nove toženčeve obveznosti, temveč so le v okviru istega historičnega dogodka, se pravi na isti dejanski in pravni podlagi, zahtevali izpolnitev iste...

Izberi vse|Izvozi izbrane