<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 949/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:I.CPG.949.2009

Evidenčna številka:VSL0055636
Datum odločbe:17.11.2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izbris iz sodnega registra - prekinitev postopka - zavrženje tožbe - spregled pravne osebnosti - poziv na prevzem pravde

Jedro

Izbris iz sodnega registra po 440. členu ZFPPIPP ima res za posledico, da pravna oseba preneha, vendar pa to ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe, da zahteva plačilo njene obveznosti od osebno odgovornih ali drugih družbenikov, na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti. Za tak primer, če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati, 205. člen ZPP določa, da se postopek prekine in se nadaljuje na predlog stranke takoj, ko preneha razlog za prekinitev.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Odločitev o pritožbenih stroških tožeče stranke se pridrži za končno odločbo.

M. J., Radomlje nosi sam stroške vloge z dne 01. 10. 2009.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom razveljavilo sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Ig 2006/02313 z dne 03. 04. 2006 v 1. in 3. točki izreka in zavrglo tožbo.

Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožila tožeča stranka. Uveljavljala je vse pritožbene razloge iz 1. odstavka 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep ustrezno spremeni, oziroma da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

V pritožbenem postopku je podal vlogo M. J., Radomlje. Priglasil je stroške te vloge.

Pritožba je utemeljena.

Kot je ugotovilo sodišče prve stopnje je bila tožena stranka dne 29. 05. 2009 izbrisana iz sodnega registra. Pravne posledice izbrisa so urejene v oddelku 7.4 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 126/2007; v nadaljevanju ZFPPIPP). Izbris iz sodnega registra po 440. členu ZFPPIPP ima res za posledico, da pravna oseba preneha (441. člen ZFPPIPP), vendar pa to ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe, da zahteva plačilo njene obveznosti od osebno odgovornih ali drugih družbenikov, na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti (1. točka 1. odstavka 442. člena ZFPPIPP). Za tak primer, če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati, 205. člen ZPP določa, da se postopek prekine in se nadaljuje na predlog stranke takoj, ko preneha razlog za prekinitev (3. odstavek 208. člena ZPP).

Sodišče prve stopnje je torej s tem, ko je zavrglo tožbo, zmotno uporabilo določbo 5. odstavka 81. člena ZPP, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost izpodbijanega sklepa (1. odstavek 339. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 366. člena ZPP). Navedeno predstavlja razveljavitveni razlog iz 1. odstavka 354. člena v zvezi s 1. odstavkom 366. člena ZPP. Iz navedenega razloga je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

Sodišče prve stopnje bo moralo v nadaljnjem postopku upoštevati, da je tožeča stranka z vlogo z dne 26. 10. 2009 predlagala, da pozove K. Ž., da na podlagi 1. odstavka 208. člena ZPP prevzame ta pravdni postopek na strani tožene stranke.

Odločitev o pritožbenih stroških tožeče stranke se pridrži za končno odločbo (3. odstavek 165. člena ZPP).

Dne 01. 10. 2009 je vlogo v pritožbenem postopku vložil M. J., kot bivši družbenik in direktor tožene stranke. M. J. v tem postopku ni niti stranka niti intervenient (smiselno 1. odstavek 154. člena ZPP). Zato v določbah ZPP ni podlage, da bi mu sodišče priznalo stroške postopka in jih naložilo v breme tožeče stranke.


Zveza:

ZFPPIPP člen 440, 441, 442, 442/1, 442/1-1.
ZPP člen 81, 205, 208, 208/1, 208/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.05.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQzNzU3