<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep IV Cp 1235/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:IV.CP.1235.2019

Evidenčna številka:VSL00030710
Datum odločbe:04.10.2019
Senat, sodnik posameznik:Polona Marjetič Zemljič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:ukinitev stikov z otrokom - naslov za vročanje - prijava prebivališča - ukrepi za zavarovanje otrokovih pravic - volja otroka - mnenje otroka - udeležba mladoletnega otroka v postopku

Jedro

Izraženo mnenje otroka ima vedno pomembno težo in tudi dokazno vrednost, zato je treba preveriti, kakšna je trenutna volja vseh treh otrok v zvezi s stiki z nasprotnem udeležencem, nato pa presoditi, če je njihov odnos odklonilen, ali takšna odločitev resnično pomeni, da je na ta način najbolje poskrbljeno za koristi otrok in njihov uspešen osebnostni razvoj.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o stroških postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ukinilo stike med mladoletno A. M., mladoletnim B. M. in mladoletnim C. M. ter njihovim očetom Č. M., ki so bili določeni s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV 2869/2014 z dne 18. 1. 2016.

2. Odločitev sodišča iz vseh razlogov po 338. členu ZPP izpodbija nasprotni udeleženec. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep spremeni tako, da predlog za ukinitev stikov zavrne oziroma podredno, da odločitev sodišča prve stopnje razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje na prvo stopnjo. V obrazložitvi navaja, da je sodišče svojo odločitev za ukinitev stikov oprlo na dejstvo, da nasprotni udeleženec na predlog za ukinitev stikov ni odgovoril, niti se ni udeležil naroka dne 6. 5. 2019 na katerega je bil vabljen. V pritožbi vztraja, da na narok 6. 5. 2019 ni bil vabljen pravilno. Vabilo je bilo vročeno njegovi mami, ki je na pismo pozabila in ga šele nekoliko kasneje odprla in pritožniku napačno sporočila, da je narok razpisan 5. 6. 2019. Šele dan po opravljen naroku je nasprotni udeleženec dejansko prevzel vabilo, ki je bilo napačno vročeno in ugotovil, da je obravnavo zamudil. Takoj je poiskal pomoč odvetnika in sodišču sporočil razlog za svojo odsotnost kot tudi, da se s predlogom za ukinitev stikov ne strinja. Sodna pošta ni bila vročena na naslovu, kjer je dejansko prijavljen, ampak na naslovu C, kjer ne prebiva. S tem mu je sodišče odvzelo pravico do kontradiktornosti in mu ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem. Posledica tega je bila, da je dejansko stanje nepopolno oziroma zmotno ugotovljeno, ker je sodišče svoje odločitve oprlo zgolj na navedbe predlagateljice. Dejansko je predlagateljica tista, ki tožencu omejuje stike z otroci, kar bi otroci tudi lahko potrdili, če bi jih sodišče zaslišalo, saj so dovolj stari, da izrazijo svoje mnenje in željo po stikih z očetom. Nasprotni udeleženec ima z otroci dober odnos in je rad z njimi, kot tudi oni z njim.

3. Predlagateljica je na pritožbo odgovorila in predlagala zavrnitev.

4. Pritožba je utemeljena.

5. V predmetni zadevi se je postopek za ukinitev stikov začel 12. 11. 2018, preden je stopil v veljavo Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), zato bo sodišče glede na določilo prvega odstavka 216. člena ZNP-1 v tej zadevi odločalo na podlagi določil Zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki.

6. Iz podatkov v Centralnem registru prebivalstva sledi, da ima nasprotni udeleženec od 21. 6. 2016 prijavljeno stalno prebivališče, ki je hkrati tudi naslov za vročanje na naslovu Z. Vročitev materi nasprotnega udeleženca je bila opravljena na naslovu C v Ljubljani, kjer nasprotni udeleženec ne živi, niti ni prijavljen, zato je sodišče zagrešilo absolutno bistveno kršitev iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

7. Sodišče prve stopnje je v celoti spregledalo določilo prvega odstavka 408. člena ZPP, da mora v sporih iz razmerja med starši in otroki v vseh fazah postopka po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih oseb, ki niso sposobne skrbeti za svoje pravice in interese. Sledilo ni niti določilu prvega odstavka 409. člena in A. M., ki je bila rojena ... 2004 in je v času, ko je sodišče izdalo izpodbijano odločbo že dopolnila 15 let, ni omogočilo, da sodeluje v postopku. Tudi dečkov, ki sta že dopolnila 12 let starosti skladno s 410. členom ZPP ni na primeren način obvestilo o uvedbi postopka in jima ni dalo možnosti, da bi izrazila svoje mnenje.

8. Zaradi vseh navedenih kršitev pravdnega postopka, se je sodišče prve stopnje pri svoji odločitvi oprlo predvsem na navedbe predlagateljice, čeprav potek dogodkov v tej zadevi tudi pritožbenemu sodišču ustvarja močan dvom v pristno željo nasprotnega udeleženca do stikov z otroci. Ker pa sta oba starša potrebna v osebnostnem razvoju otrok in so stiki otrok s staršem, kateremu otroci niso dodeljeni v varstvo in vzgojo, pomemben dejavnik v otrokovem razvoju, prav ti stiki dajo večjo možnost, da otroci postopno ponotranijo prepričanje, da so vredni posamezniki, kar je jedro samospoštovanja in pomembna predpostavka otrokovega osebnostnega razvoja, bo moralo sodišče v ponovljenem postopku najmanj preveriti, kakšna je trenutna volja vseh treh otrok v zvezi s stiki z nasprotnem udeležencem, nato pa presoditi, če je njihov odnos odklonilen, ali takšna odločitev resnično pomeni, da je na ta način najbolje poskrbljeno za koristi otrok in njihov uspešen osebnostni razvoj. Izraženo mnenje otroka ima vedno pomembno težo in tudi dokazno vrednost, tudi zato je to bistven razlog zaradi katerega je potrebno izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje (14. točka 339. člena ZPP).

9. Pritožbeni razlogi so utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo, sklep razveljavilo in zadevo vrača sodišču prve stopnje v nov postopek, da ga dopolni in odpravi pomanjkljivosti na katere je opozorjeno v obrazložitvi tega sklepa (3. točka 365. člena ZPP).

10. Izrek stroški se pridrži za končno odločbo (165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339, 339/1, 339/1-8, 408, 408/1, 409, 409/1, 410
Zakon o nepravdnem postopku (2019) - ZNP-1 - člen 216, 216/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3Mjg3