Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1199cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNj

Dokument: VSC sodba in sklep Cp 286/2000, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.05.2000

Institut: preživnina - verzija

Jedro: Sodišče je pri odločanju o višini verzijskega zahtevka nepravilno upoštevalo sedanje razmere strank (zaposlitev, višino dohodka, višino ostalih prejemkov preživninskega upravičenca), čeprav bi moralo upoštevati razmere v času, ko je eden od staršev zalagal preživnino namesto drugega.... Le-to pa nato sodišče denarno ovrednoti po času, ko odloča o zahtevku. 

+

Dokument: VSL sodba I Cp 1253/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.07.2004

Institut: objava odgovora oziroma popravka

Jedro: Obvestilo o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora ni informacija, ki bi bila pomembna za demokratično odločanje o javnih zadevah (gre za obvestilo o opravljenem upravnem nadzoru, ki je bil opravljen po pravilih upravnega postopka). Prizadeta oseba lahko v takšnem primeru zahteva le popravek obvestila,... ne pa odgovor na objavljeno informacijo. 

+

Dokument: VSC sklep Cp 959/2003, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.07.2003

Institut: dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - sodelovanje otrok pri odločanju o dodelitvi v varstvo in vzgojo

Jedro: Sodišče je s tem, ko ni upoštevalo določb 409. in 410. čl. ZPP bistveno prekršilo določbe pravdnega postopka (8. točka II. odst. 339. čl. ZPP). Sodišče bi moralo oceniti ali je mladoletni otrok, ki je dopolnil 15 let, sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj in v tem primeru... ravnati z njim kot stranko ter mu tudi vročiti sodbo. 

+

Dokument: VSC sklep Kp 234/2003, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 20.08.2003

Institut: dejansko stanje

Jedro: Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ker sodišče 1. stopnje ni preverilo zagovora, da je obdolženec zadržal sina pri sebi po naročilu direktorice centra za socialno delo, ko je sicer dokazano, da je sin odklanjal stike z materjo, pri kateri bi moral živeti po razvezni sodbi. 

+

Dokument: VSK sklep I Cp 391/2003, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.03.2004

Institut: varstvo, vzgoja in preživljanje otroka - spremenjene okoliščine - mladoletnik

Jedro: 409.čl. ZPP nalaga sodišču, da mora otroku, ki je dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, omogočiti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja. To določilo zavezuje sodišče ne le takrat, ko prvič odloča o varstvu, vzgoji in... preživljanju mladoletnih otrok, temveč tudi v primerih iz 4.odst. 421.čl. ZPP, ko senat izda na zahtevo bivšega zakonca novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka. 

+

Dokument: VSL sklep I Cp 1745/2003, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.11.2003

Institut: nepravdni postopek

Jedro: Za določitev predlagateljice kot najemnice stanovanja je bilo odločilno dejstvo, da sta bila oba mladoletna otroka s pravnomočno sodbo dodeljena v varstvo in vzgojo predlagateljici. 

Dokument: VSC sklep Kp 309/2000, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 19.09.2000

Institut: obnova kazenskega postopka

Jedro: Prvostopno sodišče je utemeljeno zavrglo obsojenčevo zahtevo za obnovo kazenskega postopka, saj v njej ne navaja novih dejstev niti novih dokazov, temveč ponavlja dokaze, ki jih je uveljavljal že v pritožbi proti sodbi in jih je pritožbeno sodišče že zavrnilo. Tako ne gre za nova dejstva in... nove dokaze, ki so pogoj za dovolitev obnove kazenskega postopka. 

+

Dokument: VSM sodba in sklep Cp 1190/96, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.05.1997

Institut: objektivna odgovornost - deljena odgovornost - nepremoženjska škoda - telesne bolečine - skaženost - strah - ekskulpacijski razlogi

Jedro: Ml. otroci so v prometu deležni posebne zaščite in pozornosti in njihovo morebitno nepravilno ali protipravno vedenje oziroma ravnanje v prometu za voznika ne more biti nepričakovani dogodek. 

Dokument: VSC sodba Cp 544/2003, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.09.2004

Institut: zavarovanje avtomobilske odgovornosti - motorno vozilo - škoda - višina odškodnine

Jedro: Vozilo je bilo ob preizkušanju delovanja motorja v uporabi, tožnika, po ukazu katerega je priča vozilo le premaknila, pa je šteti za voznika, zato je podana odgovornost toženke iz A0 plus zavarovanja. Tožnik, ki je le za kratek čas prepustil opravljanje z vozilom drugemu, je ostal še naprej... obratovalec, saj preizkusa delovanja motorja fizično ni mogel izvesti tako, da bi sam hkrati tudi sedel za volanom. 

+

Dokument: VSC sodba Kp 329/2004, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 16.11.2004

Institut: pravna opredelitev kaznivega dejanja

Jedro: Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v času veljave Kazenskega zakonika Republike Slovenije (do 23.4.1999) in v času veljavnosti spremenjenega Kazenskega zakonika (po 23.4.1999), se opravi pravna opredelitev po spremenjenem zakonu, če so podani kvalifikatorni elementi tudi po zakonu, veljavnem v... času storitve. 

+

Dokument: VSK sklep I Cp 773/2003, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.09.2003

Institut: začasna odredba - narok

Jedro: V postopku izdaje začasne odredbe narok ni obvezen, v obravnavanem primeru pa ni bil niti potreben, saj je imelo sodišče prve stopnje v izvedenih dokazih dovolj podlage za odločitev. 

Dokument: VSK sodba I Cp 115/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.02.2005

Institut: razveza zakonske zveze - preživnina - verzijski zahtevek

Jedro: 1.Predlog toženca za drugega izvedenca ni temeljil na utemeljenih razlogih, zgolj upanje stranke, da bo izvedensko mnenje drugega izvedenca zanj bolj ugodno, pa postavitve novega izvedenca ni opravičevalo. 2.Vsa nova dejstva, ki jih navaja v zvezi z verzijskim zahtevkom, so nedopustne pritožbene... novote. Sodišče prve stopnje je pri določanju višine preživnine pravilno upoštevalo tudi dejstvo, da bosta otroka preživela določen čas v mesecu pri tožencu. 

+

Dokument: VSK sodba I Cp 406/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.04.2005

Institut: prosta presoja dokazov

Jedro: Vsi dokazi so bili podlaga za odločitev sodišča prve stopnje in ne samo mnenje izvedenca; ZPP dokaznih pravil ne pozna, sodišču prve stopnje je prepuščeno, da po izvedenem dokaznem postopku in po presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj, samo odloči, kateri dokaz bo štelo za... odločilen in kakšna bo končna dokazna ocena vseh dokazov, ki so bili izvedeni. 

+

Dokument: VSK sodba I Cp 1225/2004, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.12.2004

Institut: delitev

Jedro: Po našem pravu stiki niso le pravica staršev, ampak tudi pravica otroka. Njena hčerka ima pravico do stikov z očetom in tožnica ji mora te stike omogočiti. Pri tem mora opustiti vse, kar očetu otežuje stike, vključno s takim vplivanjem na otroka, ki ima za posledico njegov odpor proti stikom.... V okviru svoje vzgojne naloge pa mora poskušati odpraviti pri otroku morebitni psihični odpor proti stikom oziroma vzpostaviti pri otroku pozitiven odnos do stikov. Seveda pa mora tudi oče opustiti vse, kar materi otežuje vzgojo otroka. 

+

Dokument: VSK sklep in sodba I Cp 81/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.05.2005

Institut: koristi otroka

Jedro: Starševstvo vsebuje pravico do stikov, vendar je to tudi pravica otroka. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi, da otrok ohrani občutek čustvene navezave in pripadnosti tudi z drugim od staršev, da se prepreči odtujitev otroka. Zato sta oba starša zavezana k ustreznemu (obojestranskemu,... pozitivnemu) obnašanju pri uresničevanju pravice do stikov. 

+

Dokument: VSL sodba II Cp 714/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.06.2004

Institut: dodelitev otroka - trajanje

Jedro: Tožeča stranka s pritožbo izpodbija odločitev o stikih, in sicer glede dolžine poletnih in zimskih počitnic. Trdi, da je odločitev v nasprotju z njenim predlogom, kar je res, to pa še ne pomeni, da odločitev ni pravilna. Pri določitvi dolžine letnih in zimskih počitnic... je sodišče prve stopnje sledilo predlogu toženca, pri tem pa je upoštevalo mnenje izvedenke, da je v otrokovo korist, če so stiki med otrokom in očetom pogosti, ker lahko oče na tak način pri otrokovi vzgoji izpolni tisto, česar mu mati ne more dati. Pritožba ima prav, da je v tem primeru določena dokaj dolga doba letnih in zimskih počitnic, gre pa tudi za specifično situacijo, ki v tem primeru takšno odločitev opravičuje. Otrok še ni šoloobvezen in tako dolge počitnice ne bodo šle v škodo njegovih šolskih obveznosti. Otrok daje prednost očetu, kar pomeni, da je v njegovo korist, če se mu omogoči stik z očetom tudi v obliki dolgotrajnešega neprekinjenega stika tako poleti kot pozimi. Tretji razlog je, da bo otrok lahko od očeta prejemal veliko čustvenost in toplino ter pozitivno naklonjenost, ki mu jo je sposoben dati, ter na tak način sprejel to, česar mu mati, zaradi njenih osebnih lastnosti, ne more dati. Odločitev o dolžini letnih in zimskih počitnic ima tako stvarno in razumsko podlago v specifičnosti tega konkretnega primera in je v skladu s predlogom toženca. 

+

Dokument: VSL sodba in sklep I Cp 1798/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 06.04.2005

Institut: mladoletnik - vzročna zveza

Jedro: Odgovornost staršev za nenadzorvanje otroka, ki je v duševnem razvoju na starosti 5 let, ni mogoče naprtiti otroku. Pri presoji zahtevka iz naslova strahu, ni mogoče zatrjevane deljene vzročnosti po teoriji adekvatne vzročnosti upoštevati kot odgovornost otroka, ampak kot ugovor deljene vzročne zveze. 

+

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 1296/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.12.2004

Institut: čast in dobro ime - protipravnost

Jedro: Tožbeni zahtevek je neutemeljen že zato, ker celotne reportaže v oddaji 24 ur ni pripravila toženka, ampak je bila nesporno delo novinarke Pop TV. Toženki je postavila vprašanje, kaj na splošno misli o prireditvah, na katerih izbirajo mladoletne "miss" med deklicami v... predšolskem obdobju. Toženkin komentar, ki se ni nanašal na sporno prireditev "Vse za otroka" na Celjskem sejmu, kot nekorektno skuša prikazati tožeča stranka v pritožbi, ampak na tovrstne prireditve na splošno, je nato novinarka na podlagi svojega lastnega ustvarjalnega izbora, ne da bi toženka na to imela kakršenkoli vpliv, povezala v celoto z ostalimi deli reportaže. 

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 38/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.04.2005

Institut: tožba - preživnina za nepreskrbljenega zakonca

Jedro: V sporu za ukinitev preživnine zakoncu in za spremembo določene preživnine se pritožbene novote upoštevajo v okviru določbe prvega odstavka 337. člena ZPP. Obravnavani spor namreč ni eden od sporov iz 27. poglavja ZPP, za katere zakon dopušča oziroma celo narekuje izvedbo dokazov po uradni dolžnosti. 

+

Dokument: VSL sodba II Cp 1838/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 01.06.2005

Institut: objektivna odgovornost - soprispevek k nastanku škodnega dogodka

Jedro: Res petletni otrok ne more biti civilnopravno odgovoren za škodo, ki jo povzroči (primerjaj 1. odst. 160. člena ZOR). Navedeni abstraktni zakonski stan iz 3. odstavka 177. člena ZOR ne zahteva krivdnega ravnanja, ampak predpostavlja delno oprostitev odgovornosti obratovalca,... če je kakršnokoli, tudi nezakrivljeno ravnanje, oškodovanca v vzročni zvezi z nastankom škode. Za tak prispevek na strani oškodovanca gre v obravnavani zadevi, saj je oškodovanec zaradi opustitve nadzora staršev nekontrolirano prečkal cestišče. Ob tehtanju objektivne odgovornosti avtomobilista za škodo, ki izvira iz uporabe motornega vozila na eni strani, in ravnanja oškodovanca na drugi, ki je nenadoma pritekel na cestišče in s tem kršil osnovna pravila obnašanja pešcev, je pravilna porazdelitev odgovornosti 20:80% in ne 30:70 %. 

+

Izberi vse|Izvozi izbrane