Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1199cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 3486/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 18.08.2005

Institut: dodelitev otroka

Jedro: Dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, da je toženka vztrajno preprečevala otrokove stike z očetom, ki je zaprosil za strokovno pomoč Centra za socialno delo G.; da stikov ni bilo mogoče izvrševati niti ob njihovi pomoči kljub odločbi Centra za socialno delo G.... z dne 27.12.2002 o dovolitvi izvršbe; da je tožnik po svojih osebnostnih lastnostih primeren za očeta; da živi v solidnih socialno ekonomskih razmerah; da je otrok nanj čustveno navezan; da je pozitivno čustveno naravnan do starih staršev (očetovih staršev); da tožnik omogoča stike med otrokom in materjo, L. pa stike z mamo pozitivno sprejema, so narekovale odločitev, ki jo je sprejelo sodišče prve stopnje, da se mladoletni L. zaupa v varstvo in vzgojo očetu. 

+

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 450/2001, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 28.03.2001

Institut: procesna sposobnost

Jedro: V skladu s 6. členom Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic je dopustna tudi taka oblika razgovora z otrokom, da ga po sodnikovem naročilu in namesto njega opravi center za socialno delo. 

Dokument: VSL sodba VII Kp 58591/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 10.06.2015

Institut: kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke - odvzem mladoletne osebe - zlonamerno onemogočanje uresničitve izvršljive odločbe glede mladoletne osebe - zlonamernost - koristi otroka - stiki z otrokom

Jedro: Pravnomočna sodna odločba, s katero so urejeni stiki otroka z njegovim roditeljem, ne pomeni absolutne pravne vrednote, temveč vrednoto, ki ima izjemoma lahko manjši pomen od druge, posebej tehtne pravne vrednote. Glede na posebno varstvo, ki so ga otroci deležni v državnem in mednarodnem pravu,... so koristi otroka lahko taka vrednota, za katero ni mogoče izključiti možnosti pretehtanja nad pravnomočno sodno odločbo. Vendar volja otroka ni nujno istovetna z njegovo koristjo, zlasti dolgoročno. Državni organi zato niso dolžni brezpogojno upoštevati volje otroka, četudi jo je izrazil na jasen, nedvoumen način. Pomen in teža otrokove volje sta namreč odvisna zlasti od stopnje njegove zrelosti. Otroka v starosti od pet do sedem let in od dve do štiri leta sta še izrazito nezrela, zato njuna volja pravno ne more biti upoštevna. Posledično ni nobene potrebe po tehtanju njune sicer (jasno izražene) volje s pravnomočno sodno odločbo.

+

Dokument: VSC sklep Cp 45/2013, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 26.03.2013

Institut: stiki - pogostost stikov - stiki pod nadzorom - koristi otroka

Jedro: Res je sicer, kar navaja pritožnica, da ima že več let stike s hčerko pod nadzorom, kot tudi, da je na takšen način težje ustvari pristen stik s hčerko, vendar pa je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je bilo potrebno pri odločanju o stikih upoštevati le korist deklice. Sodišče... prve stopnje je ugotovilo in to tudi prepričljivo obrazložilo, da mati ne dojame koristi deklice, da ne dopusti strokovnih nasvetov in da tudi negativno vpliva na njeno osebnostno rast. Pri tem se je pravilno oprlo tudi na prepričljivo in strokovno mnenje izvedenke, ki je tako v pisnem mnenju kot tudi zaslišana na glavni obravnavi pojasnila, zakaj so koristni le minimalni stiki.

+

Dokument: VSK sodba I Cp 1225/2004, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.12.2004

Institut: delitev

Jedro: Po našem pravu stiki niso le pravica staršev, ampak tudi pravica otroka. Njena hčerka ima pravico do stikov z očetom in tožnica ji mora te stike omogočiti. Pri tem mora opustiti vse, kar očetu otežuje stike, vključno s takim vplivanjem na otroka, ki ima za posledico njegov odpor proti stikom.... V okviru svoje vzgojne naloge pa mora poskušati odpraviti pri otroku morebitni psihični odpor proti stikom oziroma vzpostaviti pri otroku pozitiven odnos do stikov. Seveda pa mora tudi oče opustiti vse, kar materi otežuje vzgojo otroka. 

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 2127/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.10.2017

Institut: zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - korist mladoletnega otroka - izvedensko mnenje

Jedro: Zaradi odločitve kateremu od staršev naj se otrok zaupa v vzgojo in varstvo, mora sodišče ugotoviti in upoštevati okoliščine, na podlagi katerih oceni, pri katerem od staršev bo otrok imel boljše možnosti za osebnostni razvoj. Sodišče strokovnega znanja za ugotavljanje teh odločilnih... okoliščin nima, zato jih mora ugotoviti z izvedencem.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 116/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.03.2017

Institut: natančna določitev stikov - natančnost določitve stikov - izvedensko mnenje psihiatra - prevzem otroka za stik

Jedro: Sodišče prve stopnje je nekritično sledilo predlogu tožnice, da se po tem, ko je svoje mnenje podal že izvedenec s področja klinične psihologije, njegovo mnenje pa je bilo celovito, temeljito, strokovno in jasno, angažira še izvedenec psihiatrične stroke. Tako prakso je treba nujno opustiti,... namreč izvajanje takih dokazov na zalogo, za vsak slučaj. Ker je tožnica pri tem vztrajala, sodišče pa se je zaneslo, da je mati vendarle tista, ki lahko ve, ali je za presojo dejanske situacije na strani otroka potreben strokovnjak s področja medicine, ki se ukvarja s proučevanjem in zdravljenjem duševnih motenj oz. bolezni, naj tožnica v celoti tudi krije stroške, ki jih je povzročila s svojim predlogom.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 2013/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.12.2020

Institut: dodelitev otrok - določitev stikov z otrokom - izrek sodbe - nasprotna tožba - odločanje o utemeljenosti tožbenega zahtevka - dopolnitev sodbe - rok za vložitev predloga za izdajo dopolnilnega sklepa - pravnomočna odločitev - pravica do izjave - načelo neposrednosti - sporno dejansko stanje - alkoholizem - ogrožanje življenja in zdravja - sposobnosti in zmožnosti staršev - izjava otroka - razgovor - prepoved približevanja

Jedro: O (ne)utemeljenosti tožbenih zahtevkov mora sodišče odločiti v izreku sodbe. Sodišče mora v izreku navesti tožbeni zahtevek, o katerem je odločilo oziroma v katerem delu mu je ugodilo oziroma v katerem delu ga je zavrnilo. Sodišče prve stopnje je očitno menilo, da je s tem, ko je v izreku... delne sodbe oblikovalo sporno razmerje, s tem, ko je odločilo o dodelitvi otrok in stikih, odločilo tudi o tožbenih zahtevkih pravdnih strank, zato (očitno) ni navedlo, da je (delno) ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika in da je tožbeni zahtevek toženke po nasprotni tožbi zavrnilo. V nastali procesni situaciji so bile obravnavane različne rešitve. Glede na okoliščine primera je pretehtala odločitev, da bi toženka morala predlagati dopolnitev sodbe.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 1412/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.06.2016

Institut: razmerja med starši in otroki - stiki z otrokom - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - izvajanje dokazov po uradni dolžnosti

Jedro: Sodišče lahko v sporih iz razmerij med starši in otroki izvaja dokaze tudi po uradni dolžnosti in o tem ni dolžno vnaprej obveščati pravdnih strank.

Dokument: VSM Sklep III Cp 868/2017, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.10.2017

Institut: začasna odredba o določitvi stikov med otrokom in staršem - izdaja regulacijske začasne odredbe - pomen otrokove želje pri ureditvi stikov - otrokove koristi

Jedro: Oče s svojim ravnanjem ne ogroža svojih hčera, in ker se stiki med očetom in hčerama lahko izvajajo izključno po volji in želji otrok (v kolikor hčeri ne bosta pristali na stike, se ti ne bodo izvajali), ni podana po pritožbi zatrjevana psihična oziroma fizična ogroženost otrok kot temeljna... predpostavka za izdajo predlagane začasne odredbe o prepovedi stikov očeta z otrokom.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 762/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.06.2019

Institut: spor iz razmerja med starši in otroki - varstvo in vzgoja - dodelitev v varstvo in vzgojo - otrokova korist - otrokovi stiki - določitev obsega stikov - določitev preživnine za otroka - višina preživnine - preživninske zmožnosti - otrokove potrebe

Jedro: Pri odločanju o zaupanju otroka v vzgojo in varstvo ni poudarek na pozitivnih in negativnih lastnostih staršev, temveč je glavno vodilo največja otrokova korist (5.a člen ZZZDR). Izvedenka je izpostavila, da je osebnostna ocena pri očetu ugodnejša. Oče je čustveno odzivnejši, stabilen,... emocionalno obvladan ter sposoben empatije in prilagajanja čustvenim stanjem sebi najbližjih oseb. Sinovim potrebam zna dati prednost pred svojimi. Pri materi pa je izvedenka izpostavila njen prevladujoč negativni kognitivni slog, nezaupljivost do ljudi, močno kritičnost, prepričanje o njihovih napakah in odsotnost preverjanja navedenega z realnostjo. Kot ugotavlja izvedenka, lahko materini izbruhi škodujejo otrokovemu doživljanju ter njegovemu učenju ustreznih strategij za sproščanje lastnih nezadovoljstev. Mati ne prepoznava ustrezno otrokovih čustvenih stanj ter njegove zrelosti. V njenem odnosu do otroka je sodna izvedenka opazila nepredvidljivo menjavanje podcenjevanja in precenjevanja njegove zrelosti. Vse navedeno podpira zaključek sodišča prve stopnje, da je zaupanje v vzgojo in varstvo očetu A. v korist.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 203/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 01.02.2017

Institut: zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - korist otroka - izvedensko mnenje - mnenje drugega izvedenca - določitev preživnine - potrebe otroka - zmožnosti zavezancev

Jedro: Samo pod pogojem, da so v izvedeniškem mnenju nasprotja, pomanjkljivosti oziroma če nastane utemeljen dvom v pravilnost podanega mnenja, te pomanjkljivosti ali dvom pa se ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedenca, se zahteva mnenje drugega izvedenca. V konkretnem primeru nobeden od navedenih... pogojev ni bil izpolnjen, zato je sodišče prve stopnje upravičeno zavrnilo toženkin predlog.

+

Dokument: VSL Sodba in sklep IV Cp 1267/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.08.2018

Institut: razmerja med starši in otroki po razvezi zakonske zveze - dodelitev mladoletnega otroka - preživljanje mladoletnega otroka - pravica do osebnih stikov z otrokom - stiki v korist otroka - koristi otroka kot pravni standard - kratkoročne in dolgoročne koristi otroka - odklanjanje stikov s strani otroka - izvedensko mnenje - volja otroka - varovanje koristi otroka

Jedro: Vrhovno sodišče je v sklepu II Ips 706/2009 z dne 3. 12. 2009 navedlo, da pojem otrokove koristi ne zajema le koristi osebe do dopolnjenega 18. leta starosti (tako imenovana kratkoročna korist), temveč tudi korist osebe, ki se bo pokazala v njeni odrasli dobi (tako imenovana dolgoročna korist).

Dokument: VSK sodba in sklep I Cp 1126/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.11.2005

Institut: razveza - dodelitev otroka - izvedensko mnenje

Jedro: Pritožbeno sodišče ne oporeka tožničinim trditvam, da je za otroka vse skozi skrbela, da se je z njim ukvarjala in veliko časa prebila z njim, vendar pa je po oceni pritožbenega sodišča za zaščito otrokovih koristi bolj pomembno, koga od staršev bo otrok bolj potreboval v prihodnje. 

+

Dokument: VSC Sklep Cp 341/2017, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.09.2017

Institut: pravica do izjave - zakonski spori in spori iz razmerij med starši in stroški - seznanitev z izvedenskim mnenjem - zavrnitev dokaznega predloga za postavitev izvedenca

Jedro: Strankina pravica do izjave pa se ne more uresničiti, če ji ni zagotovljeno, da bo predhodno izvedela za procesna dejanja, glede katerih se ima pravico izjaviti. Ker sodišče prve stopnje v dokaznem postopku ni izvedlo dokaza s prečitanjem izvedenskega mnenja izvedenke klinične psihologinje, ki... je bilo izdelano v drugem, sicer med istima pravdnima strankama tekočem in že zaključenem pravdnem postopku, na katerega pa se je sodišče v izpodbijani sodbi oprlo in se na zaključke in ugotovitve iz izvedenskega mnenja tudi sklicevalo, hkrati pa je kot nepotreben zavrnilo dokazni predlog po določitvi izvedenca kliničnega psihologa v tej pravdi, je bila tožnici s takšnim postopanjem sodišča kršena pravica do izjave v dokaznem postopku.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 2223/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.09.2013

Institut: začasna odredba o stikih - dodelitev otrok v vzgojo in varstvo

Jedro: Pri izdaji začasne odredbe, ko se začasno odloča o stikih, je treba posebej v ugovornem postopku izvesti dokaze, na podlagi katerih bo mogoča ugotovitev, da je začasna odredba o ureditvi stikov nujno potrebna zaradi zavarovanja koristi in potreb otroka.

Dokument: VSL sklep IV Cp 477/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.04.2013

Institut: sprememba otrokovega imena - korist otroka

Jedro: Predlagatelj, ki želi spremembo imena, mora pred sodiščem izkazati, da so za spremembo podani utemeljeni razlogi. Ti razlogi ne morejo biti več stvar želje, marveč mora iti za praktične potrebe življenja, samo spremembo pa je treba pretehtati tudi z vidika koristi otroka.

Dokument: VSL IV Cp 2310/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 06.07.2011

Institut: dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - preživljanje otrok - določitev preživnine - zmožnosti staršev - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca

Jedro: Nezadovoljstvo toženca z izvedenskim mnenjem oziroma njegovo nesprejemanje strokovnih ugotovitev izvedenke ne more biti podlaga za določitev novega izvedenca.

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1789/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.08.2017

Institut: izvrševanje roditeljske pravice - vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj - zastopanje mladoletnega otroka - tožba za izpodbijanje očetovstva - nadomestitev soglasja starša - kolizijski skrbnik mladoletnika - izpodbijanje in ugotovitev očetovstva - načelo največje koristi otroka - stroški nepravdnega postopka - vsaka stranka krije svoje stroške

Jedro: Za zastopanje otroka v sodnih postopkih je praviloma upravičen tisti od staršev, kateremu je otrok s sodno odločbo zaupan v varstvo in vzgojo, razen kadar gre za vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov razvoj. Vprašanje, da otrok pozna svoj izvor, je vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov... razvoj. Ker mora sodišče o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločiti v skladu z otrokovo koristjo, je sodišče prve stopnje v konkretnem primeru pravilno opravilo tehtanje med pravico otroka do ohranitve statusa in njegovo pravico, da pozna identiteto svojih naravnih staršev.

+

Dokument: VSL sodba II Cp 714/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.06.2004

Institut: dodelitev otroka - trajanje

Jedro: Tožeča stranka s pritožbo izpodbija odločitev o stikih, in sicer glede dolžine poletnih in zimskih počitnic. Trdi, da je odločitev v nasprotju z njenim predlogom, kar je res, to pa še ne pomeni, da odločitev ni pravilna. Pri določitvi dolžine letnih in zimskih počitnic... je sodišče prve stopnje sledilo predlogu toženca, pri tem pa je upoštevalo mnenje izvedenke, da je v otrokovo korist, če so stiki med otrokom in očetom pogosti, ker lahko oče na tak način pri otrokovi vzgoji izpolni tisto, česar mu mati ne more dati. Pritožba ima prav, da je v tem primeru določena dokaj dolga doba letnih in zimskih počitnic, gre pa tudi za specifično situacijo, ki v tem primeru takšno odločitev opravičuje. Otrok še ni šoloobvezen in tako dolge počitnice ne bodo šle v škodo njegovih šolskih obveznosti. Otrok daje prednost očetu, kar pomeni, da je v njegovo korist, če se mu omogoči stik z očetom tudi v obliki dolgotrajnešega neprekinjenega stika tako poleti kot pozimi. Tretji razlog je, da bo otrok lahko od očeta prejemal veliko čustvenost in toplino ter pozitivno naklonjenost, ki mu jo je sposoben dati, ter na tak način sprejel to, česar mu mati, zaradi njenih osebnih lastnosti, ne more dati. Odločitev o dolžini letnih in zimskih počitnic ima tako stvarno in razumsko podlago v specifičnosti tega konkretnega primera in je v skladu s predlogom toženca. 

+

Izberi vse|Izvozi izbrane