<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 760/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:IV.CP.760.2011

Evidenčna številka:VSL0067670
Datum odločbe:09.03.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:izpodbijanje očetovstva - stroški postopka

Jedro

ZZZDR določa zakonsko domnevo, po kateri velja za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po njenem prenehanju, mož otrokove matere. Navedeno zakonsko domnevo je mogoče izpodbiti z konstitutivno tožbo na izpodbijanje očetovstva. Za spremembo osebnega statusa je treba vložiti tožbo tudi, če med strankami o tem ni spora. Narava tega spora je torej takšna, da nobene od pravdnih strank ni mogoče obremeniti z očitkom, da je dala povod za vložitev tožbe.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana stroškovna odločitev.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da prvotoženec ni oče mld. druge toženke ter da vsaka stranka sama krije svoje stroške postopka.

Tožnica je zoper odločitev o pravdnih stroških vložila pravočasno pritožbo, s katero uveljavlja pritožbene razloge napačne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava ter bistvene kršitve določb postopka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano odločitev spremeni tako, da prvotožencu naloži povrnitev vseh pravdnih stroškov.

Meni, da je sodišče prve stopnje napačno uporabilo določilo 413. člena ZPP. Bila je primorana vložiti tožbo, da je lahko rešila vprašanje očetovstva, saj se s prvotožencem tega ni dalo drugače urediti. Tožnica je mati drugotoženke, zato bo ta s tožničinim plačilom stroškov prikrajšana pri sredstvih preživljanja. Prvotoženec je s svojim ravnanjem dejansko zavlačeval postopek in večal stroške.

Pritožba ni utemeljena.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) v 86. členu določa zakonsko domnevo, po kateri velja za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po njenem prenehanju, mož otrokove matere. Navedeno zakonsko domnevo je mogoče izpodbiti z konstitutivno tožbo na izpodbijanje očetovstva (določbe 96. do 99. člena ZZZDR). Za spremembo osebnega statusa je treba vložiti tožbo tudi, če med strankami o tem ni spora. Narava tega spora je torej takšna, da nobene od pravdnih strank ni mogoče obremeniti z očitkom, da je dala povod za vložitev tožbe. Pritožbeni očitek tožnice v tej smeri je zato neutemeljen.

Na izpodbijano stroškovno odločitev tudi ne more vplivati tožničina trditev, da bo z njenim plačilom lastnih stroškov postopka prikrajšana predvsem drugotoženka pri svojem preživljanju. Preživljanje drugotoženke je namreč obveznost tako tožnice kot tudi prvotoženca (123. člen ZZZDR).

Končno je neutemeljen tudi pritožbeni očitek prvotožencu o zavlačevanju postopka oziroma o nastanku stroškov postopka po njegovi krivdi (1. odstavek 156. člena ZPP). Toženec se je namreč strinjal s tožbenim zahtevkom takoj, ko je bil o njem seznanjen in pristopil na narok, ko mu je bilo vabilo pravilno vročeno.

Glede na navedeno je prvostopenjsko sodišče pravilno uporabilo določilo 413. člena ZPP, ko je odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške postopka. Pritožbo je bilo zato treba zavrniti in potrditi izpodbijano stroškovno odločitev (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 156, 156/1, 413.
ZZZDR člen 86, 96, 123.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.06.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU0Njc5