<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep IV Cp 3079/2016

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2016:IV.CP.3079.2016
Evidenčna številka:VSL0085111
Datum odločbe:07.12.2016
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik (preds.), Dušan Barič (poroč.), Majda Irt
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nagrada izvedencu - študij spisa - izdelava izvedenskega mnenja - zahtevno izvedensko mnenje - manj zahteven pregled

Jedro

Naloga izvedenke (da pojasni osebnostno strukturo toženca in njegovo duševno zdravje, v povezavi z njegovo sposobnostjo izvrševanja starševskih dolžnosti do mladoletne hčerke) že po naravi stvari same nasprotuje pritožbenemu stališču, da gre za manj zahtevno mnenje, saj gre za vprašanje odločanja o koristih otroka.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se I. točka izpodbijanega sklepa spremeni tako, da se znesek 821,10 EUR nadomesti z zneskom 579,60 EUR, V. točka izpodbijanega sklepa pa se razveljavi.

II. V ostalem se pritožba zavrne ter se v izpodbijanem ter nespremenjenem in nerazveljavljenem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

III. Tožnica krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je z izpodbijanim sklepom odmerilo nagrado in stroške sodne izvedenke dr. A. A. v bruto znesku 821,10 EUR (I. točka sklepa). Tožencu je naložilo, da v roku 15 dni plača manjkajoči predujem 98,12 EUR (V. točka sklepa).

2. Zoper sklep se pritožuje tožnica, ki uveljavlja vse pritožbene razloge iz 338. člena ZPP in predlaga, da pritožbeno sodišče spremeni izpodbijani sklep tako, da na novo odmeri nagrado v skladu s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, podrejeno pa, da sklep razveljavi in vrne zadevo prvemu sodišču v novo odločanje. Navaja, da prvo sodišče ni odmerilo stroškov izvedenke v skladu z določili Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih. Neutemeljeno je priznalo nagrado za študij spisa v maksimalni višini 460,00 EUR. Predmetni spis ne vsebuje več kot 1000 strani, izvedenka pa se z vsebino celotnega spisa gotovo ni seznanila. To kaže vsebina njenega skopega izvedenskega mnenja. Med drugim se izvedenka ni opredelila do e-mailov toženca, ki jih je tožnica posredovala sodišču z vlogo z dne 26. 4. 2016. Izvedenka tudi ni upoštevala izvida Psihiatrične klinike ... Neutemeljeno je prvo sodišče priznalo izvedenki nagrado za izdelavo zahtevnega mnenja v višini 276,00 EUR. Prvo sodišče te odločitve ni ustrezno obrazložilo. Mnenje je površno in ga ni mogoče šteti kot zahtevnega. Možno bi ga bilo opredeliti zgolj kot manj zahtevno mnenje.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. Sodna izvedenka je ob izdelavi izvedenskega mnenja morala pregledati spis, ki je tedaj obsegal največ 400 strani in tiste priloge, ki so bile relevantne za izdelavo izvedenskega mnenja (tretji odstavek 48. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih), te pa so obsegale okoli 260. strani (priloge A in B). Zato pripada izvedenki za študij spisa 230,00 EUR (4. točka prvega odstavka 48. člena navedenega pravilnika). Pritožbene navedbe glede študija spisa oziroma (ne)upoštevanja posameznih listin v spisu zadevajo pripombe na vsebino izvedenskega mnenja, kar za presojo sklepa o odmeri nagrade ni upoštevno.

5. Prvo sodišče je pojasnilo, zakaj šteje izvedensko mnenje kot zahtevno (2. točka obrazložitve, ki jo pritožba nepopolno povzema), za kar pripada izvedenki 276,00 EUR. Njegovo stališče je po oceni pritožbenega sodišča pravilno. Bistveno je, da je sodna izvedenka odgovorila na zastavljena vprašanja, ne pa, koliko strani obsega izvedensko mnenje. Naloga izvedenke (da pojasni osebnostno strukturo toženca in njegovo duševno zdravje, v povezavi z njegovo sposobnostjo izvrševanja starševskih dolžnosti do mladoletne hčerke) že po naravi stvari same nasprotuje pritožbenemu stališču, da gre za manj zahtevno mnenje, saj gre za vprašanje odločanja o koristih otroka. Za manj zahteven pregled toženca gre izvedenki 46,00 EUR, kar ni sporno. Izvedenki zato pripada nagrada z materialnimi stroški v obsegu 5% (27,6 EUR) v skupnem znesku 579,60 EUR. Glede na to plačani predujem zadošča za plačilo izvedenine in prispevkov, zato toženec ni dolžan plačati manjkajočega predujma.

6. Pritožbeno sodišče je zato delno ugodilo pritožbi in sklenilo, kot je razvidno iz I. točke izreka (3. točka 365. člena ZPP). V ostalem je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP).

7. Odločitev o pritožbi ni povezana z vprašanjem uspeha stranke v sporu, zato tožnica krije svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih člen 48, 48/1, 48/1-4, 48/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.04.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1MDc1