<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep IV Cp 2194/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:IV.CP.2194.2017

Evidenčna številka:VSL00004721
Datum odločbe:26.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Zvone Strajnar (preds.), dr. Vesna Bergant Rakočević (poroč.), mag. Matej Čujovič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:določitev stikov med staršem in otrokom - začasne odredbe v družinskih sporih - začasna odredba o varstvu in vzgoji otroka - začasna odredba o stikih - nujnost izdaje začasne odredbe - otrokova največja korist

Jedro

Sodišče lahko izda začasno odredbo tudi o vzgoji in varstvu ter preživljanju, ne le o stikih, če oceni, da je to potrebno, ali če je predlog stranke utemeljen, ni pa tega dolžno storiti. V konkretnem primeru stranki takega predloga nista podali.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (I. točka izreka) potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovora tožnice (I. točka) in toženca (II. točka ) zoper svoj sklep o izdani začasni odredbi z dne 25. 4. 2017. S to začasno odredbo je začasno določilo stike med mladoletnim sinom pravdnih strank A. A., rojenim ... 2016, in očetom (tožencem), in sicer vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.30 ure ter vsako drugo soboto od 10.00 do 18.00 ure. Pred tem so stiki potekali po medsebojnem dogovoru (poravnavi) vsak torek od 16.00 do 18.30 ure in vsako drugo soboto od 10.00 do 14.00 ure. Po uradni dolžnosti je stike, sicer urejene z začasno odredbo s 25. 4. 2017, delno drugače določilo za čas letošnjih poletnih počitnic (III. točka).

2. Proti I. točki sklepa se pritožuje tožnica, nominalno iz vseh predvidenih razlogov in predlaga njegovo spremembo tako, da bi stiki potekali enako kot so po poravnavi. Meni, da sodišče ne bi smelo začasno odločiti le o stikih, pač pa tudi o vzgoji in varstvu in preživnini. Očita, da je sodišče s tem sledilo le zahtevi očeta in varovalo njegove pravice. Meni, da so sedaj preveč obsežni in dolgotrajni in da motijo bioritem otroka ter da sodišče ni pojasnilo razlogov za svojo odločitev. Pravi, da je otrok po stikih z očetom agresiven, nespečen, oklepa se matere, poslabša se mu prebava in dermatitis. Navaja, da je otrok alergičen na kravje mleko in da je zato dvakrat dnevno dojenje zanj zelo pomembno. Navaja, da oče zanj neustrezno skrbi, dolgo ga vozi v avtu, zaradi tega naj bi sedaj otrok vožnje odklanjal, daje mu neustrezno hrano, maže ga z napačnimi kremami. Pravi, da se otroku na ta način dela škoda in da začasna odredba ni bila potrebna. Pritožnica pravi, da je zaskrbljena, kje se otrok med stiki dejansko nahaja in je zato namestila sledilno napravo.

3. Toženec na pritožbo ni odgovoril.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Noben od pritožbenih razlogov ni podan; sodišče prve stopnje ni zagrešilo napak ne pri vodenju postopka ne pri uporabi materialnega prava, dovolj zanesljivo (s stopnjo verjetnosti, ki se v teh postopkih zahteva) pa je ugotovilo tudi sporna pravno pomembna dejstva.

6. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo določbe 272. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi s 411. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ko je izdalo začasno odredbo, in pri tem ustrezno upoštevalo skrb za največjo otrokovo korist. To slednje je edino merilo za izdajo začasne odločitve v sporih, kot je ta.

7. Svojo odločitev je sodišče prve stopnje pravilno in ustrezno pojasnilo. V 13. točki svoje obrazložitve je jasno navedlo, da ocenjuje za nujno, da se stiki med sinom in očetom začasno natančno določijo, saj se starša težko usklajujeta, in sicer zlasti zaradi nezaupanja matere do očeta (ki je iz tega razloga v otrokovo igračko namestila celo sledilno napravo), pomembno (nujno) pa je, da otrok z obema staršema ohrani pristno vez (glej 10. obrazložitve izpodbijanega sklepa). Očitek neobrazloženosti izpodbijane odločitve (oz. posredno izdane začasne odredbe) torej ni utemeljen, s presojo sodišča prve stopnje (glede tožničinega ugovora) pa se pritožbeno sodišče tudi vsebinsko v celoti strinja.

8. Pritožbeni očitek, da je sodišče gledalo na pravice očeta in ne na koristi otroka, tudi ni utemeljen, in sicer iz enakih, pravkar pojasnjenih razlogov: nujno in v korist otroka je, da ima pristne stike tudi z očetom, če mu le niso v škodo in ni verjetno izkazano, da bi mu bili. Sodišče prve stopnje je popolnoma razumno pojasnilo, da razpoloženjska nihanja tako majhnega otroka ob prehodih od enega starša k drugemu niso nič nenavadnega, kaj šele škodljivega. Predvsem pa ni nobene opore za sklep, da bi otroku škodilo, da so stiki med očetom in sinom glede na prej veljavni sporazumni režim nekoliko daljši oz. obsežnejši. Nasprotno, naravno je, da z odraščanjem otrok čedalje več stikov preživi tudi z drugim roditeljem kot pa je tisti, ki zanj sicer skrbi.

9. Pritožnica tudi ni verjetno izkazala, da bi daljši oz. nekoliko obširnejši stiki otroku škodili zato, ker naj bi mu oče dajal neustrezno hrano, ga mazal z napačnimi kremami ali da ga zaradi stikov ne bi mogla več dojiti.

10. Nadalje ni utemeljen očitek, da bi sodišče moralo začasno odločiti tudi o vzgoji, varstvu ter preživljanju. Sodišče lahko izda začasno odredbo tudi o tem, če oceni, da je to potrebno ali da če je predlog stranke utemeljen, ni pa tega dolžno storiti (glej 1. odst. 411. čl. ZPP). V konkretnem primeru tudi stranki takega predloga nista podali.

11. Iz navedenih razlogov je pritožbeno sodišče predlagateljičino pritožbo v skladu z 2. tč. 365. čl. ZPP zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 411, 411/1
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 272

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.12.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzNTQx