<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 1339/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:IV.CP.1339.2015

Evidenčna številka:VSL0060810
Datum odločbe:06.05.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Matej Čujovič (preds.), Blanka Javorac Završek (poroč.), Katarina Parazajda
Področje:DRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:razmerja med starši in otroki - stiki med starši in otroki - pravica do stikov - omejitev stikov - otrokova korist - preprečevanje stikov - začasna odredba

Jedro

Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da sta obe pravdni stranki primerna in skrbna starša ter da je deček na očeta navezen, da ga ima rad in rad preživlja čas z njim. Tako ugotovljeno dejansko stanje ne daje podlage za krčenje obsega stikov, ki so še do konca preteklega leta potekali vsak drugi dan, nato pa so bili na podlagi enostranske odločitve tožnice, brez tehtnih razlogov ukinjeni. Po oceni pritožbenega sodišča je koristno, da ima otrok z očetom redne stike, in sicer dvakrat tedensko v popoldanskem času ter stik preko vikenda enkrat na štirinajst dni. Sodišče je določilo tak obseg stikov, ki je pri otrocih take starosti običajen in primeren. Iz podatkov spisa ne izhaja nič takega, kar bi kazalo na to, da stiki ne bi bili otroku v korist ali da bi bil toženec za izvrševanje stikov neprimeren. Poleg tega je pritožbeno sodišče odločilo, da lahko deček preživi z očetom ves vikend (dve noči) in se s tem hkrati privaja na preživljanje daljšega časa z očetom (poletne počitnice).

Izrek

I. Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se izpodbijani sklep v

II. točki izreka spremeni tako, da stiki med toženo stranko (očetom) in mladoletnim otrokom potekajo:

„- vsak teden ob torkih in četrtkih, tako, da oče prevzame otroka v vrtcu ob 15.00 uri in ga pripelje na dom matere ob 18.30 uri;

- vsak drugi vikend od petka ob 15.00 uri, ko oče prevzame otroka v vrtcu, do nedelje ob 18.00 uri, ko ga pripelje na dom matere.“

v VI. točki izreka razveljavi (glede predloga za začasno ureditev stikov med počitnicami od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015) ter se zadeva v tem obsegu vrne prvostopenjskemu sodišču v nov postopek.

II. V preostalem se pritožba zavrne in se izpodbijani sklep v nespremenjenem in nerazveljavljenem delu potrdi.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom začasno zaupalo mladoletnega otroka pravdnih strank tožnici (materi) (I. točka izreka). Stike med tožencem (očetom) in otrokom je določilo vsak drugi vikend od sobote od 10.00 ure, ko oče prevzame otroka na domu matere, do nedelje, ko oče ob 18. uri otroka pripelje nazaj na dom matere. V tednu, ko med vikendom ni stikov, stiki potekajo ob torkih in četrtkih tako, da oče prevzame otroka v vrtcu ob 15.00 uri in ga pripelje na dom matere ob 18.30 uri. V tednu, ko med vikendom potekajo stiki, so stiki ob četrtkih, ko oče prevzame otroka v vrtcu ob 15.00 uri in ga pripelje na dom matere ob 18.30 uri (II. točka izreka). Tožencu je naložilo začasno plačevanje 150,00 EUR mesečne preživnine (III. točka izreka). Pravdnima strankama je izreklo denarno kazen 500,00 EUR, če ne bosta upoštevali te začasne odredbe v delu nedenarne terjatve (IV. točka izreka). V presežku je zahtevek tožeče stranke zavrnilo (V. točka izreka). Zavrnilo je tudi predlog tožene stranke za izdajo začasne odredbe (VI. točka izreka). Odločilo je še, da pritožba in ugovor ne zadržita izvršitve začasne odredbe (VII. točka izreka) in da začasna odredba stopi v veljavo takoj ter traja do pravnomočno zaključenega postopka (VIII. točka izreka).

2. Zoper VI. točko prvostopenjskega sklepa (zavrnitev toženčevega predloga za izdajo začasne odredbe) se pritožuje tožena stranka. Pritožuje se iz vseh zakonskih pritožbenih razlogov. Navaja, da sodišče svoje odločitve v delu, s katerim je zavrnilo predlog tožene stranke, ni obrazložilo, zaradi česar je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Razlogov za zavrnitev ni v nobenem delu obrazložitve. Pritožnik se zato do sklepa naslovnega sodišča ne more opredeliti.

3. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da sta obe stranki primerna in skrbna starša, do težav pri izvajanju stikov pa prihaja zaradi konfliktne komunikacije med staršema. Z začasno odredbo je nato sodišče zmanjšalo obseg stikov tako, da otrok pri tožencu namesto vsak drugi dan prespi enkrat na štirinajst dni. Taka odločitev ni v korist mladoletnega A. Sodišče zavrnitve toženčevega predloga, ki je predlagal večji obseg stikov, ni obrazložilo. Sodišče obširno ugotavlja obstoj okoliščin, ki govorijo v prid večjemu obsegu stikov, in sicer, da je mladoletni A. na očeta navezan, ga ima rad in rad preživlja čas z njim. Ugotavlja tudi, da je toženec primeren in skrben oče, posledično pa nato določi stike v manjšem obsegu, kot so potekali do sedaj.

4. Z izdano začasno odredbo niso določeni stiki med počitnicami niti ni sodišče obrazložilo, zakaj tega ni storilo. Izpodbijana odločitev tudi ne vsebuje razlogov za zavrnitev predloga za določitev nadomestnih stikov v času bolezni otroka. Tudi v tem delu se izpodbijanega sklepa ne da preizkusiti.

5. Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila.

6. Pritožba je delno utemeljena.

7. Po določilu prvega odstavka 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih(1) ima otrok pravico do stikov z obema staršema, oba starša pa imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. V skladu s petim odstavkom citiranega člena lahko sodišče pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebo zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali duševni razvoj.(2)

8. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom določilo stike dečka z očetom dvakrat tedensko popoldne, in sicer ob torkih in četrtkih, takrat, ko stik ni določen preko vikenda, sicer pa enkrat tedensko popoldne od 15.00 do 18.30 ure. Stik preko vikenda je določilo vsakih štirinajst dni, in sicer od sobote od 10.00 ure do nedelje do 18.00 ure. Toženčev predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je predlagal večji obseg stikov, je zavrnilo. Toženec se pritožuje zoper tisti del sklepa, s katerim je sodišče njegov predlog zavrnilo. Zavzema se za bistveno širši obseg stikov in predlaga, naj otrok z njim preživi vsak drugi dan in pri njem tudi prespi. Predlaga tudi ureditev stikov med prazniki in počitnicami ter določitev nadomestnega stika v primeru, če stika ne bi bilo mogoče izvršiti zaradi bolezni otroka.

9. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da sta obe pravdni stranki primerna in skrbna starša. To izhaja tudi iz poročila centra za socialno delo. Sodišče je ugotovilo še, da je deček na očeta navezen, da ga ima rad in rad preživlja čas z njim. Ocenilo je, da so stiki med dečkom in tožencem v korist otroka. Tudi iz mnenja centra za socialno delo ter dopolnitve mnenja izhaja, da je koristno, da ima otrok z očetom redne stike. Stiki so do nedavnega potekali tako, da je bil otrok pri tožencu vsak drugi dan, kjer je tudi prespal. Ob začetku letošnjega leta se je tožnica odločila, da stikov otroka z očetom ne bo več dopustila, ker tožencu ne zaupa. Kot razlog je navedla, da je toženec brezposeln, ima veliko časa, je lastnik avtodoma ter da so odprte meje.

10. Pritožbeno sodišče soglaša s tožencem, da ugotovljeno dejansko stanje ne daje podlage za krčenje obsega stikov, ki so še do konca preteklega leta potekali vsak drugi dan, nato pa so bili na podlagi enostranske odločitve tožnice, brez tehtnih razlogov ukinjeni. Po oceni pritožbenega sodišča je koristno, da ima otrok z očetom redne stike, in sicer dvakrat tedensko v popoldanskem času ter stik preko vikenda enkrat na štirinajst dni. Sodišče je določilo tak obseg stikov, ki je pri otrocih take starosti običajen in primeren. Iz podatkov spisa ne izhaja nič takega, kar bi kazalo na to, da stiki ne bi bili otroku v korist ali da bi bil toženec za izvrševanje stikov neprimeren. Poleg tega je pritožbeno sodišče odločilo, da lahko deček preživi z očetom ves vikend (dve noči) in se s tem hkrati privaja na preživljanje daljšega časa z očetom (poletne počitnice). Višje sodišče je zato pritožbi v tem delu ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je določilo stik dvakrat tedensko popoldne in enkrat na dva tedna preko vikenda od 15. ure v petek, ko oče prevzame otroka v varstvo, do 18. ure v nedeljo, ko otroka vrne materi.

11. Pritožbeno sodišče je ugodilo pritožbi tudi v delu, ki se nanaša na ureditev stikov med počitnicami. Toženec vztraja na širšem obsegu stikov in predlaga, da sodišče že z začasno odredbo določi tudi stike med prazniki ter počitnicami. Glede na starost otroka in glede na to, da se približujejo poletne počitnice, ki jih bosta želela oba starša preživeti z otrokom (kar pa ob do sedaj določenem načinu izvrševanja stikov ne bo mogoče),(3) bo moralo prvostopenjsko sodišče urediti način izvrševanja stikov med počitnicami. Če je preživljanje daljšega časovnega obdobja (počitnic) v skladu s koristjo otroka, bo moralo sodišče ugotoviti s pomočjo izvedenca, ki ga bo moralo postaviti čim prej ter ugotoviti še druge relevantne okoliščine za odločitev o stikih med počitnicami.

12. Kadar tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in drugim od staršev in stikov ni mogoče izvršiti niti ob strokovni pomoči centra za socialno delo, lahko sodišče na zahtevo drugega starša odloči, da se staršu, ki onemogoča stike, odvzame varstvo in vzgojo in se otroka zaupa drugemu od staršev, če meni, da bo ta omogočal stike, in če je le tako mogoče varovati otrokovo korist (šesti odstavek 106. člena ZZZDR).

13. Tožeča stranka je na skupnem razgovoru na centru za socialno delo 2. 2. 2015 (list. št. 78) povedala, da tožencu ne zaupa in da mu do odločitve sodišča stikov ne bo omogočala. Boji se, da bi toženec otroka odpeljal in ga ne bi pripeljal več nazaj. Konkretnih navedb o tem, kam in zakaj naj bi toženec otroka odpeljal, ter zakaj tako sklepa, ni podala. V vlogi, ki se nahaja v v spisu na list. št. 71 je navedla, da se boji, da bi oče odpeljal otroka daleč stran, saj je brezposeln in ima časa na pretek, poleg tega ima tudi veliko denarja, avtodom, meje na zahod pa so odprte. Navedeno ne predstavlja utemeljenih razlogov, ki bi dovoljevali omejevanje stikov otroka z očetom. Tako postopanje tudi ni v korist otroka. Tožničine navedbe so nekonkretizirane, njeno razmišljanje pa hipotetično in ne daje zakonite podlage za omejevanje stikov otroka z očetom.

14. Pač pa pritožbeno sodišče ni ugodilo pritožbi v tistem delu, ki se nanaša na določitev nadomestnega stika zaradi bolezni in določitev stikov med prazniki. Kadar je otrok bolan je primerno, da ostane pri tistem od staršev, ki mu je v tistem času zaupan. Stiki v obsegu, kot so določeni, so določeni dovolj pogosto in primerno za otroka te starosti. Zato stikov, ki bi odpadli zaradi bolezni, po oceni pritožbenega sodišča za sedaj še ni treba nadomeščati. Če bi se izkazalo, da predstavljajo izgovori zaradi domnevnih bolezni sredstvo za onemogočanje stikov, lahko zahteva roditelj, ki so mu stiki onemogočeni, postopanje po šestem odstavku 106. člena ZZZDR. Glede na starost otroka in ob upoštevanju, da gre za začasno ureditev stikov z začasno odredbo tudi ni potrebno urejanje stikov preko praznikov.

15. Pritožbeno sodišče je tako pritožbi toženca v delu, ki se nanaša na obseg stikov med tednom in vikendom, ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je stike razširilo še na torek v tistem tednu, ko deček z očetom nima stikov preko vikenda, stike preko vikenda pa je razširilo še na petek popoldne (3. točke 365. člena ZPP). V delu, v katerem se pritožba nanaša na stike med počitnicami, je izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje (3. točka 365. člena ZPP). V njem naj prvostopenjsko sodišče uredi način izvrševanja stikov med prihajajočimi počitnicami (od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015) in pri tem upošteva relevantne okoliščine. Čim prej naj postavi izvedenca ustrezne stroke za razjasnitev odločilnih dejstev (tudi) glede preživljanja počitnic. V preostalem delu (večji obseg stikov, stiki med prazniki ter nadomestni stiki v času bolezni) je pritožbo zavrnilo in izpodbijani, a nespremenjeni in nerazveljavljeni del sklepa potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

------------

Op. št. (1): Ur. l. RS, št. 69/2004, UPB-1, v nadaljevanju ZZZDR.

Op. št. (2): Pojem „korist otroka“ ni opredeljen pozitivno, ampak negativno.

Op. št. (3): Določeni so stiki dvakrat tedensko vsako popoldne, zato starša ne bosta mogla odpotovati z otrokom na počitnice.


Zveza:

ZZZDR člen 106, 106/1, 106/6.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwOTA3