<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep III Cp 776/2018

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2018:III.CP.776.2018
Evidenčna številka:VSM00015828
Datum odločbe:25.09.2018
Senat, sodnik posameznik:Branko Reisman (preds.), Nina Vidic (poroč.), mag. Jelka Kurnik
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:začasna odredba o določitvi stikov med otrokom in staršem - stiki med očetom in otrokom - odločanje o stikih brez izvedeniškega mnenja - sprememba odločitve o stikih - stiki pod nadzorom strokovnih delavcev - omejitev pravice do stikov - začasen odvzem pravice do stikov - odvzem pravice do osebnih stikov - varstvo otrokovih koristi - ogroženost otroka - mnenje Centra za socialno delo (CSD)

Jedro

Popolna prepoved stikov z začasno odredbo pred dokončno odločitvijo o stikih za katero bo nedvomno potrebna pridobitev izvedenskega mnenja (za katerega je s strani očeta že založen predujem) je mogoče le, če sodišče ugotovi, da stiki predstavljajo tako psihično in fizično obremenitev, da je zaradi varstva otrokovih koristi treba osebne stike v celoti prepovedati.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Pravdni strani nosita sami svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom o začasni odredbi je sodišče prve stopnje svoj sklep o začasni odredbi izdan v tem nepravdnem postopku 8. 5. 2018 s katerim je bilo urejeno postopno uvajanje stikov med očetom in mladoletnima sinovoma pravdnih strank in sicer najprej v prostorih CSD pod nadzorom uslužbenke CSD (16. 5. 2018 in 23. 5. 2018) nato v soboto med 9.00 uro in 18.00 uro (10. 6. 2018 in 8. 7. 2018), ko oče otroka dvigne ob 9.00 pri materi in ga ob 18.00 uri vrne na dom matere spremenilo tako, da stiki sedaj potekajo vsako drugo sredo od 15.30 ure do 15.45 ure v prostorih CSD G.R. pod nadzorom uslužbenke CSD. V nadaljevanju je odločilo še o tem, da je mati otroka dolžna pripraviti na stik in določilo kazen 500,00 EUR za vsak stik, ko otrok na stik ne pripelje. Določilo je tudi način obveščanja očeta v primeru, da otroka zbolita.

2. Tak sklep izpodbija nasprotna udeleženka. Uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP) s predlogom spremembe izpodbijanega sklepa tako, da se stiki do izdelave izvedenskega mnenja izvedenca psihologa ne izvajajo.

3. Predlagatelj se v odgovoru na pritožbo zavzema za potrditev izpodbijanega sklepa.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je v tem nepravdnem postopku na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje tudi pravilno uporabilo materialno pravo. Svojo odločitev je skrbno obrazložilo, zato pritožbeno sodišče v celoti povzema pravilne zaključke in razloge sodišča prve stopnje in le še glede na izrecna pritožbena izvajanja dodaja:

6. Bistvo pritožbenih izvajanj je, da je sodišče prve stopnje napačno o zadevi odločilo brez mnenja sodnega izvedenca, CSD pa ni pristojen organ oziroma ne razpolaga z dovolj strokovnega znanja, da bi lahko odločil kakšno izvajanje stikov je glede na nastalo situacijo (sum spolne zlorabe) v otrokovo največjo korist.

7. Začasna odredba je ukrep, ki ga sodišče izda za začasno ureditev zadeve do dokončne odločitve v postopku v katerem je bila začasna odredba izdana. To pa pomeni, da ne gre za dokončno rešitev zadeve, torej dokončno odločitev o stikih med sinovoma pravdnih strank in njunim očetom.

8. Popolna prepoved stikov z začasno odredbo pred dokončno odločitvijo o stikih za katero bo nedvomno potrebna pridobitev izvedenskega mnenja (za katerega je s strani očeta že založen predujem) je mogoče le, če sodišče ugotovi, da stiki predstavljajo tako psihično in fizično obremenitev, da je zaradi varstva otrokovih koristi treba osebne stike v celoti prepovedati.

9. Poseg v pravico starša do stikov z otrokom mora biti sorazmeren z ogroženostjo otroka. Glede na razlog za ukinitev stikov ta razlog pri stikih kakor jih je določilo sodišče prve stopnje ne more pomeniti ogrožanja otrok v tolikšni meri, da bi bilo potrebno stike ukiniti. Stiki se bodo izvajali v prostorih CSD, ki je strokovna organizacija, ki bo glede na potek stikov lahko ocenila ali ti potekajo tako, da so v korist mladoletnih otrok ali ne in bo o tem tudi sproti obveščala sodišče, ki bo ob morebitnih težavah oziroma nepravilnostih pri izvajanju stikov takoj ukrepalo in tudi izdalo novo ustrezno začasno odredbo (411. člen ZPP v zvezi s 37. členom ZNP), če bo to potrebno.

10. Pritožbena izvajanja, da CSD nima dovolj strokovnega znanja, da bi lahko odločal kakšno izvajanje stikov je v otrokovo največjo korist so neutemeljena. CSD je strokovna organizacija od katere mora sodišče pridobiti mnenje preden odloči o odvzemu ali omejitvi stikov (sedmi odstavek 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), zato s takšnim znanjem zagotovo razpolaga.

11. Odločitev pritožbenega sodišča temelji na drugem odstavku 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP.

12. Izrek o stroških temelji na določilu 413. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 411
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 106, 106/7
Zakon o nepravdnem postopku (1986) - ZNP - člen 37

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.11.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIzMDUy