<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep IV Cp 2935/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2018:IV.CP.2935.2017
Evidenčna številka:VSL00007534
Datum odločbe:11.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Zvone Strajnar (preds.), dr. Vesna Bergant Rakočević (poroč.), mag. Matej Čujovič,
Področje:DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO
Institut:sprememba odločitve o stikih - sprememba stikov - ureditev stikov - sodna poravnava v sporih iz razmerij med starši in otroki - izročitev osebnih dokumentov - osebni stiki z otrokom - telefonski stiki z otrokom - uporaba telekomunikacijskih sredstev - otrokova korist

Jedro

Razumljivo in razumno je tudi pritožnikovo pričakovanje, da ima tedaj, ko je hčer pri njem na stiku, pri sebi tudi njene osebne dokumente, vsaj tiste nujne, zlasti zdravstveno, pa tudi osebno izkaznico, saj sicer ne more ustrezno poskrbeti za njene koristi.

Stiki so lahko ne le osebni, pač pa med drugim tudi po telefonu in ni videti nobenih razumnih zadržkov, da ne bi imel pravice do izvajanja tudi takih stikov, in sicer v času, ko stikov s hčerjo nima osebno. Enako velja seveda tudi za predlagateljico. Seveda pa morata oba roditelja te stike razumno, torej ne v pretirani meri, udejanjati.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da:

- se v drugi alineji določeni stiki med nasprotnim udeležencem in njegovo hčerko mladoletno A. A. spremenijo tako, da stik v tednu, ki sledi vikend stiku, poteka od četrtka, ko oče hčer prevzame v vrtcu oz. šoli do petka, ko je zjutraj pripelje v vrtec/šolo;

- sta si roditelja ob izročitvi hčerke na stik dolžna izročiti njeno osebno in zdravstveno izkaznico in si, kadar ni osebnih stikov, medsebojno omogočati stike po telefonu z otrokom.

II. Sicer se pritožba zavrne in se v nespremenjenem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom spremenilo sodno poravnavo, ki sta jo pravdni stranki sklenili pred Okrožnim sodiščem v Kranju 24. 3. 2015 (IV P 563/2014) glede rednih tedenskih stikov med očetom (nasprotnim udeležencem) in mladoletno hčerko udeležencev. Stike je določilo vsak drugi vikend od petka do ponedeljka zjutraj in vsak torek do srede zjutraj. S poravnavo so bili ti stiki dogovorjeni vsak drugi vikend od nedelje do torka zjutraj ter vsak drugi torek, ko ni vikend stika, do srede.

Zavrnilo je drugačen predlog predlagateljice in v ostalem pustilo dogovorjene stike (med počitnicami in prazniki) nespremenjene.

Sodišče je še odločilo, da je nasprotni udeleženec dolžan predlagateljici povrniti polovico do sedaj znanih skupnih stroškov, in sicer 452,20 EUR, v 15 dneh, sicer pa z zamudnimi obrestmi.

2. Proti sklepu se glede določene spremembe in glede stroškov pritožuje nasprotni udeleženec. Predlaga, da se stike uredi tako, da se jih v tednu, ko ni vikend stika, določi iz četrtka na petek, ker se s tem minimizira število predaj oz. se stiki bolje porazdelijo, v vmesnem času pa naj se določijo tudi telefonski stiki, saj jih predlagateljica ovira. Očita, da sodišče tudi ni odločilo o predaji otrokovih osebnih dokumentov ob stiku, zlasti osebne in zdravstvene izkaznice in predlaga, da se odloči tudi o tem. Plačilu stroškov nasprotuje, ker je slabega finančnega stanja, zaradi česar je tudi upravičen do brezplačne pravne pomoči, česar sodišče ni upoštevalo, pa bi po njegovem moralo. Nasprotuje tudi temu, da o vseh stroških še ni odločeno.

3. Predlagateljica odgovora na pritožbo ni podala.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Pritožnik pravilno opozarja, da ni smiselno, da hčerko pripelje iz vikend stika v ponedeljek ter jo že v torek spet prevzame, saj je dvakratni prehod v dveh dneh naporen za vse, tudi za štiriletno hčer udeležencev tega postopka. Ker so pogosti stiki, kot so potekali do sedaj, torej tako med tednom kot ob koncu tedna, ugotovljeno v korist otroka, in ker predlagateljica malenkostni spremembi (namesto torek/sreda vsak drug teden, ko ni vikend stika, četrtek/petek), ki jo nasprotni udeleženec v pritožbi razumno utemelji, ni nasprotovala, je pritožbeno sodišče predlagani spremembi brez nadaljnjega ugodilo. Pri tem posebej poudarja, da za kaj takega ni potrebno nobeno posebno strokovno znanje.

6. Razumljivo in razumno je tudi pritožnikovo pričakovanje, da ima tedaj, ko je hčer pri njem na stiku, pri sebi tudi njene osebne dokumente, vsaj tiste nujne, zlasti zdravstveno, pa tudi osebno izkaznico, saj sicer ne more ustrezno poskrbeti za njene koristi.

7. Pritožnik ima prav tudi glede tega, da so stiki lahko ne le osebni, pač pa med drugim tudi po telefonu in da ni videti nobenih razumnih zadržkov, da ne bi imel pravice do izvajanja tudi takih stikov, in sicer v času, ko stikov s hčerjo nima osebo. Enako velja seveda tudi za predlagateljico. Seveda pa morata oba roditelja te stike razumno, torej ne v pretirani meri, udejanjati.

8. Pritožba zoper odločitev o stroških ni utemeljena. Dejstvo, da je nasprotni udeleženec z odločbo 20. maja 2016 pridobil redno brezplačno pravno pomoč za pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem prve stopnje v tem postopku ga do oprostitve plačila stroškov postopka ne upravičuje, saj se podeljena brezplačna pravna pomoč ne nanaša tudi na to (glej 7. čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)). Prvostopenjsko sodišče je pravilno odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške (to je zlasti stroške zastopanja in svetovanja, kar je torej za nasprotnega udeleženca brezplačno), da pa si morata enakomerno porazdeliti nastale skupne stroške, kot to določa 1. in 2. odst. 35. čl. Zakona o nepravdnem postopku (ZNP)). Tudi pritožbeni očitek, da ni prav, da še ni odločeno o vseh stroških, ni utemeljen, saj se niti ne nanaša na pravilnost in zakonitost izpodbijane odločitve.

9. Kolikor je bila pritožba utemeljena, je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep brez pritožbene obravnave, za katero ni bilo potrebe, po pooblastilu iz 5. alineje 358. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) spremenilo, sicer pa jo je zavrnilo in po 353. čl. ZPP potrdilo nespremenjeni del sklep prvostopenjskega sodišča (v v zvezi s 37. čl. ZNP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 412
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 106
Zakon o nepravdnem postopku (1986) - ZNP - člen 35, 35/1, 35/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.03.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1ODMy