<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep IV Cp 882/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:IV.CP.882.2018

Evidenčna številka:VSL00011291
Datum odločbe:25.04.2018
Senat, sodnik posameznik:Blanka Javorac Završek
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:odločitev o pravdnih stroških - prosti preudarek pri odločanju o stroških v družinskih sporih - kriterij uspeha v pravdi - krivdno načelo - stroški za dopolnitev izvedenskega mnenja

Jedro

Pravna narava sporov iz razmerij med starši in otroki onemogoča brezpogojno uporabo splošnih pravil o povrnitvi pravdnih stroškov, kjer sicer velja kriterij uspeha.

Sodišče je presodilo, da so pripombe in dopolnitve na izvedensko mnenje utemeljene, zato jih je poslalo izvedencu v dopolnitev. S tem so nastali dodatni stroški, ki sta jih stranki dolžni kriti.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani del prvostopenjskega sklepa potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z z izpodbijanim sklepom odločilo, da krije vsaka stranka svoje stroške postopka, razen stroška sodne takse in stroške nastale z izvedbo dokaza s pridobitvijo izvedenskih mnenj, ki jih stranki nosita vsaka polovico (I. točka izreka). Toženi stranki je naložilo povrnitev pravdnih stroškov tožeče stranke v znesku 942,50 EUR v roku 15 dni brezobrestno, po poteku izpolnitvenega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi (II. točka izreka).

2. Zoper del sklepa, ki se nanaša na plačilo stroškov izvedenskih mnenj v višini 195,50 EUR in povrnitev tega zneska tožeči stranki se pritožuje tožena stranka. Uveljavlja vse zakonske pritožbene razloge. Navaja, da nasprotuje plačilu nagrade in stroškov izvedenkama psihiatrične in psihološke stroke, ki so nastali zaradi zahteve tožeče stranke po dopolnitvi izvedenskih mnenj. Tožnica je zahtevala dopolnitev izvedenskih mnenj, ki jih je toženec sprejel in s tem sama povzročila nepotrebne dodatne stroške v skupnem znesku 391,00 EUR. Ker so bili ti stroški nepotrebni in jih je povzročila tožeča stranka, je prav, da toženčevo polovico v znesku 195,50 EUR krije tožeča stranka sama. Pravično je, da stroške krije tista stranka, ki jih je povzročila, to pa je tožeča stranka.

3. Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Po določilu 413. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) lahko sodišče v sporih iz razmerij med starši in otroki odloči o stroških po prostem preudarku. Pravna narava spora iz razmerij med starši in otroki onemogoča brezpogojno uporabo splošnih pravil o povrnitvi pravdnih stroškov, kjer velja kot osnovni kriterij za njihovo povrnitev, kriterij uspeha. Prvostopenjsko sodišče se zato utemeljeno ni spuščalo v presojo o tem, s kakšnim delom zahtevka sta stranki uspeli oziroma zaradi katere stranke je bilo potrebno dopolnjevati izvedensko mnenje za kar se zavzema toženec v pritožbi. Sodišče je kriterij odločanja po prostem preudarku vsebinsko napolnilo in obrazložilo, da je bil postopek izpeljan v interesu obeh pravdnih stranki, saj gre za skupna mladoletna otroka. Upoštevalo pa je tudi, da sta se pravdni stroški dogovorili, da krije vsaka stranka polovico stroškov nastalih z izdelavo izvedenskih mnenj. Neutemeljeni so zato očitki toženca, da je tožnica z neumestnimi vprašanji, na kateri sta morali izvedenki odgovarjati, povzročila dodatne stroške, ki naj jih krije sama.

6. Pravica stranke do izjave vključuje tudi pravico, da sodeluje v dokaznem postopku in se izjavi o rezultatih dokazovanja. Sodišče mora zato strankam omogočiti, da se seznanijo z izvidom in mnenjem izvedenca in se glede njiju tudi opredelijo (tretji odstavek 253. člena ZPP). Ker je izvedensko mnenje zdravstveni ali strokovni elaborat, je prav, da je obrazloženo. Stranke pa lahko podajo na mnenje pripombe in ugovore z zahtevo, naj izvedenec doda dodatna pojasnila. Sodišče lahko odloči, zakaj pripombe na izvedensko mnenje niso utemeljene. V obravnavanem primeru je prvostopenjsko sodišče presodilo, da so pripombe in dopolnitve na izvedensko mnenje utemeljene ter jih poslalo v dopolnitev izvedenkam, ki sta mnenji dopolnili. S tem so nastali dodatni stroški, ki jih je sodišče v skladu z dogovorom med strankama in odločitvijo, da vsaka stranka krije svoje stroške razdelilo med obe pravdni stranki.

7. Uveljavljani pritožbeni razlogi tako niso podani, prav tako niso podani pritožbeni razlogi na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti. Pritožbo je bilo zato treba zavrniti in izpodbijani del sklepa potrditi (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 151, 151/1, 154, 156, 156/1, 253, 253/3, 413

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.06.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4OTgw