<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba VIII Ips 298/2005

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2005:VIII.IPS.298.2005
Evidenčna številka:VS32460
Datum odločbe:06.12.2005
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Jedro

Ker glede na pravilen zaključek nižjega sodišča, tožnikovo delo na vrtu ni bilo kontraindicirano in ni predstavljalo kršenja zdravnikovih navodil to pomeni, da ni bil dokazan utemeljen razlog na stranki tožnika, ki bi opravičevali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po določi 6. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožnik sam krije svoje revizijske stroške.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zaradi umika tožbe ustavilo postopek v delu, ki se nanaša na poziv na delo, ugotovilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 29.4.2003 nezakonita in da se razveljavi in da je tožena stranka dolžna tožniku za čas od 29.4.2003 do 10.10.2003 obračunati bruto plače, kot če bi delal, odvesti davke in prispevke in mu izplačati neto plače skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od zapadlosti vsakokratnega izplačila dalje do plačila in da je tožena stranka dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku 224.400,00 SIT z zamudnimi obrestmi.

Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožene stranke glede sklepa o stroških in jo v tem delu spremenilo, v preostalem pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila revizijo iz revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava. Navajala je, da sta se nižji sodišči postavili v pretirano zaščitniški položaj do delavca. Sodišči sta, kljub temu, da je bilo ugotovljeno, da je tožnik delal na vrtu, zavzeli stališče, da ni opravljal težjega fizičnega dela na vrtu, oziroma da ni dokazov, da bi opravljal (težje) delo na vrtu. Pri tem pa nobeno sodišče ni upoštevalo, da se je po delu na vrtu tožnikovo zdravstveno stanje poslabšalo in je bil zopet v bolniškem staležu, kar je nedvomno logična posledica neupoštevanja navodil zdravnika. Zato je predlagala, da revizijsko sodišče reviziji ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da ugotovi, da izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni bila nezakonita in tožbeni zahtevek zavrne.

Revizija je bila v skladu z določbo 357. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP - Uradni list RS, št. 26/99 in nadalj.) vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožniku, ki je nanjo odgovoril.

V odgovoru na revizijo je tožnik prerekal revizijske navedbe in predlagal njeno zavrnitev.

Revizija ni utemeljena.

Revizija je izredno, nesuspenzivno, devolutivno, dvostransko in samostojno pravno sredstvo proti pravnomočnim odločbam sodišč druge stopnje. Revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolžnosti pazi le na pravilno uporabo materialnega prava (določba 371. člena ZPP).

Po določbi tretjega odstavka 370. člena ZPP revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zato revizijsko sodišče izpodbijane sodbe glede tovrstnih navedb ni preizkušalo.

Sodišče v izpodbijani sodbi ni zmotno uporabilo materialnega prava.

Po določbi 6. alineje prvega odstavka 111. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 42/2002) je eden od razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani delavca, če ta v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije. Vendar zakon tudi določa v 110. členu, da je izredno mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi le, če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka in ob izpolnitvi zahtev drugega odstavka 83. člena ZDR. Na podlagi določbe drugega odstavka 82. člena ZDR mora biti za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi dokazan utemeljen razlog.

Ker v dokaznem postopku ni bilo ugotovljeno, da bi tožnik v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ne spoštoval navodil pristojnega zdravnika, ni bilo razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga. Sodišče je v dokaznem postopku s strani tožnikove osebne (lečeče) zdravnice dobilo izjavo, da je tožnik dobil navodilo, da mora izvajati zmerno aktivnost, da mora ostati fizično dejaven in da mora ohranjati gibalne sposobnosti, ki jih še ima. Zato je tudi podala mnenje, da tožnikovo delo, ki ga je opravljal na vrtu, če je pri tem uporabljal prave gibe (tega tožena stranka ni izpodbijala in dokazovala kaj drugega), ni bilo kontraindicirano. Pri tem je še posebej poudarila, da tožnik dela, ki bi bilo dolgotrajno, niti ne bi vzdržal.

Ker glede na pravilen zaključek nižjega sodišča, tožnikovo delo na vrtu ni bilo kontraindicirano in ni predstavljalo kršenja zdravnikovih navodil to pomeni, da ni bil dokazan utemeljen razlog na stranki tožnika, ki bi opravičevali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po določi 6. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

V reviziji tožena stranka zatrjuje (podobno kot že v pritožbi), da se je zdravstveno stanje tožnika po spornem dogodku poslabšalo in da je bil zopet v bolniškem staležu, kar je posledica nespoštovanja navodil. Gre za navajanje dejanskega stanja, ki ga niti sodišče prve niti sodišče druge stopnje ni ugotavljalo, zato ga revizijsko sodišče že zaradi tega ne more in ne sme upoštevati. Poleg tega pa tudi če bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, to samo po sebi še ne pomeni, da je do njega prišlo zaradi dela na vrtu oziroma zaradi nespoštovanja (ki ga niti ni bilo) zdravniških navodil.

Ker utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni bil dokazan (dokazno breme je na toženi stranki - drugi odstavek 82.

člena ZDR), drugih okoliščin v zvezi z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (predvsem iz drugega odstavka 83. člena in prvega odstavka 110. člena ZDR) ni bilo treba ugotavljati (enako v odločbah tega sodišča VIII Ips 87 in 215/2004 ter 20/2005).

Zaradi navedenih razlogov je revizijsko sodišče v skladu z določbo 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.

Odgovor na revizijo ni prispeval k razjasnitvi zadeve, zato je sodišče o stroških odgovora odločalo na podlagi določb 155. člena ZPP.


Zveza:

ZDR člen 110, 111.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yOTkzOQ==