<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep VIII DoR 170/2021-6

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:VIII.DOR.170.2021.6
Evidenčna številka:VS00049895
Datum odločbe:14.09.2021
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 293/2021
Datum odločbe II.stopnje:02.07.2021
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v ponovljenem postopku1 zavrnilo tožbeni zahtevek za razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, za ugotovitev, da tožniku 29. 9. 2018 ni zakonito prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki. Zavrnilo je tudi reintegracijski in reparacijski del tožbenega zahtevka. Odločitev temelji na presoji, da je tožena stranka z dvema pisnima opozoriloma o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 31. 8. 2018 tožnika seznanila z očitanimi hujšimi kršitvami, ter mu je v zvezi s temi kršitvami omogočila zagovor, s čemer je po vsebini izpolnila obveznost iz 85. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS 21/2013), kar pomeni, da je po vsebini dejansko vodila „postopek izredne odpovedi“. Presodilo je, da tožnik neutemeljeno uveljavlja, da je tožena stranka z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi kršila prepoved stopnjevanja sankcij, saj navedeni pisni opozorili po vsebini pomenita pisno seznanitev z očitanimi kršitvami in ne (disciplinske) sankcije. Presodilo je, da je tožena stranka dokazala v odpovedi očitane kršitve.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnika in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Soglašalo je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje tožnik predlaga dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj:

- ali je na podlagi izvedenega disciplinskega postopka, ki po vsebini predstavlja tudi izpolnitev obveznosti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz drugega odstavka 85. člena ZDR-1, mogoče šteti, da je bil izveden postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izdati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi,

- ali je kljub temu, da dokazni postopek pokaže, da je bil zoper delavca izveden disciplinski postopek, ki po vsebini predstavlja tudi izpolnitev obveznosti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz drugega odstavka 85. člena ZDR-1, dopustno trditi oziroma šteti, da je bil izveden postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izdati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP predlog zavrnilo.

7. Odločitev je sprejelo soglasno.

-------------------------------
1 Pred tem je dvakrat ugodilo zahtevku za razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter reparacijskemu in reintegracijskemu zahtevku, vendar je pritožbeno sodišče takšno odločitev dvakrat razveljavilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Zakon o delovnih razmerjih (2013) - ZDR-1 - člen 85, 85/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUxNDgx