<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep VIII DoR 104/2021-8

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:VIII.DOR.104.2021.8
Evidenčna številka:VS00048311
Datum odločbe:06.07.2021
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 76/2021
Datum odločbe II.stopnje:19.03.2021
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:izredna odpoved - policist - nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja - okoliščine in interesi strank

Jedro

Predlog se zavrne, ker niso izpolnjeni pogoji iz 367.a člena ZPP.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ugotovilo je, da je tožnik storil eno izmed očitanih kršitev pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, vendar je ocenilo, da pogoji za izredno odpoved iz prvega odstavka 109. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS št. 21/2013 in naslednji) niso izpolnjeni. Tožniku je priznalo vse pravice iz delovnega razmerja do 14. 1. 2021. S tem dnem je pogodbo o zaposlitvi razvezalo in tožniku prisodilo denarno povračilo.

2. Sodišče druge stopnje je na pritožbo toženke spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in zahtevek za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in priznanje vseh pravic iz delovnega razmerja zavrnilo, odločitev o denarnem povračilu pa je razveljavilo.

3. Tožnik je vložil predlog za dopustitev revizije, v katerem izpostavlja naslednja vprašanja:

– ali je dosedanja praksa glede presojanja vpogledov v osebne podatke s strani policijskih uslužbencev enotna in zagotavlja zadostno pravno varnost in predvidljivost;

– ali je sodišče v obravnavanem primeru upoštevalo načelo sorazmernosti in enakosti pred zakonom;

– ali sme sodišče druge stopnje spremeniti sodbo sodišča prve stopnje brez izvedbe dokazov in oprave glavne obravnave, pri čemer se bistveni razlogovalni zaključki opirajo prav na izpovedbe prič v postopku pred sodiščem prve stopnje;

– ali lahko sodišče v civilni zadevi ugotovi obstoj kaznivega dejanja v zadevi, kjer je kazensko sodišče ni ugotovilo;

– ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zgolj ugotovljena narava in teža kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja že zadošča za presojo utemeljenih okoliščin iz 109. člena ZDR-1;

– ali so v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravno relevantne le okoliščine na strani delodajalca, zaradi katerih ta z delavcem ne more več nadaljevati delovnega razmerja, ali je treba upoštevati tudi okoliščine na strani delavca;

– ali je v okviru pogojev za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri presoji teže in narave storjenih kršitev ter porušenega zaupanja strank dopustno upoštevati, da v primeru predhodno strojenih istovrstnih kršitev s strani drugih delavcev delodajalec nikoli ni ukrepal oziroma ni ukrepal na takšen način;

– ali je v okoliščinah obravnavanega primera pravilna materialnopravna presoja, da so za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi izpolnjeni pogoji iz 109. člena ZDR-1.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da ne obstajajo pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP. Zato je na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP predlog zavrnilo.

7. Odločitev je sprejeta soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.09.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUwMDkx