Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 3630cT1penJlZG5hJTIwb2Rwb3ZlZCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep III Cp 1849/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.04.2000rubež - obvestilo o rubežuUpnik je o rubežu pravilno obveščen, če obvestilo o tem, kdaj se bo rubež vršil, prejme njegov pooblaščenec. 
VDSS sklep Pdp 785/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.05.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zaščita delavk - nosečnost - zavarovanje denarne terjatve - začasna odredbaZačasno odredbo po 85. členu ZDR/2002 lahko sodišče izda le v primeru, če sindikat nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi. To začasno odredbo bi bilo mogoče izdati tudi, če bi inšpekcija za delo v skladu z 227. členom ZDR/2002 zadržala učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi. Določbe 115. člena ZDR/2002 nudijo posebno zaščito delavkam v času nosečnosti in je mogoče noseči delavki odpovedati pogodbo o zaposlitvi po predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za izredno odpoved delovnega razmerja. Če je bila o tožničini nosečnosti tožena stranka obveščena, bi njeno ravnanje lahko pomenilo samovoljo, ko je tožnici odpovedala pogodbo o zaposlitvi brez soglasja inšpektorja za delo kljub njeni nosečnosti. Če delavec predlaga izdajo začasne odredbe, ko so že nastopili učinki odpovedi pogodbe o zaposlitvi,...
VDSS sklep Pdp 756/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore09.05.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca - zavarovanje denarne terjatve - začasna odredba - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine - nevknjižena nepremičninaTožnica je dokazala verjetnost denarne terjatve, saj je delavec, ki poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizpolnjevanja delodajalčevih obveznosti, upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov po 109. členu ZDR/2002 in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Začasna odredba, s katero naj bi sodišče toženi stranki prepovedalo odtujitev in obremenitev nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ni dopustna. Po Zakonu o zemljiški knjigi se v zemljiško knjigo vpisujejo pravice, opredeljene v 10. členu zakona, med katerimi tudi lastninska pravica in se ta pravica pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo. Ker tožena stranka še ni vknjižena kot zemljiškoknjižna lastnica na sporni parceli, ji ni mogoče z izdajo začasne odredbe prepovedovati razpolaganje s to parcelo.
VDSS sklep Pdp 900/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore22.05.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev delovnih obveznosti - samovolja delodajalca - zagovor delavca - začasna odredbaČeprav delavec v bistvu ni imel časa za pripravo zagovora, to ni razlog za zaključek, da je pri izredni odpovedi pogodbe prišlo do samovoljnega ravnanja tožene stranke. Iz spisovnega gradiva ne izhaja, da bi tožena stranka očitala izmišljene kršitve delovnih obveznosti, niti da bi odločitev o izredni odpovedi sprejel nepristojni organ. Četudi bi izredno kratek rok za zagovor pomenil kršitev postopka sprejemanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne gre za takšno kršitev, da bi bilo le zaradi procesnega razloga utemeljeno izdati predlagano začasno odredbo.
VDSS sklep Pdp 1039/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.06.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - začetek učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi - vročitev - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - težko nadomestljiva škoda - ZDR 2002Verjetnost obstoja terjatve mora biti izkazana tako za izdajo začasne odredbe na predlog stranke, kot za izdajo po uradni dolžnosti. Če sodišče ugotovi, da ni izkazana verjetnost obstoja terjatve, mora predlog za izdajo začasne odredbe zavrniti. To pomeni, da sodišču ni potrebno ugotavljati, ali so morda izpolnjeni nadaljnji pogoji za izdajo začasne odredbe. Zmotna je domneva, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi podana šele z dnem, ko je vročena delavcu, saj je odločilen datum izdaje pisne odpovedi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je enostranski akt, ki pa lahko začne učinkovati šele z vročitvijo nasprotni stranki. V skladu s 87. čl. ZDR/2002 se vročitev opravi po pravilih pravdnega postopka, kar pomeni, da bo med dnevom, ko bo odpoved izražena v pisni obliki in dnevom, ko bo dejansko vročena drugi stranki, skoraj vedno določen časovni zamik. To pa pomeni, da izraza "podati odpoved" in "vročiti odpoved" ne pomenita istega.
VDSS sklep Pdp 1059/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.06.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - krivdni razlogi - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - ZDR 2002Tožnica ni izkazala verjetnosti obstoja vtoževane terjatve, saj je tožena stranka po inventurno ugotovljeni škodi v prodajalni, katere poslovanje je vodila tožnica, v zvezi s postopkom o odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevala predpisana procesna opravila, ki se nanašajo na obveščanje delavke in sindikata, zapisniško sprejeti zagovor, ter upoštevala predpisan rok za izdajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnice. Poleg tega do sedaj zbrani podatki o višini primanjkljaja zaradi nastalega kala, ki je očitno presegal normalne okvire v primerjavi z inventurnimi ugotovitvami iz preteklih obdobij, kažejo na tožničino odgovornost za njegov nastanek.
VDSS sklep Pdp 1104/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.06.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost terjatve - sprememba delodajalca - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi - ZDR 2002Mogoča je sprememba delodajalca tudi na podlagi prenosa določene dejavnosti od delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika. Glede na to bi bil v okviru prenosa dela podjetja, ki ga kot razlog za spremembo delodajalca določa 1. odst. 73. čl. ZDR 2002, upošteven tudi prenos dejavnosti. Ker v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zakon odpovednega roka ne predvideva, prične izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi učinkovati z dnem, ko je pravilno vročena delavcu. Ker je tožnik podal zahtevo za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izredne odpovedi šele po vročitvi odpovedi, je ta zahteva podana prepozno, saj je odpoved pogodbe o zaposlitvi že začela učinkovati, zato niso nastopile posledice nasprotovanja odpovedi iz 1. odst. 85. člena ZDR 2002 (tj. zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi do poteka roka za sodno varstvo).
VDSS sklep Pdp 1117/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore27.06.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - vročitev - učinki izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi - ZDR 2002Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je začela veljati takoj naslednji dan po njeni vročitvi. To pomeni, da se je delovnopravni položaj tožnika že spremenil in da ni več v delovnem razmerju pri toženi stranki. Učinki izredne odpovedi so nastopili v polni meri, zato zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi sploh ne pride več v poštev. Tudi ob siceršnjem obstoju predpostavk za izdajo začasne odredbe začasna odredba z vsebino, kot jo je predlagal tožnik (zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi), ne pride v poštev kot sredstvo za zavarovanje nedenarne terjatve.
VDSS sklep Pdp 1118/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore27.06.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - neupravičena odsotnost z dela - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi - ZDR 2002Tožnik je šele skupaj s pritožbo pridobil možnost predložiti zdravniško potrdilo za sporni čas odsotnosti za dela in je to tudi storil. Tega potrdila v pritožbenem postopku ni mogoče upoštevati, vendar lahko tožnik predlaga novo začasno odredbo, saj sedaj izkazuje verjetnost terjatve.
VDSS sklep Pdp 1145/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.07.2003prenehanje delovnega razmerja - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovor delavca - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - nedenarna terjatev - zdr 2002Tožena stranka je tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi po določbi 2. in 6. alinee 111. člena ZDR/2002. Pri tem ni kršila 2. odst. 82. člena ZDR/2002, saj je tožniku dne 6.5.2003 podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ker v času bolezni ni spoštoval navodil zdravnika in je opravljal fizična dela. Tožnik je podal zagovor o kršitvah. Tožena stranka ni kršila določbe 2. odst. 83. člena ZDR/2002, ker tožniku ni vročila pisne obdolžitve, saj navedena določba zakona ne govori o obdolžitvi, temveč le o zagovoru delavca v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker tožnik verjetnosti terjatve ni izkazal, tudi zatrjevanje nenadomestljive škode ni odločilno.
VDSS sklep Pdp 1161/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore10.07.2003prenehanje delovnega razmerja - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovor delavca - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - nedenarna terjatev - ZDR 2002Ker iz listinskih dokazov izhaja, da je tožena stranka tožnici predhodno vročila pisno obrazložitev in ji omogočila zagovor (2. odst. 83. člena ZDR/2002), ni podana samovolja tožene stranke. Sodišču se ni bilo potrebno opredeliti do predlaganega zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR/2002, saj tožnica ni izkazala, da je pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zahtevala tudi sodelovanje sindikata. Zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR/2002 je možno le ob predpostavki, da sindikat s svojim obrazloženim mnenjem nasprotuje dani odpovedi.
VDSS sklep Pdp 1256/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.07.2003prenehanje delovnega razmerja - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - opozorilo delodajalca - zagovor delavca - obrazložitev odločbe - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - nedenarna terjatev - ZDR 2002V primeru izpodbijanja nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi gre za sodno uveljavljanje nedenarnih terjatev, zato mora sodišče pri presoji pogojev za izdajo začasne odredbe izhajati iz 272. člena ZIZ. Za vprašanje obstoja verjetnosti tožničine nedenarne terjatve je pomembno, ali je delodajalec spoštoval postopek pred odpovedjo, opredeljen v 83. členu ZDR (2002) in ali sta obstajala kumulativno določena pogoja za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 110. člena ZDR (2002). Ker 2. odstavek 83. člena ZDR (2002) uzakonja pravico do zagovora v postopku pred odpovedjo, istočasno pa odkazuje na smiselno uporabo določbe 1. in 2. odstavka 177. člena ZDR (2002), to pomeni, da je tudi v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in razloga nesposobnosti ter pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, potrebna neka "pisna obdolžitev" delavca oziroma pisno obvestilo, v katerem bodo navedena vsa relevantna dejstva, ki bodo vsebinsko opredeljevala odpoved....
VDSS sklep Pdp 1257/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.07.2003prenehanje delovnega razmerja - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zadržanje učinkovanja odločbe - zloraba bolniške odsotnosti - enakost pred zakonom - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - nedenarna terjatev - ZDR 2002Verjetnost terjatve ni izkazana, saj so izpolnjeni pogoji po 1. odstavku 110.člena ZDR (2002), izkazan pa je tudi odpovedni razlog po 6.alinei 111. člena ZDR (2002) (zloraba bolniškega staleža). Tožnik, ki ni vključen v sindikat, ni diskriminiran oz. ni slabše obravnavan od delavcev, ki so sindikalno organizirani, čeprav zanj ne pride v poštev 85. člen ZDR (2002). ZDR (2002) tudi delavcu, ki ni član sindikata, daje možnost, da se obrne na inšpekcijo za delo, ki lahko zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do poteka roka za sodno varstvo (oz. arbitražo), v skladu z določbo 3. odstavka 227. člena ZDR (2002), zato ni podana kršitev 14. in 22. člena URS.
VDS sklep Pdp 1307/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore22.08.2003začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatvePri ugotavljanju nedoseganja pričakovanih rezultatov dela v smislu 2. alinee 1. odstavka 88. člena ZDR/2002, se lahko pri ugotavljanju uspešnosti dela vodje službe upošteva daljše časovno obdobje. Zato ni kršena določba 5. odstavka 88. člena ZDR (30-dnevni prekluzivni rok za podajo odpovedi), čeprav je tožena stranka za poslovne rezultate prejšnjega leta vedela že v začetku tekočega leta. Ker je bil postopek redne odpovedi iz razloga nesposobnosti izpeljan skladno z zakonom, terjatev tožnice ni verjetno izkazana. 
VDSS sklep Pdp 1344/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.09.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - neupravičena odsotnost z dela - zloraba bolniškega staleža - obvestilo sindikatu - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve - ZDR 2002Tožena stranka je tožnici izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi zaradi nespoštovanja navodil lečečega zdravnika potem, ko ji je omogočila zagovor, v skladu z določbo 2. tč. 83. člena ZDR 2002. Ker ni razvidno, da bi tožnica zahtevala, da delodajalec o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvesti sindikat, se ne more v pritožbi sklicevati na to, da bi jo moralo sodišče prve stopnje o tem zaslišati, ko je odločalo o začasni odredbi.
VDSS sklep Pdp 1403/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore11.09.2003izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev delovnih obveznosti - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - verjetnost terjatve - ZDR 2002 - državni uslužbenci - javni uslužbenci - zmotna uporaba materialnega pravaZa postopke (izredne) odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem v državnih organih, ki so bili uvedeni po uveljavitvi novega ZDR, vendar pred začetkom veljavnosti ZJU, se uporabijo predpisi, ki so veljali v času uvedbe postopka, torej ZDDO in novi ZDR.
VDS sklep Pdp 1422/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.09.2003začasna odredba v individualnih delovnih sporih - pogoji za začasno odredbo - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitviTudi pri izdaji začasne odredbe po 3. odst. 85. čl. ZDR mora tožnik verjetno izkazati predpostavke, ki jih določa 272. čl. ZIZ za zavarovanje nedenarne terjatve, saj navedena začasna odredba predstavlja le posebno vrsto začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve.
VDS sklep Pdp 1553/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore02.10.2003začasna odredba - verjetnost obstoja terjatveZa vprašanje obstoja verjetnosti nedenarne terjatve tožnika je predvsem pomembno, ali je tožena stranka pri dani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi spoštovala postopek pred odpovedjo, opredeljen v 83. čl. ZDR/2002 in če so obstajali pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 110. čl. ZDR/2002. 
VDS sklep Pdp 1626/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore16.10.2003začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatvePri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je mogoče doseči zadržanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR le, če bi tožnik zahteval zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi najprej pri delodajalcu, ob predpostavki, da je dani odpovedi sindikat nasprotoval. Tožnik ni zahteval sodelovanja sindikata v postopku pred odpovedjo, kar pomeni, da sindikat sploh ni mogel nasprotovati dani odpovedi. S tem pa je odpadla tudi možnost, da bi tožnik z izdajo začasne odredbe lahko dosegel zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izredne odpovedi, pa čeprav bi izkazal verjetnost obstoja svoje nedenarne terjatve, kar je eden izmed pogojev za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve po določbi 272. člena ZIZ. 
VDS sodba in sklep Pdp 1464/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.11.2003odpoved pogodbe - preklic1. Delodajalec, ki delavcu izroči pisno odpoved, takšne odpovedi ne more kadarkoli enostransko preklicati. Če je namreč delavec odpoved že prejel, je s stališča pogodbenega prava potrebna tudi njegova privolitev v kasnejši preklic odpovedi. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi takoj preneha pogodbeni odnos med delavcem in delodajalcem, zato mora za ponovno vzpostavitev oz. nadaljevanje takšnega odnosa v primeru preklica odpovedi obstajati soglasje nasprotne stranke (delavca) za takšno nadaljevanje. Isto velja v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ko je dokončna sprememba delovnopravnega statusa delavca odložena do poteka odpovednega roka. Kljub temu delavec ni dolžan sprejeti preklica takšne odpovedi. 2. V kolikor se delavec ne strinja z redno oz. izredno odpovedjo, lahko vloži tožbo na sodišče z zahtevkom za nezakonitost takšne odpovedi, stranki pa lahko spor rešita z izvensodno poravnavo (s katero se obe strinjata, da preklic odpovedi velja in...

Izberi vse|Izvozi izbrane