<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 120/2021-8
ECLI:SI:VSRS:2021:VIII.DOR.120.2021.8

Evidenčna številka:VS00047529
Datum odločbe:06.07.2021
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 144/2021
Datum odločbe II.stopnje:14.04.2021
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga

Jedro

Vrhovno sodišče ne ugotavlja razlogov za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je predlog na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP zavrnilo.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnice za odpravo sklepov tožene stranke z dne 26. 9. 2018 in 7. 11. 2018, za ugotovitev, da tožnici delovno razmerje pri toženi stranki po pogodbi o zaposlitvi in pripadajočih aneksih ni prenehalo, da je tožnica v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas z vsemi pravicami iz dela in po delu, skladno z navedeno pogodbo o zaposlitvi (točki I/1 in I/2 izreka). Zavrnilo je tudi tožničin reintegracijski in reparacijski zahtevek (točki I/3 in I/4 izreka) in zahtevek za obračun ter izplačilo pripadajoče razlike v plači za čas prepovedi opravljanja dela (točka I/5 izreka). V točki II izreka je zavrnilo podredni tožbeni zahtevek tožnice, v katerem je namesto reintegracije uveljavljala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi z vsemi pravicami iz delovnega razmerja za obdobje od prenehanja delovnega razmerja do pravnomočnosti sodbe. Zavrnilo je tudi preostali del tožbenega zahtevka, ki se je nanašal na plačilo odškodnine zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Odločilo je, da vsaka stranka sama krije svoje stroške postopka (točka III izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnice zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje, poleg tega pa je odločilo, da pravdni stranki krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Tožnica vlaga predlog za dopustitev revizije, v katerem zastavlja sledeča vprašanja:

– ali je sodišče v individualnem delovnem sporu vezano na stališče specializiranega državnega tožilstva kot edinega pooblaščenega organa za pregon kaznivih dejanj za osebe s pooblastili, ki je v danem primeru kazensko ovadbo zoper tožnico zavrglo;

- ali je obstoj znakov kaznivega dejanja iz prve alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 odvisen od objektivnega pogoja kaznivosti in zmožnosti kazenskega pregona s strani državnega tožilca;

- ali je mogoče v delovnopravnem sporu utemeljevati obstoj vseh znakov kaznivega dejanja iz prve alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, če pristojni tožilec (ali sodišče) ne ugotovi znakov kaznivega dejanja oziroma ne zbere dovolj dokazov, da bi lahko nadaljeval kazenski postopek oziroma odstopil od kazenskega pregona;

- ali so delovna sodišča v delovnopravnem sporu lahko izključno pristojna in kvalificirana za takšno pravno presojo in ali je delodajalec v takšnih primerih sploh podvržen ustrezni pravni presoji o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podal v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 110. člena ZDR-1, v primeru, da državni tožilec odstopi od kazenskega pregona za dejanje, za katerega je delodajalec utemeljeval, da gre za kršitev delovne discipline, ki ima vse znake kaznivega dejanja in je na temelju tega delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi;

- ali je tožena stranka vedela za tožničine kršitve pogodbenih obveznosti, ki naj bi imele znake očitanega kaznivega dejanja, že 21. 8. 2018, kot to izhaja iz uradnega zaznamka SKP PU Murska Sobota z dne 21. 8. 2018 in je bila torej izredna odpoved podana po poteku predvidenega 30-dnevnega roka.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.; ZPP) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če je praksa višjih sodišč neenotna; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ne ugotavlja razlogov za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je predlog na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP zavrnilo.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, ki je razviden iz uvoda tega sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367c
Zakon o delovnih razmerjih (2013) - ZDR-1 - člen 110, 110/1-1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.08.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ5NTY4