Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 3639cT1penJlZG5hJTIwb2Rwb3ZlZCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPXNjb3JlJmRpcmVjdGlvbj1hc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep VIII DoR 104/2021-8Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.07.2021izredna odpoved - policist - nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja - okoliščine in interesi strankPredlog se zavrne, ker niso izpolnjeni pogoji iz 367.a člena ZPP.
VDSS sodba Pdp 43/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.10.2007izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog za odpovedSodišče v individualnem delovnem sporu presoja le, ali je odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita oziroma ali je dokazan s strani delodajalca zatrjevani razlog za odpoved. Če razlog za odpoved ni dokazan, ugotovi nezakonitost odpovedi. To pomeni, da sodišče prve stopnje ne bi smelo, ob ugotovitvi, da ni podan očitani razlog po 5. točki 1. odstavka 111. člena ZDR, presoditi, da je utemeljen razlog po 2. točki 1. odstavka 111. člena ZDR, ampak bi moralo zaključiti, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.
Sklep VIII Ips 359/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek31.01.2006izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - odpovedni razlogOdpovedna razloga za izredno odpoved po prvi in drugi alinei prvega odstavka 111. člena ZDR res izhajata iz istega: kršitve pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Lahko se tudi prekrivata oziroma je določeno kršitev mogoče opredeliti bodisi po prvi bodisi po drugi alinei. Vendar pa ne gre le za pravno kvalifikacijo kršitev, temveč za dva odpovedna razloga. Sodišče lahko le presoja, ali je dokazan zatrjevani razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kolikor ugotovi, da tak razlog ni dokazan, lahko le ugotovi nezakonitost odpovedi, ne more pa samo iskati morebitnih drugih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Sodba VIII Ips 87/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek23.05.2006izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - znak kaznivega dejanjaKer tožniku ni bilo dokazano, da je osebno direktorju očital trganje carinskih plomb, ni možno ugotoviti kaznivega dejanja, ki bi lahko škodilo časti in ugledu direktorja (npr. žaljiva obdolžitev).
VDSS sodba Pdp 1564/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore01.06.2007izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zagovorNeformalni razgovor s tožnikom brez predhodnega obvestila o tem, da gre za zagovor v zvezi z nameravano izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, in o tem, da šteje tožena stranka tožnikovo ravnanje za tako hudo kršitev pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja, ki opravičuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne pomeni zagovora v smislu določbe drugega odstavka 83. člena ZDR.
VDSS sodba Pdp 150/2008Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.10.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – retroaktivna uporaba zakonaIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. al. 1. odst. 111. čl. ZDR zaradi predložitve neverodostojne diplome, do česar je prišlo v letu 1994, ni zakonita, saj je ZDR začel veljati šele kasneje, to je 1. 1. 2003
VDSS sodba Pdp 925/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore04.02.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poskusno delo – pravočasnost odpovediČetrti odstavek 125. člena ZDR določa, da lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če ob poteku poskusnega dela ugotovi, da poskusnega dela ni uspešno opravil. Po 2. odstavku 110. člena ZDR se mora izredno odpoved podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za odpoved, najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Sodišče prve stopnje je v zvezi s to določbo napačno zapisalo ''od seznanitve'' namesto ''od ugotovitve'', vendar to ne vpliva na pravilnost zaključka o pravočasni odpovedi. Rok za podajo odpovedi je namreč lahko začel teči šele ob poteku poskusnega dela in glede na to, da je bila odpoved podana takoj ob poteku poskusnega obdobja, ne more biti prepozna. Pri tem ni odločilno, da je sodišče prve stopnje štelo, da je začel teči rok za podajo odpovedi že 16. 7. 2012,...
VDSS sodba Pdp 546/2016Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.12.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – odpravnina – plača - invalidTožnica v obdobju od decembra 2013 do vključno marca 2014 plače ni prejela 15. dne v mesecu za pretekli mesec, temveč šele v dnevih ob koncu meseca. Plačo za april 2014 je prejela šele 30. 6. 2014. Tožnica je toženo stranko dne 5. 6. 2014 pisno opomnila na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestila inšpektorat za delo. Tožena stranka je pisni opomin prejela 6. 6. 2014, tožnica pa je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi podala 18. 6. 2014. Zato je bila sporna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana v roku iz drugega odstavka 111. člena ZDR-1. Za zakonitost te izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bil izpolnjen tudi razlog iz četrte alineje prvega odstavka 111. člena ZDR-1.Če delodajalec v obdobju, ki je navedeno v četrti alineji prvega odstavka 111. člena ZDR-1, delavcu ne izplača plače v...
VDSS sodba Pdp 547/2016Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore15.12.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – odpravnina – plača - invalidTožnica v obdobju od decembra 2013 do vključno marca 2014 plače ni prejela 15. dne v mesecu za pretekli mesec, temveč šele v dnevih ob koncu meseca. Plačo za april 2014 je prejela šele 30. 6. 2014. Tožnica je toženo stranko dne 5. 6. 2014 pisno opomnila na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestila inšpektorat za delo. Tožena stranka je pisni opomin prejela 6. 6. 2014, tožnica pa je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi podala 18. 6. 2014. Zato je bila sporna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana v roku iz drugega odstavka 111. člena ZDR-1. Za zakonitost te izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bil izpolnjen tudi razlog iz četrte alineje prvega odstavka 111. člena ZDR-1. Če delodajalec v obdobju, ki je navedeno v četrti alineji prvega odstavka 111. člena ZDR-1, delavcu ne izplača plače v...
VSRS Sodba VIII Ips 268/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.06.2017izredna odpoved pogodbe o zaposlitviSodišči sta presodili, da tožnik prve očitane kršitve ni storil. Glede drugih dveh očitanih kršitev sta v prvi vrsti presodili, da je odpoved podana prepozno.
Sodba VIII Ips 38/2011Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.05.2012izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - napačen pravni poukZaradi napačnega pravnega pouka (pritožbe zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi ZDR ne predvideva) tožena stranka ni bila dolžna odložiti izvršitve odpovedi. Prav nasprotno – če bi to storila, bi povzročila nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
VDS sklep Pdp 1178/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.04.2006novi ZDR - izredna odpoved - pogodba o zaposlitviPoleg dokazanega razloga za izredno odpoved PZ je pogoj za njeno zakonitost ugotovitev, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (1. odstavek 110. člena ZDR). Na obstoj teh okoliščin pa ni mogoče sklepati le na podlagi teže kršitve, ampak morata biti način storitve in vrsta kršitve taki, da pomembno vplivata na razmerje med delavcem in delodajalcem. Njuno medsebojno razmerje in zaupanje mora biti tako porušeno, da njuno nadalnje sodelovanje ni več mogoče. 
VDSS sodba Pdp 214/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore03.06.2015izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev pogodbenih obveznosti -Tožnik je storil vseh pet očitanih hujših kršitev delovnih obveznosti, navedenih v izpodbijani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, s tem, ko strankam, ki so kupovale in z gotovino plačale blago, ni izdal in vročil ustreznih računov za te nakupe. V vseh očitanih primerih je tožnik po odhodu stranke posegel v odprte, še nezaključene račune in iz njih v nasprotju z navodili delodajalca (ki jih je poznal) izbrisal posamezne postavke za kupljeno blago. Te račune je nato sicer izdal, vendar niso vsebovali vseh postavk za blago, ki je bilo s strani strank dejansko kupljeno. Posledica tožnikovega ravnanja pa je bil tudi gotovinski višek v vrednosti postavk, ki jih je tožnik iz računov izbrisal in zato niso bile evidentirane. S takšnim ravnanjem je tožnik naklepoma huje kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Zato je podan utemeljen odpovedni razlog za izredno odpoved...
Sodba VIII Ips 415/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.04.2009izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev konkurenčne prepovediKršitev konkurenčne prepovedi ni dokazana. Pomoč pri gradnji hiše, ki jo je prijatelj tožnika gradil kot samostojni izvajalec, toženi stranki, ki je gradbeno podjetje, ni predstavljala konkurence. Poleg tega je tožnik svoje delo opravljal brezplačno, bolj kot moralni dolg ali vračanje prijateljske usluge.
Sklep VIII Ips 286/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.11.2005izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (PZ) - nadaljevanje delovnega razmerjaČe je sodišče prve stopnje ugotovilo, da nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče, pa v zvezi s tem ni izvedlo dokazov, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP. Pri izredni odpovedi PZ po 2. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR mora sodišče ugotoviti, ali je dokazan utemeljen razlog za odpoved PZ iz 2. odstavka 82. člena ZDR (dokazno breme je na delodajalcu), mora ugotoviti, ali je nadaljevanje delovnega razmerja mogoče do izteka odpovednega roka (1. odstavek 110. člena ZDR) in ali je kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz 2. alinee 1. odstavka 111. člena ZDR po osebnih in stvarnih merilih taka, da je dokazan utemeljen razlog in da tudi nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče. Primerjava z disciplinskim postopkom po določbah ZTPDR in ZDR (1990) ni mogoča.
VDSS sodba Pdp 592/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore30.06.2010izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - sprememba delodajalcaS pripojitvijo je tožena stranka kot pravni naslednik stopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, med drugim tudi v tožnikovo pogodbo o zaposlitvi. Prevzela je vlogo tožnikovega delodajalca, tako da mu je lahko veljavno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, četudi v njej ni navedena kot delodajalec.
VDSS sodba Pdp 1278/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore10.03.2011izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izostanek z delaTožniku je delovno razmerje zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila podana zaradi neopravičenih izostankov z dela, prenehalo šele naslednjega dne po vročitvi odpovedi, saj se je do vročitve odpovedi vrnil na delo.
VDSS sodba Pdp 216/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore09.06.2011izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - dolžnost obveščanjaIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri je tožena stranka tožniku očitala, da je pred nastopom dela ni obvestil o prebolelem srčnem infarktu (in da o tem tudi ni obvestil zdravnika pri predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu), ni zakonita, saj tožena stranka ni dokazala, da bi tožnikova okvara na srcu kakorkoli vplivala na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi.
VDSS sodba in sklep Pdp 919/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.02.2016znaki kaznivega dejanja - izredna odpoved pogodbe o zaposlitviSodišče v delovnem sporu ne odloča o kazenski odgovornosti, niti ni potrebno, da čaka na pravnomočno obsodilno sodbo v kazenskem postopku, pač pa glede na določila 111. člena ZDR ugotavlja, ali je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Ker je tožena stranka osnovna šola, ki je javni zavod, kršitve ne morejo imeti znakov kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti iz 240. člena KZ-1, saj gospodarske dejavnosti ne opravlja, pač pa gre za znake kaznivega dejanja goljufije iz 211. člena KZ-1, ker je tožnica kot pooblaščena oseba tožene stranke ZPIZ-u naklepoma posredovala zase bistveno višje dohodke in vplačane prispevke - za 39 %, pri čemer bi pridobila višjo odmero pokojnine kor premoženjsko korist, kot bi ji sicer dejansko pripadala. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je tako zakonita, saj je tožena stranka v odpovedi...
VDSS sodba Pdp 174/2009Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.10.2009izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poskusno delo – obrazložitev odpovediIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je vsebovala vse formalne sestavine, določene z ZDR, in ni nezakonita, ker tožena stranka ni obširneje obrazložila razlogov, zakaj tožnik ni uspešno opravil poskusnega dela.

Izberi vse|Izvozi izbrane