<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 1585/2015
ECLI:SI:VSLJ:2016:II.CPG.1585.2015

Evidenčna številka:VSL0073711
Datum odločbe:04.01.2016
Senat, sodnik posameznik:Lidija Leskošek Nikolič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pravnomočno razsojena stvar (res iudicata) - prepoved ponovnega odločanja o isti stvari - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razveljavitev sodbe

Jedro

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo o zahtevku, o katerem je bilo med pravdnima strankama že pravnomočno razsojeno. Takšen dejanski stan pa pomeni bistveno kršitev določb postopka po 12. točki drugega odstavka 339. člena ZPP (res iudicata).

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba razveljavi.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedeno sodbo (pravilno sodbo in sklepom) je sodišče prve stopnje ustavilo postopek za 355,32 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 13. 12. 2013 dalje do plačila (I. točka izreka) in sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 211051/2013 z dne 24. 12. 2013 ohranilo v veljavi tako, da mora tožena stranka tožeči stranki plačati 947,33 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 13. 12. 2013 dalje do plačila in stroške izvršilnega postopka v znesku 44,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 9. 1. 2014 dalje do plačila (II. točka izreka). Kar zahteva tožeča stranka stroškov izvršilnega postopka nad zneskom 44,00 EUR, je sklep o izvršbi razveljavilo in tožbeni zahtevek zavrnilo (III. točka izreka). Toženi stranki je naložilo, da tožeči stranki v roku 15 dni povrne 212,58 EUR pravdnih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (IV. točka izreka).

2. Zoper takšno odločitev se je pritožila tožena stranka, in sicer iz razloga absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 12. točki drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pritožbenih stroškov ni priglasila.

3. Tožeči stranki je bila pritožba vročena, vendar nanjo ni odgovorila.

4. Pritožba je utemeljena.

5. S sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. X Pg 1401/2014 z dne 13. 8. 2015, ki je postala pravnomočna dne 4. 9. 2015 (r. št. 16 spisa) je bilo v sporu med pravdnima strankama X d. d. in Y odločeno o tožbenem zahtevku za plačilo terjatev iz naslova založenih stroškov obratovanja in upravljanja večstanovanjske stavbe v višini 1.302,65 EUR za čas od februarja 2009 do avgusta 2013, kot izhajajo iz izpisa odprtih postavk št. 005770/2013 z dne 29. 11. 2013. Sodišče prve stopnje je to okoliščino, kot kaže, spregledalo in z izpodbijano sodbo z dne 14. 9. 2015 odločilo o istem zahtevku med istima pravdnima strankama. Takšen dejanski stan pa, kot pravilno opozarja pritožnica, pomeni bistveno kršitev določb postopka po 12. točki drugega odstavka 339. člena ZPP (res iudicata). Pritožbeno sodišče je zato pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo razveljavilo (drugi odstavek 354. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339, 339/2, 339/2-12

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNjQ4