<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sklep I R 102/2003

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2004:I.R.102.2003
Evidenčna številka:VS08066
Datum odločbe:29.01.2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - odvetnica s sedežem na območju pristojnega sodišča kot stranka v postopku

Jedro

Dejstvo, da ima tožena stranka sedež odvetniške pisarne na območju sodišča, ki bo odločalo o zadevi, ni tehten razlog za prenos pristojnosti. Na območju pristojnega sodišča ima sedež sedem odvetniških pisarn in pričakovati je, da korektno poslujejo tako s tem kot z drugimi sodišči po Sloveniji. Sodniki tega sodišča pa so neodvisni in so sposobni nepristranskega sojenja na podlagi ustave in zakonov, zato ni podan tehten razlog za določitev drugega sodišča.

Izrek

Predlogu za določitev krajevne pristojnosti drugega stvarno pristojnega sodišča se ne ugodi.

Obrazložitev

Tožeča stranka je vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Krškem proti pooblaščenki izvajalca gradnje. Ker vtoževani znesek ni tako visok, da bi o njem odločalo okrožno sodišče, je to s sklepom dne 20.10.2003 zadevo odstopilo tistemu okrajnemu sodišču, kjer prebiva tožena stranka. Tožena stranka je po poklicu odvetnica, ki ima na območju Okrajnega sodišča v Brežicah tudi sedež odvetniške pisarne. Ker zaradi tega vsakodnevno posluje z brežiškim okrajnim sodiščem, sta tožnika zaradi nepristranskosti sojenja predlagala, da o zadevi odloča drugo sodišče, po možnosti sodišče v Ljubljani.

Predlog ni utemeljen.

Po določilu 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 12/03 - uradno prečiščeno besedilo) lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. To določilo je izjema od pravil v ZPP, ki določajo pristojnost sodišč za odločanje v civilnih sporih. Z njim je zakonodajalec omogočil, da najvišje sodišče v državi določi, naj v zadevi postopa sodišče, ki sicer ne bi bilo pristojno, če drugače ni mogoče opraviti postopka, če gre za razloge smotrnosti, ki so izjemni in jih zakonodajalec ni predvidel, ali za druge tehtne razloge.

Tožeča stranka navaja, da je treba iskati tehten razlog v pristranskosti sodišča. V 23. členu Ustave Republike Slovenije (URS, Ur.l. RS, št. 33/91) je med človekovimi pravicami predvidena pravica do sodnega varstva, ki med drugim vsakomur omogoča, da mu sodi nepristransko sodišče. Podobno določilo vsebuje tudi 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP, Ur.l. RS, št. 33/94 - MP , št.7). Toda Vrhovno sodišče ocenjuje, da samo dejstvo, da ima tožena stranka sedež odvetniške pisarne na območju sodišča, ki bo odločalo o zadevi, ni tehten razlog za prenos pristojnosti. Na območju brežiškega sodišča ima sedež sedem odvetniških pisarn in pričakovati je, da korektno poslujejo s sodiščem v Brežicah in z drugimi sodišči po Sloveniji, kajti odvetniki opravljajo svojo dejavnost po vsej državi in preko njenih meja. Sodniki Okrajnega sodišča v Brežicah pa so neodvisni in so sposobni nepristranskega sojenja na podlagi ustave in zakonov, zato ni podan tehten razlog za določitev drugega sodišča.


Zveza:

ZPP člen 67.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy05MTc2