<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00062082
Vrsta:Članki
Datum objave:30.11.2022
Publikacija:Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, št. 1/2022, sr. 91 - 122.
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:prekršek - načelo zakonitosti - odgovornost za prekršek - sankcije za prekršek - odvzem predmetov - zastaranje pregona za prekršek - prekršek in kaznivo dejanje - načelo ne bis in idem - hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - zahteva za sodno varstvo - kontradiktornost postopka - redni sodni postopek - sodna praksa Ustavnega sodišča - privilegij zoper samoobtožbo - pravica do izjave - pravica do pritožbe - uklonilni zapor - nadomestni zapor
Področje:PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO
Avtor:Dr. sc. Anže Erbežnik

Besedilo

Prikaz sustava slovenskog prekršajnog prava i odluke Ustavnog suda Republike Slovenije koje su znatno utjecale na njegov razvoj

(Prikaz slovenskega sistema prekrškovnega prava in odločbe Ustavnega sodišča, ki so pomembno vplivale na njegov razvoj)


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prekrških (2003) - ZP-1 člen 2, 14, 19, 25, 25/2, 42,66, 114, 192a.
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS člen 19, 22, 25, 28, 29, 31.
Datum zadnje spremembe:
06.01.2023

Opombe:

P2FydC01MTcwNw==