<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00043609
Vrsta:Članki
Datum objave:31.08.2020
Publikacija:Pravnik, št. 7-8/2020, str. 455
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:kaznivo dejanje zlorabe prostitucije - kaznivo dejanje trgovine z ljudmi - izkoriščanje prostitucije - razlaga zakona - zgodovinska razlaga - sodna praksa - sodba praksa ESČP - primerjalno pravo
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Avtor:Jože Levašič

Besedilo

Sodelovanje pri prostituciji druge osebe "zaradi izkoriščanja" in načelo zakonitosti v kazenskem pravu


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 člen 113, 175.

Konvencije, Deklaracije Resolucije
Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu -
Konvencija Združenih narodov o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščanje prostituiranja drugih (1950) -
Datum zadnje spremembe:
23.03.2021

Opombe:

P2FydC01MDk0NA==