<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III Ips 9/2021-3
ECLI:SI:VSRS:2021:III.IPS.9.2021.3

Evidenčna številka:VS00044846
Datum odločbe:23.03.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cpg 97/2020
Datum odločbe II.stopnje:23.07.2020
Senat:dr. Miodrag Đorđević (preds.), Franc Seljak (poroč.), dr. Ana Božič Penko, mag. Matej Čujovič, Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - revizija - popolnost revizije - obvezne priloge - zavrženje revizije - dopuščena revizija

Jedro

Dopuščeni reviziji morata biti priložena predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije.

V obravnavani zadevi tožeča stranka predloga za dopustitev revizije ni priložila. Taka revizija je nepopolna.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka mora v 15 dneh od vročitve tega sklepa povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v znesku 894,50 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za plačilo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo zavarovalnine za škodo z dne 24. 1. 2014 v višini 40.125,80 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10. 2. 2014 naprej.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožeče stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Na predlog tožeče stranke je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s sklepom III DoR 131/2020-8 z dne 13. 10. 2020 dopustilo revizijo glede vprašanja, ali je glede na okoliščine primera zavarovancu mogoče očitati grobo malomarnost, ker naj ne bi poskrbel za ustrezno varno izgradnjo objekta, pri čemer si je tožena stranka kot zavarovalnica pred samim zavarovanjem objekt ogledala.

4. Tožeča stranka je v zakonskem roku vložila revizijo, v kateri je uveljavljala revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava glede dopuščenega revizijskega vprašanja. Vrhovnemu sodišču je predlagala, da reviziji ugodi in sodbi sodišč nižjih stopenj spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi. Podredno temu je predlagala razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve v ponovno odločanje. Priglasila je stroške revizijskega postopka.

5. Tožena stranka je v odgovoru na revizijo predlagala zavrnitev revizije in zahtevala povrnitev stroškov odgovora na revizijo.

6. Revizija ni popolna.

7. Dopuščeni reviziji morata biti priložena predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije (drugi odstavek 373. člena ZPP). V obravnavani zadevi je tožeča stranka reviziji priložila dve prilogi: novo pooblastilo (priloga A14) in sklep o dopustitvi revizije z dne 13. 10. 2020 (priloga A15). Predloga za dopustitev revizije ni priložila. Taka revizija je nepopolna.1

8. V postopku z revizijo se ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev (383. člen v zvezi s 336. členom ZPP). Vrhovno sodišče je zato nepopolno revizijo zavrglo (377. člen v zvezi z drugim odstavkom 373. člena ZPP; I. točka izreka).2

9. Izrek o revizijskih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. in 155. členom ZPP (II. točka izreka). Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zato sama nosi svoje stroške revizijskega postopka. Dolžna pa je toženi stranki povrniti njene stroške revizijskega postopka. Tožena stranka je upravičena do 1.200 točk za odgovor na revizijo (tar. št. 21/3 Odvetniške tarife; OT) in 22 točk za materialne stroške (tretji odstavek 11. člena OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) in 22 % DDV znaša 894,50 EUR.

10. Vrhovno sodišče je odločitev sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Obširno o tem v sklepu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije II Ips 410/2010 z dne 14. 7. 2011. Enako tudi sklepi istega sodišča II Ips 234/2011 z dne 8. 3. 2012, II Ips 293/2011 z dne 19. 7. 2012, II Ips 225/2012 z dne 29. 8. 2013, II Ips 92/2013 z dne 26. 9. 2013, II Ips 105/2016 z dne 14. 12. 2017, III Ips 118/2014 z dne 11. 11. 2014, III Ips 20/2016 z dne 24. 2. 2016 in drugi.
2 Enako stališče je VS RS zavzelo že v svojem sklepu III Ips 6/2019 z dne 23. 7. 2019.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 108, 373, 373/2, 383

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.06.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3ODY4