<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba IV U 197/2019-6
ECLI:SI:UPRS:2019:IV.U.197.2019.6

Evidenčna številka:UP00044471
Datum odločbe:03.12.2019
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Edvard Ermenc
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:zavrženje prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči - nepopolna prošnja - poziv na dopolnitev prošnje - zavrženje nepopolne vloge

Jedro

Tožnik v odrejenem roku, niti do dneva izdaje izpodbijanega sklepa prošnje za BPP ni dopolnil, zato je bilo treba tožnikovo prošnjo, na podlagi drugega odstavka 67. člena ZUP (po izrecni določbi drugega odstavka 34. člena ZBPP, postopa organ za BPP po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek), kot nepopolno zavreči.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Organ za brezplačno pravno pomoč je z izpodbijano odločbo, št. Bpp 1158/2019 z dne 11. 9. 2019, odločil, da se prošnja za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju BPP) prosilca A.A., zavrže kot nepopolna.

2. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je prosilec 26. 7. 2019 vložil prošnjo za dodelitev BPP. Prošnja je bila nepopolna, ker prosilec ni navedel opravilne številke zadeve in sodišča pred katerim je zadeva v teku, zato ga je tožena stranka z dopisom z dne 26. 7. 2019 pozvala, da v roku 8 dni prošnjo ustrezno dopolni in ga istočasno opozorila, da bo njegovo prošnjo, kolikor prošnje v danem roku ne bo dopolnil, v skladu s 67. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), zavrgla. Prosilec je navedeni poziv prejel 15. 8. 2019, vendar do izteka roka (23. 8. 2019) oziroma vse do dneva izdaje predmetnega sklepa ni dopolnil prošnje, zato je bila le ta nesposobna za obravnavanje in jo je sodišče, po drugem odstavku 67. člena ZUP, zavrglo kot nepopolno.

3. Tožnik v tožbi navaja, da v nabiralniku ni dobil nobene pošte. Želi, da se njegova zadeva še enkrat prouči, v dopolnitvi tožbe pa navaja, da naj se ta vloga šteje kot tožba v upravnem sporu.

4. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. Odgovora na tožbo ni poslala.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je sporno, ali je organ lahko zavrgel tožnikovo prošnjo za BPP vloženo dne 24. 7. 2019, kot nepopolno. Iz dokumentacije upravnega spisa v zadevi izhaja, da je organ za BPP pri preizkusu prošnje za BPP ugotovil, da je nepopolna, zato je tožnika z dopisom z dne 26. 7. 2019 pozval k dopolnitvi. Po podatkih spisa je vročevalec poziv poskušal vročiti 31. 7. 2019. Ker vročitev ni bila uspešna, je z dnem 1. 8. 2019 začel teči rok za dvig pošiljke, ki je potekel 15. 8. 2019, pisanje pa je bilo puščeno v hišnem predalčniku 16. 8. 2019, kar pomeni, da je 8 dnevni rok za dopolnitev prošnje za BPP iztekel 23. 8. 2019.

7. Ugotovljeno dejansko stanje, ki ga dokazuje upravnemu spisu priložena vročilnica in nesporna ugotovitev upravnega organa, da tožnik v odrejenem roku do 23. 8. 2019, oziroma niti do dneva izdaje izpodbijanega sklepa, prošnje za BPP ni dopolnil, pa v nadaljevanju, po presoji sodišča, utemeljuje odločitev tožene stranke, da je bilo treba tožnikovo prošnjo, na podlagi drugega odstavka 67. člena ZUP (po izrecni določbi drugega odstavka 34. člena ZBPP, postopa organ za BPP po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek), kot nepopolno zavreči.

8. Sodišče pa v celoti strinja tudi z oceno organa, da o prošnji tožnika, ne da bi bila dopolnjena v skladu s pozivom organa, ni bilo mogoče odločati, ker prošnja ni vsebovala podatkov o zadevi v kateri tožnik prosi za BPP (prosilec je navedel zgolj podatek, da jo rabi za izvršbo). V četrti in peti alineji drugega odstavka 32. člena ZBPP je namreč določeno, da mora prošnja vsebovati tudi podatke o zadevi ter navedbo oblike in obsega BPP, tožnik pa v tožbi ni pojasnil, zakaj teh podatkov ni sporočil oziroma posredoval organu v postavljenem roku.

9. Ker tožnik ni vložil popolne prošnje za BPP, na podlagi katere bi organ lahko odločil o tem, ali je do BPP upravičen, je sodišče ugotovilo, da je bil postopek za izdajo izpodbijanega sklepa pravilen in da je sklep pravilen in na zakonu utemeljen, zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), kot neutemeljeno, zavrnilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 34, 34/2
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 67, 67/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.05.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3MDc3