<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 338/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:II.DOR.338.2020

Evidenčna številka:VS00045062
Datum odločbe:16.09.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSC Sodba Cp 35/2020
Datum odločbe II.stopnje:30.04.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:dopuščena revizija - dogovor o skupni gradnji - obličnost - ustni dogovor - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za solastniški delež

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo določbe drugega odstavka 48. člena Stvarnopravnega zakonika ter 52. in 58. člena Obigacijskega zakonika.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo določbe drugega odstavka 48. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter 52. in 58. člena Obigacijskega zakonika (OZ).

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku in odločilo o pravdnih stroških.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi toženca ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo. Odločilo je o pritožbenih stroških.

3. Zoper sodbo pritožbenega sodišča tožnika vlagata predlog za dopustitev revizije in postavljata naslednja vprašanja:

- Ali ima graditelj na podlagi (dokazanega) ustnega dogovora iz drugega odstavka 48. člena SPZ zahtevek za izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo?

- Ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo določbe oz. kakšno je razmerje med določbo drugega odstavka 48. člena SPZ ter določbama 40. člena SPZ ter 52. in 58. členom OZ?

- Ali je pravilna materialnopravna odločitev sodišča druge stopnje, da kljub dokazanosti ustnega dogovora o nastanku solastnine na nepremičnini graditelj nima zahtevka na podlagi drugega odstavka 48. člena SPZ, pri čemer je sodišče druge stopnje uporabilo določbe 52. in 58. člena OZ?

4. V utemeljitvi navajata, da v skladu s sodno prakso (sklicujeta se na odločbe Vrhovnega sodišča II Ips 318/2017 in II Ips 109/2014 ter Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 3127/2015 in II Cp 293/2017) ustni dogovor o skupni gradnji lahko ustvari stvarnopravne učinke, če je dokazan. Kljub dokazanosti takega dogovora je sodišče druge stopnje tožbeni zahtevek zavrnilo.

5. Predlog je utemeljen.

6. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) so izpolnjeni glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, ki je naveden v uvodu sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Stvarnopravni zakonik (2002) - SPZ - člen 48, 48/2
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 52, 58
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1
Datum zadnje spremembe:
03.05.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ2OTUx
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*