<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 2115/2020
ECLI:SI:VSLJ:2021:I.CP.2115.2020

Evidenčna številka:VSL00042350
Datum odločbe:07.01.2021
Senat, sodnik posameznik:Karmen Ceranja
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - SODNE TAKSE
Institut:predlog za oprostitev plačila sodne takse - plačilni nalog - vložitev predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo v ugovornem roku v zapuščinskem postopku - brezplačna pravna pomoč - odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči - učinkovanje odločbe - učinek za nazaj

Jedro

V okoliščinah konkretnega primera, ko je nasprotna udeleženka predlog za oprostitev plačila sodne takse vložila pravočasno, v 15 dneh od prejema plačilnega naloga, na podlagi odločbe o BPP, ki ji je bila dodeljena tudi za stroške sodnega postopka, ki so nastali po 16. 10. 2020 (drugi odstavek 11. člena ZBPP), torej za nazaj, je treba po presoji pritožbenega sodišča nasprotno udeleženko oprostiti plačila sodnih taks in ji s tem omogočiti njeno vrnitev.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se nasprotno udeleženko oprosti plačila sodne takse za pritožbo, vloženo dne 13. 10. 2020 zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani I R .../2018 z dne 18. 9. 2020.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo predlog nasprotne udeleženke za oprostitev plačila sodne takse.

2. Proti navedenemu sklepu se je iz vseh pritožbenih razlogov pritožila nasprotna udeleženka. Plačilni nalog z dne 19. 10. 2020 za plačilo takse za postopek o pritožbi je prejela 21. 10. 2020. V njem je bilo pojasnjeno, da v 15 dnevnem roku za plačilo sodne takse lahko zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse. Nasprotna udeleženka je že pred prejemom plačilnega naloga zaprosila za brezplačno pravno pomoč, vendar odločbe nekaj časa ni prejela, zato je takso iz previdnosti plačala. Še v roku za oprostitev je prejela odločbo o dodelitvi izredne brezplačne pravne pomoči za sestavo in vložitev pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani I R .../2018 z dne 18. 9. 2020, in sicer od vključno 17. 10. 2020, torej za obdobje pred prejemom plačilnega naloga. Zato je napačen zaključek sodišča, da naj bi s 23. 10. 2020 prenehalo upravičenje nasprotne udeleženke za oprostitev plačila sodne takse.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Nasprotna udeleženka je dne 13. 10. 2020 vložila pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani I R .../2018 z dne 18. 9. 2020. Sodišče prve stopnje ji je s plačilnim nalogom, ki ga je prejela 21. 10. 2020, odmerilo sodno takso v višini 33,00 EUR. Tako odmerjeno takso je nasprotna udeleženka dne 23. 10. 2020 plačala.

5. Dne 30. 10. 2020 je vložila predlog za oprostitev plačila sodne takse in predložila odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani Bpp .../2020 z dne 19. 10. 2020, v kateri ji je bilo med drugim pojasnjeno (12. točka obrazložitve), da je na podlagi šestega odstavka 11. člena ZST-1 upravičena do oprostitve plačila sodne takse v celoti, za kar lahko zaprosi sodišče, ki vodi postopek, in predloži odločbo o dodelitvi BPP.

6. Pritožnica utemeljeno opozarja, da je zaključek sodišča prve stopnje, da je z dnem plačila sodne takse prenehalo njeno upravičenje za oprostitev plačila sodne takse, napačen. Zmotno je tudi nadaljnje razlogovanje, da je predlog za oprostitev plačila sodne takse z dne 30. 10. 2020 vložila oseba, ki do tega ni upravičena, s čimer je prenehal njen pravni interes1 za oprostitev plačila sodne takse, kar je sodišče prve stopnje vodilo k zavrženju predloga za oprostitev.

7. V okoliščinah konkretnega primera, ko je nasprotna udeleženka predlog za oprostitev plačila sodne takse vložila pravočasno, v 15 dneh od prejema plačilnega naloga, na podlagi odločbe o BPP, ki ji je bila dodeljena tudi za stroške sodnega postopka, ki so nastali po 16. 10. 2020 (drugi odstavek 11. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči), torej za nazaj, je treba po presoji pritožbenega sodišča nasprotno udeleženko oprostiti plačila sodnih taks in ji s tem omogočiti njeno vrnitev.

8. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je nasprotno udeleženko oprostilo plačila sodne takse (3. točka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Tudi v zadevi VSL I Cpg 354/2018 z dne 3. 5. 2018 je bil v primeru že plačane takse kasneje vložen predlog za oprostitev zavržen zaradi pomanjkanja pravnega interesa, vendar je šlo za drugačen dejanski stan.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 12
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 11, 11/2
Datum zadnje spremembe:
21.04.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ2NzMy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*