<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 1493/2003
ECLI:SI:VSRS:2006:I.UP.1493.2003

Evidenčna številka:VS19005
Datum odločbe:22.11.2006
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS U 539/2002
Področje:GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:preklic soglasja - posamični upravni akt - stvarna pristojnost

Jedro

Dopis ni niti po vsebini niti po obliki posamični upravni akt, s katerim bi bilo odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi 3. točke 1. odstavka 34. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/ 97 in 70/2000) zavrglo tožnikovo tožbo zoper preklic soglasja oziroma dovoljenja tožene stranke z dne 20.2.2002, s katerim je tožena stranka tožniku preklicala soglasje oziroma dovoljenje z dne 23.11.2000, da tožnik po zemljišču, parc. št. 15 k.o..., položi odtočni cevovod izpod mlinske vodne naprave iz mlina ...

V obrazložitvi izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje navaja, da v obravnavanem primeru tožena stranka ni odločila o nobeni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika. Odločala je o tem, da preklicuje svoje soglasje oziroma dovoljenje, zato izpodbijanega dopisa tožene stranke ni mogoče šteti kot odločanje o upravni stvari in ne gre za upravno odločbo. Izpodbijano "odločbo" kot jo imenuje tožnik, je treba šteti kot dopis oziroma akt poslovanja tožene stranke.

Zoper sklep sodišča prve stopnje se tožnik pritožuje zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu. Navaja, da mu je v konkretnem primeru tožena stranka najprej dala soglasje oziroma dovoljenje, da po njenem zemljišču, ki je javna pot, položi odtočni cevovod. S to listino je pridobil pravico, da poseže v objekt v javni lasti. S preklicem soglasja pa mu je odvzela predhodno pridobljeno pravico, s čemer je negativno posegla v njegovo pravno korist. Odlok o občinskih cestah v Občini ... v 33. in 34. členu določa, da je mogoče napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav in ostala dela na občinski cesti izvesti pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa. Namesto, da bi tožena stranka o zadevi odločala v upravnem postopku, ki bi se končal z izdajo odločbe, je o njej odločala z dopisom, kar po njegovem mnenju ni pravno dopustno. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Odgovori na pritožbo niso bili vloženi.

Pritožba ni utemeljena.

V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organi lokalne skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil (2. odstavek 1. člena ZUS). Upravni akt po tem zakonu je dokončni posamični akt, s katerim državni organ, organ lokalne skupnosti oziroma nosilec javnega pooblastila odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe oziroma druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku. Če se s tožbo izpodbija akt, ki ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu, sodišče tako tožbo zavrže na podlagi 3. točke 1. odstavka 34. člena ZUS.

V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje tožbo zavrglo na podlagi 3. točke 1. odstavka 34. člena ZUS. Pritožbeno sodišče se z odločitvijo sodišča prve stopnje strinja. Z izpodbijanim aktom je župan preklical soglasje, da ima tožnik pravico graditi na določenem zemljišču, ki je v javni rabi, kar pomeni, da je preklical razpolaganje na zemljišču, ki ni tožnikovo, torej razpolaganje na tujem zemljišču. Tovrstna pravna razmerja pa niti nimajo sodnega varstva v upravnem sporu. Pa tudi sicer izpodbijani dopis ni niti po vsebini niti po obliki posamični upravni akt (sklep ali odločba), s katerim bi bilo odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi. Zato upoštevaje določbe ZUS zoper ta dopis ni mogoče uveljavljati pravnega varstva v upravnem sporu in je prvostopno sodišče v predhodnem preizkusu tožbo pravilno zavrglo.

Pritožbeni ugovori na drugačno odločitev ne morejo vplivati. Za soglasje, ki ga je tožena stranka izdala in ga kasneje preklicala z dopisom, ki je predmet tega upravnega spora, je tožnik zaprosil zaradi pridobitve enotnega dovoljenja za gradnjo, kar iz soglasja z dne 23.11.2000 sicer ne izhaja, je pa razvidno iz listin, ki jih je priložil sodnemu spisu. O tožnikovi pravici, obveznosti oziroma pravni koristi bi bilo odločeno šele z enotnim gradbenim dovoljenjem, zato tožnikove pritožbene navedbe, da je bilo s preklicem soglasja (sporni dopis) poseženo v njegove že pridobljene pravice in pravne koristi, ni utemeljen.

Ker niso podani uveljavljeni pritožbeni razlogi in ne razlogi na katere mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena v povezavi z 68. členom ZUS tožnikovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUSčlen 1, 34, 34/1-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMTYyOQ==