<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba IV Cp 16/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:IV.CP.16.2013

Evidenčna številka:VSL0073943
Datum odločbe:20.03.2013
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:višina preživnine - zvišanje preživnine - spremenjene okoliščine

Jedro

Tožbeni zahtevek na zvišanje preživnine ne more biti utemeljen, če se okoliščine (glede potreb otroka ali zmožnosti preživninskega zavezanca), od zadnje določitve preživnine (v sodni poravnavi v postopku za zvišanje preživnine) niso bistveno spremenile, pri čemer se tožnica ne more sklicevati na okoliščine, ki so obstajale že v tedanjem postopku.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožena stranka nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnica zahtevala zvišanje preživnine, ki je bila dogovorjena s sodno poravnavo, sklenjeno pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, P 4117/2009-IV z dne 25. 5. 2010 v višini 260,00 EUR mesečno, tako da bi bil toženec dolžan za mladoletno tožnico od vložitve tožbe dalje plačevati preživnino v višini 500,00 EUR mesečno. Tožnici je naložilo, da je tožencu dolžna povrniti pravdne stroške v višini 231,00 EUR s pp.

2. Proti sodbi se je pritožila tožnica iz vseh pritožbenih razlogov po 338. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) s predlogom, da višje sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in vrne zadevo prvostopnemu sodišču v novo sojenje. Meni, da so se od sklenitve sodne poravnave razmere na strani tožnice bistveno spremenile, saj so vsaj za 25 % porasli življenjski stroški tožnice, znižal se je otroški dodatek iz 120,00 EUR na 68,00 EUR, tožnici je bila ukinjena štipendija, zvišali so se stroški za šolske tabore in šolo v naravi, zvišali so se stroški za šolsko prehrano in udejstvovanje tožnice, medtem ko so sredstva, s katerimi je zakonita zastopnica uspela ohranjati dobre pogoje za življenje in delo tožnice izčrpana, dohodki toženca pa so porasli, saj prejema 150,00 EUR mesečno za honorarno delo, dodatno pa pridobiva še dohodek 62,50 EUR mesečno iz naslova oddajanja nepremičnega premoženja. Prvo sodišče je v celoti spregledalo, da zakonita zastopnica tožnice s svojim delom vsaj v vrednosti 150,00 EUR prispeva k preživljanju tožnice.

3. Toženec je na pritožbo odgovoril ter je predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Na podlagi 132. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v nadaljevanju ZZZDR, lahko sodišče na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena. Spremembe na strani preživninskih zavezancev ali upravičencev morajo biti posebej kvalificirane, torej takšne, da vplivajo bodisi na pridobitne sposobnosti in premoženjsko stanje zavezancev, bodisi so povezane s povečanimi ali zmanjšanimi potrebami na področju življenjskih in drugih potrebnih izdatkov upravičencev. V ospredju materialnopravne presoje v sporih zaradi zvišanja oziroma znižanja preživnine je torej ocena, ali konkretno dejansko stanje ustreza standardu spremenjenih okoliščin.

6. Spremenjene okoliščine so torej pogoj, da se lahko presoja utemeljenost zahtevka po višini in se tožnica pri tem ne more sklicevati na okoliščine, ki so obstajale že v času sklenitve sodne poravnave, na podlagi katere je bila v postopku na zvišanje preživnine dogovorjena preživnina v višini 260,00 EUR mesečno. Pritožbeno sodišče se strinja s stališčem sodišča prve stopnje, da se mesečni stroški za preživljanje mladoletne H. v slabem letu od zadnjega zvišanja preživnine niso tako bistveno povečali, da bi bil zahtevek tožnice na tej podlagi utemeljen. V obravnavanem primeru je bilo v prejšnjem postopku na zvišanje preživnine ugotovljeno, da je bila mladoletna tožnica ob vložitvi tožbe stara 12 let in je obiskovala 8. razred Osnovne šole T., v času vložitve obravnavane tožbe pa je obiskovala 9. razred Osnovne šole T. ter se je pripravljala na valeto in vpis v gimnazijo. Res so se v slabem letu nekateri zatrjevani stroški tožnice po navedbah zakonite zastopnice zvišali, kot na primer stroški taborov, izletov, ekskurzij, za katere zakonita zastopnica tožnice navaja, da letno sedaj znašajo 400,00 EUR, v prejšnjem postopku pa so znašali 380,00 EUR, stroški prehrane doma sedaj znašajo 160,00 EUR mesečno, v prejšnjem postopku pa so znašali 130,00 EUR mesečno, stroški obutve sedaj znašajo 175,00 EUR letno, v prejšnjem postopku so znašali 168,00 EUR letno, stroški za domače ljubljenčke sedaj znašajo 40,00 EUR mesečno, v prejšnjem postopku so znašali 20,00 EUR mesečno, stroški za osebno higieno sedaj znašajo 12,00 EUR mesečno, v prejšnjem postopku so znašali 10,00 EUR mesečno, zvišali so se tudi stroški športnih aktivnosti na gimnaziji na 60,00 EUR mesečno, stroški prevoza, sedaj znašajo 115,00 EUR mesečno, v prejšnjem postopku pa so znašali 96,00 EUR, na eni strani, vendar pa so se na drugi strani nekateri stroški tudi zmanjšali, kot npr. iz naslova šolskih potrebščin, ki sedaj znašajo 200,00 EUR letno, v prejšnjem postopku so znašali 206,75 EUR letno, stroški športnega udejstvovanja (letna članarina za odbojkarski klub sedaj znaša 400,00 EUR, prej pa je znašala 475,00 EUR), znižali pa so se tudi stroški dopustovanja iz 75,00 EUR na 68,00 EUR. Tožnica v pritožbi zlasti izpostavlja, da ji je bil otroški dodatek od 1. 1. 2012 znižan iz 120,00 EUR mesečno na 68,00 EUR, vendar pa, kot je bilo že pojasnjeno, se na spremenjene okoliščine sklepa le na podlagi primerjave podatkov v sedanjih okoliščinah s podatki o okoliščinah v prejšnjem postopku, v katerem je bila nazadnje zvišana preživnina. V prejšnjem postopku pa je zakonita zastopnica tožnice navedla, da otroškega dodatka ne prejema (list. št. 30 spisa z opr. št. P 4117/2009-IV), kar pomeni, da tožnica sedaj razpolaga s prejemkom, s katerim v času prvega zvišanja preživnine ni razpolagala. Poleg tega je tožnica v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 razpolagala z osebnim dohodkom v obliki štipendije, s katerim v času prvega sojenja o povišanju preživnine ni razpolagala. V pritožbi tožnica poudarja, da je zakonita zastopnica tožnice porabila vse prihranke, da je lahko v času nezaposlenosti preživela sebe in otroke. Res zakonita zastopnica tožnice od 1. 1. 2011 ni prejemala več denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, ki ga je prejemala v prejšnjem postopku, vendar pa je po sklenitvi sodne poravnave dne 25.5.2010 prejela v septembru 2011 znesek 8.000,00 EUR iz naslova življenjskega zavarovanja ter v decembru 2011 znesek 9.000,00 EUR iz naslova prekinitve pogodbe o dodatnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od 5. 1. 2012 dalje je zakonita zastopnica tožnice upravičena do starostne pokojnine v višini 1.046,09 EUR, kar pomeni, da so prejemki zakonite zastopnice tožnice v primerjavi s prvim odločanjem o zvišanju preživnine v celoti gledano višji. Ugotavljanje lastništva nepremičnin zakonite zastopnice tožnice pa je v fazi ugotavljanja spremenjenih razmer brezpredmetno, saj nobena od pravdnih strank ni zatrjevala, da se je lastništvo nepremičnin od dneva sklenitve sodne poravnave spremenilo. Pritožbeno sodišče se strinja tudi s stališčem sodišča prve stopnje, da se toženčevi denarni prejemki niso tako bistveno povečali, da bi navedena okoliščina na njegovi strani lahko utemeljevala bistveno spremenjene razmere. Sicer pa se je toženčev osebni dohodek od junija 2012 v primerjavi z osebnim dohodkom ob prvem zvišanju preživnine celo zmanjšal, iz odločb o dohodnini pa izhaja, da je toženec dohodke iz naslova pogodbenega dela ter dohodke iz oddaje premoženja v najem prejemal že v letu 2010. Ker tožnica ni uspela dokazati spremenjenih okoliščin, ki so pogoj, da se presoja utemeljenost zahtevka po višini, je pravno nepomembno, ali pomeni nakup oblačil tožnici toženčev prispevek k preživljanju tožnice na podlagi dogovora ali le občasno darilo tožnici.

7. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče, v skladu z določbo 353. člena ZPP, pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Ker odgovor na pritožbo ni prispeval k odločitvi, mora toženec kriti svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v zvezi s 155. členom ZPP).


Zveza:

ZZZDR člen 132.
Datum zadnje spremembe:
08.07.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU0Njcy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*