<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 318/2018-3
ECLI:SI:VSRS:2019:X.DOR.318.2018.3

Evidenčna številka:VS00023219
Datum odločbe:14.05.2019
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 1159/2018
Datum odločbe II.stopnje:13.11.2018
Senat:Brigita Domjan Pavlin (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Nataša Smrekar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO
Institut:dopuščena revizija - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - odprava upravne odločbe - ponovno odločanje o zahtevi - molk organa - nastop fikcije - predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- Ali in kdaj nastopi fikcija odobritve predlagane pridobitve kvalificiranega deleža iz 5. točke 58. člena Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) oziroma fikcija pozitivne odločbe iz enajstega odstavka 483. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), če je pravočasno izdana zavrnilna odločba v upravnem sporu odpravljena in mora pristojni organ ponovno odločiti o zahtevi?

- Ali sme nacionalno sodišče na prvo vprašanje odgovoriti, ne da bi pred tem na Sodišče Evropske unije naslovilo vprašanje za predhodno odločanje glede razlage 5. točke 58. člena Direktive Solventnost II?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

◦ Ali in kdaj nastopi fikcija odobritve predlagane pridobitve kvalificiranega deleža iz 5. točke 58. člena Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) oziroma fikcija pozitivne odločbe iz enajstega odstavka 483. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), če je pravočasno izdana zavrnilna odločba v upravnem sporu odpravljena in mora pristojni organ ponovno odločiti o zahtevi?

◦ Ali sme nacionalno sodišče na prvo vprašanje odgovoriti, ne da bi pred tem na Sodišče Evropske unije naslovilo vprašanje za predhodno odločanje glede razlage 5. točke 58. člena Direktive Solventnost II?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče Republike Slovenije je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo zoper odločbo tožene stranke št. 40105-14/2016-78 z dne 24. 4. 2018, o zavrnitvi zahteve, naj tožena stranka z odločbo ugotovi, da je tožečima strankama izdano dovoljenje za pridobitev delnic v družbi P., d. d., Ljubljana, na podlagi katerih bosta lahko skupno postali neposredni in posredni imetnici deleža na kapitalu, ki je skupaj enak ali večji od 20 % in manjši od ene tretjine oziroma na podlagi katerega bi imeli skupaj delež glasovalnih pravic, ki je skupaj enak ali večji od 20 % in manjši od ene tretjine.

2. Iz sodbe izhaja, da je bila zahteva tožnic za izdajo dovoljenja zavrnjena z odločbo z dne 21. 10. 2016 in da je Upravno sodišče s sodbo I U 1578/2016 z dne 27. 2. 2018 to odločbo odpravilo. Po stališču Upravnega sodišča po odpravi navedene odločbe ni nastopila fikcija pozitivne odločitve, tj. izdaje zahtevanega dovoljenja, ki je v enajstem odstavku 483. člena Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar-1) določena za primer, ko tožena stranka do poteka predpisanega roka ne izda in ne odpravi pisnega odpravka odločbe o zavrnitvi ali zavrženju zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža. Ker določbe ZZavar-1 ne izključujejo uporabe navedene fikcije v ponovnem postopku, naj bi rok za izdajo odločbe pričel teči znova po vročitvi sodbe o odpravi zavrnilne odločbe.

3. Tožnici sta na Vrhovno sodišče vložili predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in predlagali, naj Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi pomembnih pravnih vprašanj. Navajata štiri vprašanja, od katerih se prvo nanaša na vprašanje dopustnosti razlage določb ZZavar-1 ne da bi Upravno sodišče pred tem Sodišču Evropske unije zastavilo vprašanje za predhodno odločanje glede razlage navedene določbe Direktive Solventnost II. Preostala tri vprašanja pa se nanašajo na razlago 5. točke 58. člena Direktive Solventnost II in enajstega odstavka 483. člena ZZavar-1 v primeru, kot je obravnavani. Vprašanja se nanašajo na stališče sodišča o ponovnem začetku teka roka po izdaji sodbe o odpravi (prve) odločbe, in na vprašanje nastopa fikcije pozitivne odločbe upoštevaje določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo pravne posledice odprave upravne odločbe.

4. Predlog za dopustitev revizije je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je predlogu tožnice za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za pomembni pravni vprašanji, ki presegata okvir predmetne zadeve, saj je odgovor nanju pomemben tako z vidika razlage prava Evropske unije kot z vidika pravne varnosti glede razlage določb o fikciji pozitivne odločitve oziroma odobritve, ki je predpisana za primer molka organa, v primerih uporabe pravnih sredstev.


Zveza:

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) - člen 58, 58-5

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o zavarovalništvu (2015) - ZZavar-1 - člen 483, 483/11
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MjMx