<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM sklep I Cp 1579/2004

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2005:I.CP.1579.2004
Evidenčna številka:VSM20194
Datum odločbe:22.02.2005
Področje:obligacijsko pravo
Institut:najemnina

Jedro

Ker v obravnavani zadevi še ni bilo pravnomočno odločeno

do dneva razveljavitve ZPSPP-B (ustavna odločba opr. št.

U-I-108/01 z dne 7.11.2002), se glede na določilo 44.

člena ZUstS takšen zakon več ne more uporabljati ter je

sklicevanje predlagatelja na določilo 35. e člena

ZPSPP-B, ki določa, kako se določi višina najemnine za

poslovni prostor, neutemeljeno.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve

stopnje s p r e m e n i tako, da se predlog za

določitev najemnine za poslovni prostor v prvem

nadstropju poslovne stavbe v Ul. talcev 1 v Mariboru

z a v r n e.

 

Obrazložitev

Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje

določilo višino najemnine za poslovni prostor

predlagatelja v prvem nadstropju stavbe v Ul. talcev 1 v

Mariboru v znesku 38.277,00 SIT mesečno.

Zoper takšno odločitev se pritožuje nasprotna

udeleženka, ki navaja, da je sodišče prve stopnje

prekršilo določili 43. in 44. člena Zakona o ustavnem

sodišču - ZUstS s tem, ko je svojo odločitev oprlo na

Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in

poslovnih prostorih - ZPSPP-B, ki ga je ustavno sodišče

razveljavilo, ter zato predlagatelj nima pravne podlage

za svoj zahtevek. Vsled navedenega tudi izvedenski

mnenji za določitev obračuna najemnine, ki sta bili

pridobljeni med pravdo, nista pomembni. Višina najemnine

je namreč določena z Odlokom o oddajanju poslovnih

prostorov v najem. Predlaga, da višje sodišče pritožbi

ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da zahtevek

predlagatelja zavrne oz. podrejeno sklep razveljavi in

zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, v

vsakem primeru pa naloži predlagatelju plačilo stroškov

pritožbenega postopka v 8 dneh pod izvršbo.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče se pridružuje pritožbeni graji, da

sodišče prve stopnje ne more opreti svoje odločitve na

razveljavljeni ZPSPP-B ter so zato prvostopenjske

ugotovitve, da je predlog upravičen, ker je ZPSPP-B

veljal ob vložitvi le-tega, nepravilne. Določili 43. in

44. člena ZUstS, na kateri se sklicuje pritožba, namreč

določata, da razveljavitev zakona začne učinkovati

naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi (43.

člen) ter da se tak zakon več ne uporablja za razmerja,

nastala pred dnem, ko je začela razveljavitev

učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno

odločeno (44. člen). Ker v obravnavani zadevi še ni bilo

pravnomočno odločeno do dneva razveljavitve ZPSPP-B

(ustavna odločba opr. št. U-I-108/01 z dne 7.11.2002),

se glede na določilo 44. člena ZUstS takšen zakon več ne

more uporabljati ter je sklicevanje predlagatelja na

določilo 35. e člena ZPSPP-B, ki določa, kako se določi

višina najemnine za poslovni prostor, neutemeljeno. Tako

je mogoče slediti pritožbi, da je sodišče prve stopnje

prekršilo citirani določili ZUstS, ker predlagatelj ob

odločanju o predlogu na prvi stopnji ni imel pravne

podlage za svoj predlog.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi

nasprotne udeleženke ugodilo in spremenilo izpodbijani

sklep sodišča prve stopnje, kot to izhaja iz izreka tega

sklepa (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku -

ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku -

ZNP).

Odločitev o stroških pritožbenega postopka je odpadla,

ker jih nasprotna udeleženka ni priglasila.

 


Zveza:

ZNP člen 37, 37. ZUstS člen 43, 44, 43, 44. ZPP člen 365, 365-3, 365, 365-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDM2NA==