<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 208/2016

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2016:CST.208.2016
Evidenčna številka:VSL0072522
Datum odločbe:30.03.2016
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Renata Horvat
Področje:STEČAJNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Institut:odpust obveznosti - zakonske ovire za odpust obveznosti - pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu - kaznivo dejanje zoper premoženje - neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami - nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva

Jedro

Zmotno je pritožbeno stališče, da je pri presoji ovir za odpust obveznosti iz 1. točke 399. člena ZFPPIPP treba upoštevati le tista kazniva dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo, ki so nomotehnično umeščena v 23. in 24. poglavje KZ-1. Na KZ-1 se namreč določilo 1. točke 399. člena ZFPPIPP ne sklicuje.

Zakonsko opredelitev kaznivih dejanj iz 1. točke 399. člena ZFPPIPP je treba presojati po objektivnih elementih, ki so podobna elementom kaznivih dejanj zoper premoženje in gospodarstvo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnilo.

2. Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil dolžnik, smiselno pa je uveljavljal pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava in predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Iz nosilnih razlogov izpodbijanega sklepa izhaja, da je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po členu 186/III in I KZ-1 in za kaznivo dejanje proizvodnje in prometa orožja in eksploziva po členu 307/I KZ-1, ki še nista izbrisani. Navedenih dejstev, ki jih prvostopenjsko sodišče ugotavlja na podlagi pridobljenih podatkov iz kazenske evidence, pritožnik ne izpodbija. Na podlagi teh podatkov pa je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da pri dolžniku obstaja ovira za odpust obveznosti iz 1. točke 399. člena ZFPPIPP.

5. Pritožnik meni, da navedeni kaznivi dejanji ne sodita v sklop kaznivih dejanj proti premoženju ali gospodarstvu, ki so opredeljena v 23. poglavju (kazniva dejanja zoper premoženje) in v 24. poglavju (kazniva dejanja zoper gospodarstvo) KZ-1, sodišče prve stopnje pa niti ni obrazložilo, katere elemente kaznivega dejanja zoper premoženje in gospodarstvo vsebujejo kazniva dejanja, navedena v izpisu iz kazenske evidence za dolžnika.

6. S pritožbenim stališčem, da je pri presoji ovir za odpust obveznosti iz 1. točke 399. člena ZFPPIPP treba upoštevati le tista kazniva dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo, ki so nomotehnično umeščena v 23. in 24. poglavje KZ-1, pritožbeno sodišče ne soglaša. Na KZ-1 se namreč določilo 1. točke 399. člena ZFPPIPP ne sklicuje.

7. Sodna praksa pa je že zavzela stališče, da je zakonsko opredelitev kaznivih dejanj iz 1. točke 399. člena ZFPPIPP treba presojati po objektivnih elementih, ki so podobna elementom kaznivih dejanj zoper premoženje in gospodarstvo (Cst 205/2012, Cst 123/2014, Cst 411/2014, Cst 517/2014, Cst 656/2015, Cst 19/2016).

8. Pritožnik je bil med drugim pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 1. in 3. odstavku 186. člena KZ-1, ki še ni izbrisano. Iz zakonske dikcije 1. odstavka 186. člena KZ-1 „kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dejanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog ...“ nedvomno izhaja zasledovanje protipravne pridobitve premoženjske koristi pri storitvi navedenega kaznivega dejanja, zato gre za kaznivo dejanje zoper premoženje v smislu 1. točke 399. člena ZFPPIPP in s tem za oviro za odpust obveznosti po citiranem določilu.

9. Pritožbeno sodišče je odgovorilo le na tiste pritožbene navedbe, ki so za presojo pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa odločilnega pomena (1. odstavek 360. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

10. Ker je ugotovilo, da izpostavljeni pritožbeni razlog ni utemeljen, prvostopenjsko sodišče pa tudi ni zagrešilo ob reševanju pritožbe uradoma upoštevnih kršitev (2. odstavek 350. člena v zvezi s 1. odstavkom 366. člena ZPP in 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je pritožbeno sodišče neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 399, 399-1. KZ-1 člen 186, 186/1, 186/3, 307, 307/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk1MTY4