<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 466/2015

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.466.2015
Evidenčna številka:VSL0082024
Datum odločbe:05.08.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Valerija Jelen Kosi (preds.), Renata Horvat (poroč.), Franc Seljak
Področje:SODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:oprostitev plačila sodnih taks - izbris pravne osebe - vročitev sklepa pooblaščencem izbrisane družbe - prekinitev postopka - povabilo k prevzemu postopka - kršitev pravice do izjave

Jedro

Sodišče prve stopnje je s sklepom pozvalo k dopolnitvi predloga za oprostitev plačila sodnih taks subjekt, ki v času izdaje sklepa ni več obstajal in sklep vročalo pooblaščencem, katerim je pooblastilo prenehalo, kar so sodišče obvestili. Sodišče prve stopnje je zagrešilo kršitev načela kontradiktornosti, ker je predlog za oprostitev zavrnilo, ne da bi postopek prekinilo in pravnega naslednika upnika pozvalo k prevzemu postopka in mu vročilo sklep o dopolnitvi predloga za oprostitev plačila sodne takse.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog M. d. o. o. - v likvidaciji za oprostitev plačila sodnih taks za pritožbo zoper sklep naslovnega sodišča z dne 19. 3. 2015 na red. št. 275.

2. Upnik M. d. o. o., je zoper sklep pravočasno vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog upnika M. d. o. o. - v likvidaciji za oprostitev plačila sodnih taks za pritožbo zoper zgoraj navedeni sklep z utemeljitvijo, da upnik ni izkazal, da nima sredstev za plačilo takse in jih tudi ne more zagotoviti oziroma jih ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.

5. M. d. o. o., v pritožbi zoper izpodbijani sklep navaja, da je bila družba M. d. o. o. - v likvidaciji dne 14. 4. 2015 zaradi pripojitve izbrisana iz sodnega registra. Pripojena je bila družbi M. d. o. o. Sodišče prve stopnje je tako k dopolnitvi izjave o premoženjskem stanju pozvalo pravno osebo, ki je bila na dan izdanega sklepa (29. 4. 2015) že izbrisana iz sodnega registra, kar pomeni, da je ravnala v nasprotju z 80. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v posledici česar sodišču prve stopnje očita, da je storilo bistveno kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP (v zvezi s prvim odstavkom 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP), ker upniku v postopku ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem.

6. Pritožbeno sodišče po vpogledu v sodni register ugotavlja, da je bila M. d. o. o. - v likvidaciji dne 14. 4. 2015 res izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k družbi M. d. o. o. (pred tem G. d. o. o.). Sodišče prve stopnje je tako s sklepom St 428/2013 z dne 29. 4. 2015 pozvalo k dopolnitvi predloga za oprostitev plačila sodnih taks subjekt, ki v času izdaje sklepa ni več obstajal in sklep vročalo pooblaščencem, katerim je pooblastilo prenehalo, kar so sodišče obvestili z dopisom z dne 11. 5. 2015. Sodišče prve stopnje pa je, ne glede na navedeno, ne da bi postopek prekinilo v skladu z določbo 3. točke 205. člena ZPP in pravnega naslednika upnika pozvalo k prevzemu postopka (prvi odstavek 208. člena ZPP) in mu vročilo sklep o dopolnitvi predloga za oprostitev plačila sodne takse, predlog za oprostitev le-te zavrnilo. S tem je storilo bistveno kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

7. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

8. Sodišče prve stopnje naj v ponovljenem postopku ugotovljene kršitve odpravi, nato pa naj o predlogu za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo ponovno odloči.


Zveza:

ZPP člen 80, 205, 205/3, 208, 208/1, 339, 339/2, 339/2-8. ZST-1 člen 12.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.09.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg0ODU2