<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 263/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:II.DOR.263.2021
Evidenčna številka:VS00049758
Datum odločbe:06.10.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 2033/2020
Datum odločbe II.stopnje:05.03.2021
Senat:Jan Zobec (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:dopuščena revizija - varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - novacija - prenovitev pogodbe - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - nepošten pogodbeni pogoj - pojasnilna dolžnost

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali ima potrošnik po prenehanju prvotne (kreditne) pogodbe zaradi njene prenovitve (novacije) možnost uveljavljati varstvo, ki mu ga zagotavlja evropska Direktiva 93/13, oziroma ali je stališče pritožbenega sodišča, da se po novaciji pogodbe ni več mogoče sklicevati na ničnost prvotne (prenovljene) pogodbe, materialnopravno zmotno.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali ima potrošnik po prenehanju prvotne (kreditne) pogodbe zaradi njene prenovitve (novacije) možnost uveljavljati varstvo, ki mu ga zagotavlja evropska Direktiva 93/13, oziroma ali je stališče pritožbenega sodišča, da se po novaciji pogodbe ni več mogoče sklicevati na ničnost prvotne (prenovljene) pogodbe, materialnopravno zmotno.

Obrazložitev

1. Predmet napada v tožbenem zahtevku je sporna pogodba o kreditu, sklenjena v švicarskih frankih (v nadaljevanju CHF), dne 24. 7. 2008. Anuiteta je bila določena v CHF. Kasneje sta pravdni stranki sklenili še štiri dodatke. V Dodatku št. 4 h kreditni pogodbi s 28. 1. 2016, ki je bil sklenjen v notarskem zapisu, sta pravdni stranki ugotovili stanje nezapadlega kredita v švicarskih frankih v višini 93.580,63 CHF ter po opravljeni konverziji valute na dan 4. 1. 2016 ugotovili stanje kredita, preračunanega v domačo valuto, in sicer v višini 87.328 EUR. Ta dodatek je bil torej sklenjen z namenom konverzije terjatve iz CHF v EUR.

2. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da se ugotovi ničnost kreditne pogodbe s 24. 7. 2008 (torej prvotne pogodbe) ter da ji je toženka dolžna plačati 166.823,06 EUR.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo.

4. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožnica vlaga predlog za dopustitev revizije, v katerem Vrhovnemu sodišču zastavlja vprašanje, ali ima potrošnik tudi še po izteku (poplačilu) pogodbe možnost uveljavljati varstvo, ki mu ga zagotavlja evropska direktiva, kar pomeni, da je stališče sodišča, češ da se po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po novaciji pogodbe ni več mogoče sklicevati na ničnost, zgrešeno.

5. Predlog je utemeljen.

6. Vrhovno sodišče je ocenilo, da je glede v izreku navedenega pravnega vprašanja izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), zato je revizijo na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP dopustilo.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, ki je naveden v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 326, 326/1
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah - člen 1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.10.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUxMTIx