<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 1/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:II.DOR.1.2021
Evidenčna številka:VS00045839
Datum odločbe:21.04.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba III Cp 710/2020
Datum odločbe II.stopnje:10.11.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:predlog za dopustitev revizije - varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - dopustnost podlage - ničnost pogodbe - nejasni pogodbeni pogoji - nepošten pogodbeni pogoj - ekonomske posledice pogodbenega pogoja - pojasnilna dolžnost - informacijska dolžnost banke - načelo vestnosti in poštenja - slaba vera banke - oderuška pogodba - znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank - zavrnitev predloga

Jedro

Ker niso izpolnjeni zakonski pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek, s katerim je tožnik zahteval ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe, s katero je pri toženki najel kredit v švicarskih frankih, ter posledično ugotovitev neveljavnosti vknjižbe hipoteke. Zavrnilo je tudi podredni zahtevek, s katerim je bila zahtevana razveza iste pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin in izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za izbris vknjižene hipoteke. Odločilo je še o pravdnih stroških.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo še o pritožbenih stroških.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil predlog za dopustitev revizije, v katerem zatrjuje bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Zastavlja pet vprašanj, v katerih problematizira dosedanjo sodno prakso, po kateri je mogoče presojo nedovoljenost pogodbenega pogoja oziroma znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank opraviti samo, če je sporni pogodbeni pogoj nejasen in nerazumljiv, opredeljuje okoliščine, ki naj bi bile bistvene za presojo znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank ter zatrjuje bistveno kršitev določb pravdnega postopka ter kršitev temeljnih ustavnih procesnih jamstev. Njihovo pomembnost utemeljuje z zagotovitvijo pravne varnosti, enotne uporabe prava in njegovega razvoja preko sodne prakse. Zatrjuje, da je sodna praksa Vrhovnega sodišča neenotna.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Ker niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), je Vrhovno sodišče zavrnilo predlog v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP.

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 86
Zakon o varstvu potrošnikov (1998) - ZVPot - člen 22, 23
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 155
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a

Mednarodne Pogodbe
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - člen 288 (V)

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah - člen 4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
03.06.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3NzMz