<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cp 1083/2010

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2010:II.CP.1083.2010
Evidenčna številka:VSL0061349
Datum odločbe:28.07.2010
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:predznamba zastavne pravice

Jedro

Zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti odloči o predznambi pridobitve hipoteke na dolžnikovi nepremičnini na podlagi sklepa o predhodni odredbi, s katero je izvršilno sodišče odredilo predznambo hipoteke na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici vknjiženi na nepremičnini.

Predznambe ni potrebno opravičevati s predlogom za vknjižbo hipoteke v vrstnem redu predznamovane hipoteke, ampak se opravi po uradni dolžnosti na podlagi sklepa o izvršbi.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se glasi:

I.

Na podlagi nepravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 139425/2009 z dne 26.10.2009 ter na podlagi nepravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani – centralnega oddelka za verodostojno listino o izdaji predhodne odredbe VL 139425/2009 Z 91/2009 z dne 23.11.2009,

pri vl. št. 2223/8 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 7.E,

pri vl. št. 2223/127 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 126. E,

pri vl. št. 2223/126 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 125. E,

pri vl. št. 2223/125 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 124.S,

pri vl. št. 2223/124 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 123.E,

pri vl. št. 2223/123 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 122.E,

pri vl. št. 2223/122 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 121.E,

pri vl. št. 2223/121 k.o. V., s pripisano nepremičnino ident. št. 120.E,

last Q. d.o.o., ......, mat. št.: ........., do celote,

se opravi predznamba zastavne pravice za znesek 165.351,56 EUR, s pp, v korist upnika T., d.o.o., ........., matična številka: ........

Obrazložitev

Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se pri v sklepu navedenih nepremičninah v lasti podjetja Q., d.o.o., opravi predznamba zastavne pravice za znesek 165.351,56 EUR, v korist upnika T., d.o.o., z rokom opravičbe do vključno 1. 4. 2010 ter je predlagatelju naročilo, da mora v enem mesecu od izdaje sklepa o dovolitvi predznambe vložiti predlog za opravičitev predznambe v smislu 53. člena ZZK-1, to je do vključno dne 1. 4. 2010.

Zoper sklep se je predlagatelj pravočasno pritožil zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter nepravilne uporabe materialnega prava. Navaja, da v konkretnem primeru uporaba 53. člena ZZK-1 ni dopustna, saj izdana prehodna odredba Okrajnega sodišča v Ljubljani ne predstavlja podlage za vpis predznambe v smislu 49. člena ZZK-1, temveč je podlaga za vpis 51. člen ZZK-1.

Pritožba je utemeljena.

Predznamba je vrsta glavnega vpisa, na podlagi katerega se knjižne pravice pridobijo, spremenijo, obremenijo oziroma prenehajo, vendar s pogojem, da se predznamba opraviči (prim. 48. člen ZZK-1). Predhodna odredba je vrsta zavarovanja, ki jo izda izvršilno sodišče na upnikov predlog. Zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti odloči o predznambi pridobitve hipoteke na dolžnikovi nepremičnini na podlagi sklepa o predhodni odredbi, s katero je izvršilno sodišče odredilo predznambo hipoteke na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici vknjiženi na nepremičnini.

Pritožbeno sodišče se strinja s stališčem pritožbe, da predznambe ni potrebno opravičevati s predlogom za vknjižbo hipoteke v vrstnem redu predznamovane hipoteke, ampak se opravi po uradni dolžnosti na podlagi sklepa o izvršbi. Sklep o izvršbi izda izvršilno sodišče na predlog upnika, v korist katerega je bila hipoteka predznamovana, izda pa ga, ko postane sodna odločba, ki je bila podlaga za izdajo predhodne odredbe, pravnomočna. Tako učinkuje zaznamba izvršbe od trenutka, ko je učinkovala predznamba hipoteke na podlagi predhodne odredbe. Hkrati z zaznambo izvršbe sodišče dovoli tudi vknjižbo hipoteke v vrstnem redu predznamovane hipoteke, ki je bila dovoljena na podlagi predhodne odredbe (člen 51 v zvezi s 3. odstavkom 52. člena v zvezi s 3. odstavkom 87. člena v zvezi z 88. členom ZZK-1), (glej mag. Zala Lešnik, vpis predznamb in zaznamb, PP. št. 26/2006, priloga).

Pritožbeno sodišče je na podlagi 161. člena ZZK-1 pritožbi ugodilo in sklep v izpodbijanem delu spremenilo tako, kot je razvidno iz izreka odločbe.


Zveza:

ZZK-1 člen 48, 51, 52, 52/3, 87, 87/3, 88.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.10.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2NDE2