<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep VIII DoR 318/2019

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.318.2019
Evidenčna številka:VS00032583
Datum odločbe:10.03.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Psp 198/2019
Datum odločbe II.stopnje:30.10.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - invalid - krajši delovni čas - lastnost zavarovanca

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali pripada zavarovancu invalidu, ki dela s krajšim delovnim časom od polnega in se mu po posebnih predpisih oziroma, konkretno, na temelju drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 krajši delovni čas šteje kot polni ter ga je treba na temelju te določbe voditi kot zavarovanca za polni delovni/zavarovalni čas, lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko ali le za krajši delovni čas od polnega, ki ustreza dejanskemu številu ur opravljenega invalidovega dela?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja ali pripada zavarovancu invalidu, ki dela s krajšim delovnim časom od polnega in se mu po posebnih predpisih oziroma, konkretno, na temelju drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 krajši delovni čas šteje kot polni ter ga je treba na temelju te določbe voditi kot zavarovanca za polni delovni/zavarovalni čas, lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko ali le za krajši delovni čas od polnega, ki ustreza dejanskemu številu ur opravljenega invalidovega dela?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odpravilo sklep tožene stranke št. 10301-929038/2017 z dne 22. 9. 2017 o ustavitvi postopka ugotavljanja lastnosti zavarovanke po prvem odstavku 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas. Odločbo tožene stranke št. 10301-929038/2017 z dne 22. 9. 2017 je spremenilo tako, da se pritožba stranskega intervenienta zavrne in se potrdi prvostopenjska odločba tožene stranke št. 10301-929038/2017 z dne 26. 5. 2017.

2. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi stranskega intervenienta in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnice za odpravo sklepa z dne 22. 9. 2017 in spremembo odločbe z dne 22. 9. 2017 tako, da se pritožba delodajalca zavrne in da se potrdi prvostopenjska odločba toženca z dne 26. 5. 2017.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije glede pravnih vprašanj:

- ali pripada zavarovancu invalidu, ki na temelju odločbe ZPIZ o priznanju III. kategorije invalidnosti dela s krajšim delovnim časom od polnega in se mu po posebnih predpisih oziroma, konkretno, na temelju drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 krajši delovni čas šteje kot polni ter ga je treba na temelju te določbe in na temelju podlagi Navodil ZZZS za urejanje prijav v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M1 voditi kot zavarovanca za polni delovni/zavarovalni čas, lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko ali le za krajši delovni čas od polnega, ki ustreza dejanskemu številu ur opravljenega invalidovega dela,

- ali je pritožbeno sodišče v izpodbijani sodbi storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP s tem, ko je v tč. 13. in 14. obrazložitve izrecno zastopalo stališče, da tožnica na podlagi drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 in Navodil ZZZS za urejanje prijav v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M1 mora biti obravnavana kot zavarovanka za polni delovni/zavarovalni čas, kar je v očitnem nasprotju z izrekom izpodbijane sodbe (iz katerega izhaja, da tožniki status zavarovanke za polni delovni/zavarovalni čas ne pripada),

- ali je pritožbeno sodišče v izpodbijani sodbi storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP z razlogi, ki se nanašajo na to, da ima tožnica pravni položaj in pravice zaposlenega na temelju 65. člena ZDR-1 in ne na temelju 67. člena ZDR-1, kar je v očitnem nasprotju s stališčem, da mora biti tožnica na podlagi drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 in Navodil ZZZS za urejanje prijav v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu Ml obravnavana kot zavarovanka za polni delovni/zavarovalni čas?

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367a. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prave ali za razvoj prava preko sodne prakse.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 367a. člena glede vprašanja, ki je navedeno v izreku tega sklepa, zato je v tem obsegu revizijo dopustilo.

7. Vrhovno sodišče je odločilo v senatu, ki je naveden v uvodu. Odločitev je sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) - ZPIZ-2 - člen 14, 130, 130/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.05.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2NDAz