<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 480/2011

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2011:I.CPG.480.2011.1
Evidenčna številka:VSL0063320
Datum odločbe:11.05.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost pritožbe - pravi interes - pravnomočno končan pravdni postopek - vročanje fizični osebi - dejansko bivališče

Jedro

Iz spisa je razvidno, da je postopek pravnomočno končan. Pravda je torej zaključena. Zato ni podan pravni interes za pritožbo in je ta nedovoljena v smislu 3. odst. 343. čl. ZPP.

ZPP v 140. čl. in nadaljnjih vročanje fizičnim osebam navezuje na njihovo stanovanje (kar je pogojeno z dejanskim bivanjem), in ne na njihovo prebivališče (kar je pogojeno s formalno registracijo). Ni mogoče preprosto po pravilih 141. in 142. čl. ZPP vročitve opraviti tako, da bi vročevalec pustil obvestilo na naslovu prebivališča, kot je vpisan v Centralni register prebivalstva, čeprav tam toženec dejansko ne stanuje več, in bi se vročitev s tem štela za opravljeno. Vročitev mora namreč biti opravljena na naslovu toženčevega dejanskega stanovanja, pri čemer si sodišče lahko pomaga s postopki ugotavljanja prebivališča po Zakonu o prijavi prebivališča.

Izrek

Pritožbe J. M. st. in J. M. ml. ter pritožba tožeče stranke zoper sklep z dne 23. 02. 2011 se zavržejo.

Pritožniki sami nosijo svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se postopek nadaljuje z dnem 29. 12. 2010, ko ga je prevzel J.M. (ml.), pravni naslednik izbrisane družbe V.

Zoper sklep so vložili pravočasne pritožbe J. M. st. in J. M. ml. po odvetniku Z. R. (čeprav pooblaščenec za J. M. st. ni predložil pooblastila) in tožeča stranka. J. M. st. in J.M. ml. sta smiselno predlagala razveljavitev sklepa, saj sodišče še ni odločilo o pritožbi z dne 29. 12. 2010 zoper sklep z dne 10. 04. 2008. Tožeča stranka pa je predlagala, da sodišče druge stopnje razveljavi sklep z dne 23. 02. 2011 in nadaljuje postopek v skladu s prvotnim sklepom z dne 10. 04. 2008. Obe stranki sta priglasili pritožbene stroške.

Pritožbe niso dovoljene.

Iz spisa je razvidno, da je postopek pravnomočno končan. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 23. 02. 2011 revizijo z dne 30. 10. 2007 zavrglo. Zoper ta sklep pritožba ni bila vložena, rok za pritožbo pa je že potekel. Pravda je torej zaključena. Zato ni podan pravni interes za pritožbo in je ta nedovoljena v smislu 3. odst. 343. čl. ZPP. Ker pritožb ni zavrglo že prvostopno sodišče v smislu določil 1. odst. 343. čl. ZPP, je to v skladu s 1. odst. 346. čl. ZPP storilo sodišče druge stopnje.

Ne glede na navedeno sodišče druge stopnje ugotavlja, da so brezpredmetne pritožbene navedbe J. M. ml. in J. M. st., da o pritožbi zoper predhodni sklep z dne 10. 04. 2008 o nadaljevanju postopka z dnem 21. 03. 2008 z J. M. ml. kot pravnim naslednikom izbrisane družbe V. d.o.o. še ni odločeno, saj je v času odločanja o sklepu z dne 23. 02. 2011 o njem že odločeno, sklep je razveljavljen. Kot brezpredmetnega pa je sklep z dne 10. 04. 2008 obravnavalo tudi že prvostopno sodišče ob izdaji sklepa z dne 23. 02. 2011 (glej obrazložitev izpodbijanega sklepa).

Ne drži, da je tožeča stranka predlagala nadaljevanje postopka zoper napačno osebo, saj je jasno, da je nadaljevanje predlagala zoper osebo, ki je bila z naslovom N., tudi navedena kot družbenik izbrisane družbe v sodnem registru, to pa je J. M ml. Naknadna sprememba naslova seveda nima vpliva na identiteto osebe.

Ker je bil izbris tožene družbe objavljen v Uradnem listu RS št. 54/2007 dne 18. 06. 2007, je predlog tožeče stranke za nadaljevanje postopka z dne 16. 04. 2008 pravočasen, saj je podan znotraj enoletnega roka (prim. čl. 394 ZGD).

Ni mogoče pritrditi niti pritožbi tožeče stranke, da je za pravilno vročitev poziva k prevzemu postopka odločilna zgolj registracija prebivališča fizične osebe, ne pa tudi dejansko prebivališče. ZPP v 140. čl. in nadaljnjih vročanje fizičnim osebam navezuje na njihovo stanovanje (kar je pogojeno z dejanskim bivanjem), in ne na njihovo prebivališče (kar je pogojeno s formalno registracijo). Ni mogoče preprosto po pravilih 141. in 142. čl. ZPP vročitve opraviti tako, da bi vročevalec pustil obvestilo na naslovu prebivališča, kot je vpisan v Centralni register prebivalstva, čeprav tam toženec dejansko ne stanuje več, in bi se vročitev s tem štela za opravljeno. Vročitev mora namreč biti opravljena na naslovu toženčevega dejanskega stanovanja, pri čemer si sodišče lahko pomaga s postopki ugotavljanja prebivališča po Zakonu o prijavi prebivališča (prim. Lojze Ude in ostali, Pravdni postopek – Zakon s komentarjem, 1. knjiga stran 566 in 567, Založba Uradni list RS in GV Založba, Ljubljana, 2005). Ker je sodišče sklep z dne 10. 04. 2008 razveljavilo, tudi ni mogoče slediti predlogu tožeče stranke in postopek nadaljevati v skladu z razveljavljenim sklepom.

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na določilu 165. čl. in 1. odst. 154. čl. ZPP.

Glede na navedeno je sodišče odločilo kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Zveza:

ZPP člen 140, 141, 142, 343, 343/1, 343/4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.10.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU4NjYz