<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I R 22/2023

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:I.R.22.2023
Evidenčna številka:VS00066944
Datum odločbe:22.02.2023
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), Vladimir Horvat
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - predlog sodišča - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - podaljšanje zadržanja na varovanem oddelku - zaslišanje nasprotnega udeleženca - ugoditev predlogu

Jedro

Vrhovno sodišče pritrjuje Okrajnemu sodišču v Ajdovščini, da se bo postopek, upoštevaje procesna pravila, ki veljajo v tovrstnih zadevah in stanje nasprotnega udeleženca, lažje opravil pred okrajnim sodiščem v kraju, kjer se nasprotni udeleženec trenutno nahaja.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ajdovščini je s sklepom Pr 1/2022 z dne 11. 3. 2022 odločilo, da se nasprotnega udeleženca A. A. sprejme v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda - Doma upokojencev Ptuj, Enota Koper. Zavod je zaradi poteka roka iz 77. člena Zakona o duševnem zdravju 13. 2. 2023 sodišču predlagal podaljšanje zadržanja v varovanem oddelku.

2. Okrajno sodišče v Ajdovščini je Vrhovnemu sodišču predlagalo, naj krajevno pristojnost za odločanje v tej zadevi prenese na Okrajno sodišče v Kopru. Pojasnjuje, da je za odločanje o podaljšanju zadržanja v varovanem oddelku po prvem odstavku 41. člena v zvezi z drugim odstavkom 77. člena in drugega odstavka 75. člena Zakona o duševnem zdravju določena izbirna pristojnost; to pomeni, da bi v obravnavanem primeru postopek lahko vodilo in odločalo bodisi Okrajno sodišče v Ajdovščini bodisi Okrajno sodišče v Kopru, torej ali sodišče stalnega prebivališča nasprotnega udeleženca ali sodišče njegovega začasnega prebivališča. Ker bo treba nasprotnega udeleženca v postopku neposredno zaslišati v zavodu, ki leži na območju Okrajnega sodišča v Kopru, saj nasprotni udeleženec zaradi v preteklosti že izkazane potrebe po stalnem nadzoru in varstvu težje pride na sodišče v Ajdovščini, se bo postopek lažje izvedel pred sodiščem v kraju njegovega začasnega bivališča.

3. Predlog je utemeljen.

4. Po določbi 67. člena Zakona o pravdnem postopku lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopka v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali če so za to drugi tehtni razlogi.

5. V obravnavanem primeru je prenos pristojnosti predlagan iz razloga smotrnosti. Vrhovno sodišče pritrjuje Okrajnemu sodišču v Ajdovščini, da se bo postopek, upoštevaje procesna pravila, ki veljajo v tovrstnih zadevah in stanje nasprotnega udeleženca, lažje opravil pred okrajnim sodiščem v kraju, kjer se nasprotni udeleženec trenutno nahaja.

6. Zato je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo Okrajno sodišče v Kopru.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Zakon o duševnem zdravju (2008) - ZDZdr - člen 41, 41/1, 75, 75/2, 77, 77/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2ODYx