<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep III R 6/2023

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:III.R.6.2023
Evidenčna številka:VS00066979
Datum odločbe:12.04.2023
Senat:Tomaž Pavčnik (preds.), dr. Damjan Orož (poroč.), mag. Matej Čujovič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - nezadovoljstvo stranke z delom pristojnega sodišča - zavrnitev predloga

Jedro

Tožnice v tožbi uveljavljajo odškodninsko odgovornost predlagatelja stečajnega postopka nad prvo tožnico. Očitki predlagateljice o arbitrarnem odločanju sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani so smiselno usmerjeni zoper sodnike, ki so odločali o pritožbah v stečajnem postopku nad prvo tožnico. Z njimi ni mogoče utemeljiti dvoma o videzu nepristranskosti sodnega odločanja oziroma o objektivni nepristranskosti vseh sodnikov določenega stvarno pristojnega sodišča. Gre za razloge, ki bi jih bilo mogoče umestiti le v okvir izločitvenih razlogov iz 6. točke 70. člena ZPP.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožnice so pri Okrožnemu sodišču v Ljubljani vložile tožbo, v kateri uveljavljajo odškodninsko odgovornost predlagatelja stečajnega postopka nad prvo tožnico zaradi zatrjevane neutemeljene in objestne vložitve predloga za začetek stečajnega postopka, obarvane z zlorabo postopka, ter izvršene z izključnim in očitnim namenom škodovati tožnikom.

2. Tožnice so Vrhovnemu sodišču predlagale delegacijo pristojnosti zaradi zagotovitve nepristranskosti sojenja. Okoliščina, da je Višje sodišče v Ljubljani dvakrat arbitrarno utemeljilo začetek stečajnega postopka nad prvo tožnico, po mnenju tožnic narekuje sklep, da bi bilo z odločanjem o odškodninskem zahtevku tožnic zoper predlagatelja stečajnega postopka pri ljubljanskem višjem sodišču ogroženo zaupanje strank in javnosti v nepristranskost sodišča.

3. Tožena stranka je v odgovoru na predlog predlagala njegovo zavrnitev.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku). Med druge tehtne razloge v smislu navedene zakonske določbe je šteti tudi zahtevo po objektivni nepristranskosti sodišča, ki je povezana s percepcijo javnosti in udeležencev postopka o nepristranskosti vseh sodnikov pristojnega sodišča.

6. Tožnice v tožbi uveljavljajo odškodninsko odgovornost predlagatelja stečajnega postopka nad prvo tožnico. Očitki predlagateljice o arbitrarnem odločanju sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani so smiselno usmerjeni zoper sodnike, ki so odločali o pritožbah v stečajnem postopku nad prvo tožnico.1 Z njimi ni mogoče utemeljiti dvoma o videzu nepristranskosti sodnega odločanja oziroma o objektivni nepristranskosti vseh sodnikov določenega stvarno pristojnega sodišča. Gre za razloge, ki bi jih bilo mogoče umestiti le v okvir izločitvenih razlogov iz 6. točke 70. člena ZPP.

7. Ker za prenos pristojnosti z ljubljanskega višjega sodišča niso podani „drugi tehtni razlogi“, na katere se sklicujejo tožnice, je Vrhovno sodišče njihov predlog zavrnilo.

8. Senat je sklep sprejel soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Iz letnega razporeda dela sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani za leto 2023 izhaja, da na gospodarskem oddelku sodno oblast izvaja dvanajst višjih sodnic in sodnikov. Od teh sta le dve sodnici sodelovali pri odločitvi, da se nad prvo tožnico začne stečajni postopek.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67, 70, 70-6

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2ODU1