<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 44/2023

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:II.DOR.44.2023
Evidenčna številka:VS00066933
Datum odločbe:19.04.2023
Opravilna številka II.stopnje:VSK Sodba I Cp 288/2022
Datum odločbe II.stopnje:06.12.2022
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Vladimir Horvat
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini - prenos pravice uporabe - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona (ZLNDL) - zavrnitev predloga

Jedro

Dopuščena revizija v zvezi z lastninjenjem nepremičnin v družbeni lastnini.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožnica zahteva ugotovitev lastninske oziroma podrejeno solastninske pravice na nepremičninah, ki sestavljajo kompleks Počitniškega doma v ... Uveljavlja pravnoposlovno podlago in pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja.

2. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je tožnica solastnica do 1975/100000 nepremičnin ID znak 0000 1389/5, 0000 1388/1, 0000 1388/3, 0000 1388/4, 0000 1389/1, 0000 1389/2, 0000 1389/3, 0000 1389/4, 0000 1389/6, 0000 1389/7, 0000 1389/8 (prvi odstavek točke I izreka). Višji tožbeni zahtevek je zavrnilo (za delež do 8025/10000 na nepremičnini ID znak 0000 1389/5; drugi odstavek točke I izreka). Odločilo je o stroških postopka.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Odločilo je o stroških pritožbenega postopka.

4. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga toženka. Postavlja naslednja vprašanja: 1) Ali je prenos pravice (so)uporabe, ki je bila pridobljena na osnovi določb Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (v nadaljevanju ZLNDL), na drugega (so)uporabnika zgolj na osnovi sklenjenega pravnega posla (sporazuma ali pogodbe) zadoščal za pridobitev lastninske pravice po ZLNDL, slednje pa zlasti ob dejstvu, da tožeča stranka ni nikoli upravljala z družbenimi sredstvi, ampak je bila zasebni subjekt? 2) Ali dogovorjena posest nepremičnin do preklica in redno plačilo zgolj dogovorjenih obratovalnih stroškov s strani tožeče stranke dejansko pomeni prenos pravice (so)uporabe nepremičnine, na podlagi katere bi se slednja po ZLDNL transformirala v lastninsko pravico? 3) Ali lahko tožeča stranka, upoštevaje dejstvo, da je slednja uporabljala zgolj del počitniškega objekta (16 posameznih sob), s tožbo uveljavlja ugotovitev lastninske pravice na celotni nepremičnini? Ali bi morala tožeča stranka naperiti tožbo za ugotovitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe?

5. Predlog ni utemeljen.

6. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v toženkinem predlogu, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Zato je predlog za dopustitev revizije zavrnilo (367. c člen ZPP).

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2ODUy